Prawo pracy

Prawo pracy 0 Comments

Jak lekarz odpowiada za swoje błędy?

Każdy lekarz, który prowadzi prywatny gabinet opieki zdrowotnej traktowany jest jako przedsiębiorca i powinien wypełniać określone obowiązki podatkowe. Oprócz tego ponosi odpowiedzialność za jakość proponowanych usług oraz zgodność z wcześniejszą

Prawo pracy 0 Comments

Czy osoby niepełnoletnie mogą podjąć pracę?

Wiele młodych osób planuje niezobowiązującą lub sezonową pracę, aby dorobić do kieszonkowego. Zwykle nie uzyskali jeszcze pełnoletności i nieustannie pozostają pod opieką rodziców. Czy mogą podjąć pracę w zgodzie z

Prawo pracy 0 Comments

Na czym polega świadczenie rehabilitacyjne?

Podwładny w ramach umowy o pracę może mieć dostęp do podstawowych świadczeń socjalnych. Na liście jest między innymi zasiłek chorobowy, który wypłacany jest w przypadku kłopotów ze zdrowiem. Kiedy natomiast

Prawo pracy 0 Comments

Jak długo należy czekać na zasiłek chorobowy?

Każdy podwładny zatrudniony na zasadach umowy o pracę ma prawo skorzystania z wielu ustawowych zasiłków. Są one przydzielane automatycznie, w ramach opłacanych przez pracodawcę składek. Kto w związku z tym

Prawo pracy 0 Comments

Jaki mandat może wypisać inspektor pracy?

Najważniejszym zadaniem inspektora pracy jest kontrolowanie przedsiębiorstwa pod kątem zachowania zasad BHP oraz przestrzegania prawa pracy. Inspekcja prowadzona jest losowo lub na podstawie zgłoszenia. Jakie kary grożą niepokornym właścicielom firm?

Prawo pracy 0 Comments

Kto przejmuje prawa pracownicze po śmierci zatrudnionego?

Każdy zatrudniony posiada duży zbiór praw i obowiązków, które muszą być egzekwowane. Jednak w momencie śmierci tracą swoją ważność. Czy ktoś powinien przejmować powinności służbowego takiego podwładnego? Okazuje się, że

Prawo pracy 0 Comments

Co to jest świadczenie rehabilitacyjne?

Podwładny zatrudniony na zasadach umowy o pracę ma prawo do ubezpieczeń społecznych i wielu ulg socjalnych. Są przydzielane, ponieważ przełożony płaci należne składki. Jak w związku z tym wygląda sprawa

Prawo pracy 0 Comments

Czym jest zasiłek macierzyński?

Możliwość otrzymania zasiłku macierzyńskiego posiada każda kobieta, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz została matką i była otoczona świadczeniem chorobowym. Czas poświęcony na poród i wychowanie uzależniony

Prawo pracy 0 Comments

Czym jest regulamin wynagrodzenia?

Najważniejszym elementem zatrudnienia każdego podwładnego jest umowa o pracę, która reguluje kwestie formalne oraz wskazuje na sposoby wypłacania wynagrodzenia, możliwość zgłoszenia urlopu oraz okres wypowiedzenia. Dodatkowo nieprawidłowości prawne rozwiązuje Kodeks

Prawo pracy 0 Comments

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Powodem wypłacania zasiłku wyrównawczego jest, jak samo określenie mówi, wyrównanie wynagrodzenia, które zostało zmodyfikowane w związku z kłopotami zdrowotnymi. Należy jednak wyróżnić przypadki, kiedy świadczenie nie może zostać wypłacone. W