Ubezpieczenia Tylko jedna piąta upraw w Polsce jest ubezpieczona od zjawisk losowych

Według ustaleń komisji z początku sierpnia w tym roku na skutek niekorzystnych

Finanse osobiste Branża ubezpieczeniowa inwestuje w nowe technologie

Aplikacje mobilne w ubezpieczeniach powoli stają się standardem w zachodniej Europie. Polski