Prawo autorskie

Prawo autorskie 0 Comments

Jakie stawki za odtwarzanie muzyki?

W zgodzie z postanowieniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zastosowano usystematyzowaną tabelę stawek za odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych lub w czasie imprez masowych. Muszą być uiszczane przez organizatora wydarzenia,

Prawo autorskie 0 Comments

Czy prawo autorskie obowiązuje zawsze?

Praktycznie każdy wytwór intelektualny, który ma indywidualne cechy i autora musi być chroniony prawem autorskim. Daje to gwarancję, że pomysł, oryginalne rozwiązanie i twórcza praca nie zostaną powielone. Są jednak

Prawo autorskie 0 Comments

Czy prawo autorskie obowiązuje zawsze?

Każdy wytwór intelektualny, który ma jednostkowe cechy i autora musi być chroniony prawem autorskim. Daje to gwarancję, że pomysł, niespotykane rozwiązanie i twórcze działanie nie zostaną powielone. Są jednak przypadki,

Prawo autorskie 0 Comments

Czym charakteryzuje się utwór audiowizualny?

Wedle ustaleń ustawowych prawo autorskie powstało, żeby objąć ochroną utwory będące dziełem twórczym autora. Wśród nich wymienić można wytwory literatury, muzyki czy nauki. Bardzo rzadko dyskutuje się o utworach audiowizualnych.

Prawo autorskie 0 Comments

Po co zawiera się umowę prawno-autorska?

Każdy twórca, który planuje przekazać, udostępniać lub kreować nowe dzieła powinien zabezpieczyć się i podpisać umowę prawno-autorską. O czym wspomnieć, aby nie zadziałać na swoją niekorzyść? Jakie elementy są najważniejsze?

Prawo autorskie 0 Comments

Czy pracownik ma prawa do stworzonej instrukcji BHP?

Często pracownicy w zakresie swoich obowiązków mają przygotowywanie raportów, sprawozdań, planów, dokumentów, nawet programów i całych projektów. Wiele z nich można uważać za utwory mimo, że powstają tylko na potrzeby

Prawo autorskie 0 Comments

Kiedy mówimy o złamaniu praw autorskich w sieci?

W Internecie szukamy różnych informacji na ciekawe na dla nas tematy. Czy mamy prawo je tak bezkarnie kopiować? Jak chronione są prawa twórcy w mobilnym świecie? Złamanie praw autorskich to

Prawo autorskie 0 Comments

Czego dotyczy ochrona własności przemysłowej?

W tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości najwięcej środków z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej przeznaczyła na wzmocnienie działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego priorytetem jest

Prawo autorskie 0 Comments

Co powinna zwierać umowa dotycząca autorskich praw osobistych?

Zgodnie z regulacjami prawnymi autorskie prawa osobiste nie są poddawane zrzeczeniu i są niezbywalne. Wynika to z rodzaju tych praw i ich specyfiki. Autorskie prawa osobiste odzwierciedlają indywidualną więź osoby,

Prawo autorskie 0 Comments

Po jakim czasie prawa autorskie są nieaktualne?

Prawo autorskie ma za misję chronić różnorodność. Zgodnie z obecnym prawem fotografie są oznaczane, jako sztuka, więc są objęte przez zasady prawa indywidualnego. Warto respektować jednak, iż scharakteryzowana ochrona posiada

  • 1
  • 2