Na czym polegają inwestycje dwuwalutowe?

Na czym polegają inwestycje dwuwalutowe?

Szukając nowych sposobów na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego, warto zwrócić uwagę na inwestycje dwuwalutowe. To jeden z produktów krótkoterminowych, po który sięgają inwestorzy. Sprawdź, co trzeba wiedzieć, zanim ulokujesz w ten sposób swoje pieniądze.

Jak inwestować pieniądze w dobie wysokiej inflacji?

Choć wydawać by się mogło, że rosnąca inflacja nie sprzyja inwestowaniu, to rynek nie zawsze działa w ten sam sposób. Wiele osób decyduje się na zaciskanie przysłowiowego pasa i szukanie oszczędności. Jednak nawet w czasie kryzysu warto szukać sposobów na pomnożenie kapitału. Jednym z nich może okazać się inwestycja dwuwalutowa.

Na początku warto zapoznać się z tym, jak działa taki produkt bankowy. W jego skład wchodzą dwa elementy: depozyt składany przez klienta oraz europejska opcja walutowa. Jest to inwestycja, której wynik uzależniony jest od zachowania kursu określonej pary walutowej np. EUR/PLN czy USD/PLN.

Przy zawieraniu inwestycji dwuwalutowej określane jest oprocentowanie inwestycji oraz przewidywane zachowanie kursu wybranej pary walut. Jeśli w dniu wypłaty okaże się ono trafne, otrzymasz zainwestowany kapitał wraz z ustalonymi na początku odsetkami. Wysokość odsetek może być znacznie atrakcyjniejsza, niż w przypadku innych instrumentów finansowych. Wynika ona jednak z ryzyk, jakimi obarczone są inwestycje dwuwalutowe. Są nimi: ryzyko kursowe, kredytowe dotyczące Banku Pekao S.A., płynności oraz prawne i podatkowe.

Inwestycja dwuwalutowa – zalety i wady

Inwestycja dwuwalutowa jest rozwiązaniem, które może nieść za sobą wiele korzyści. Najważniejszą z nich bez wątpienia jest wyższe oprocentowanie niż w przypadku tradycyjnych lokat. Potencjalny zysk przyciąga inwestorów. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię: obecna na świecie inflacja sprzyja wahaniom cen. Rynek bywa nieprzewidywalny, z czego wynika trudność oceny, w jaką walutę warto inwestować. To z kolei dodatkowo podwyższa ewentualne ryzyko inwestycyjne.

W jaką walutę inwestować w 2023 roku?

Inwestowanie w waluty wymaga pewnej wiedzy o tym, co wpływa na ich osłabianie i umacnianie się. Trzeba też mieć świadomość tego, że na tym rynku nic nie jest stuprocentowo pewne. Teoretycznie za najsilniejsze i najstabilniejsze, a przy tym odznaczające się wysoką płynnością, uznawane są euro (EUR), franki szwajcarskie (CHF) oraz dolary amerykańskie (USD). Choć są powszechnie uważane za odporniejsze na niepokoje gospodarcze i zwykle umacniają się względem złotego w czasach kryzysu, to jednak nie jest to zasadą, od której nie ma wyjątków.

Mimo że intuicja podpowiada, aby w czasie wysokiej inflacji w Polsce wyznaczyć umocnienie tych walut, trzeba mieć na uwadze, że zawsze podejmujemy ryzyko inwestycyjne związane ze zmianami.

Inwestycje dwuwalutowe nie są uniwersalnym rozwiązaniem, które sprawdzi się w przypadku każdego inwestora. Jeśli cenisz sobie niższe ryzyko, możesz zdywersyfikować portfel inwestycyjny przy użyciu innych produktów. W ich wybraniu pomocna będzie usługa doradztwa inwestycyjnego dostępna w ramach bankowości prywatnej. Eksperci przedstawią Ci informacje na temat funduszy otwartych i zamkniętych. Mogą z niej skorzystać za darmo klienci posiadający 1 mln zł w aktywach przechowywanych w Banku Pekao S.A. Dzięki temu zyskasz możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia specjalistów, przy zachowaniu pełnej kontroli nad inwestycjami.

Przed podpisaniem umowy o świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego przeprowadzana jest ocena odpowiedniości, w wyniku której klientowi zostaje przypisany jeden z pięciu profili inwestycyjnych, do którego dopasowany jest Portfel Wzorcowy. Każdy z nich charakteryzuje się odmiennym poziomem tolerancji ryzyka inwestycyjnego oraz oczekiwaną stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału. Efektem usługi jest uzyskanie rekomendacji inwestycyjnej, a więc sugestii transakcji zbycia, nabycia bądź pozostawienia pozycji bez zmian w celu osiągnięcia portfela możliwie bliskiego do przypisanego Portfela Wzorcowego, z uwzględnieniem ograniczeń i preferencji klienta. Decyzję o zrealizowaniu rekomendacji inwestycyjnej, w szczególności o terminie i zakresie, podejmuje klient.

Zastrzeżenia prawne

Żadna część niniejszego opracowania nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani wzorca umownego, ogólnych warunków umów czy regulaminu, nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych i służy wyłącznie celom marketingowym. Wszelkie dane zawarte w niniejszym opracowaniu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji, a jego poziom jest zróżnicowany i zależny zarówno od usługi, jak i od rodzaju instrumentu finansowego. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny wpływu ryzyka na wynik z inwestycji. Inwestowanie w instrumenty finansowe rodzi ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka zamieszczone są na stronie https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.html. Są one także udostępniane przez ich emitentów w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu i emisji. Informacje te przekazywane są również przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieraniem Inwestycji Dwuwalutowych, a udzielone informacje nie mają charakteru rekomendacji. Niniejszy materiał nie powinien być również traktowany jako porada inwestycyjna. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Przed zawarciem transakcji Klient powinien zapoznać się z dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID). Przed zawarciem transakcji Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę i ryzyko kursowe, konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne. Inwestowanie we wszystkie instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne obarczone jest ryzykiem rozumianym jako niepewność przyszłego wyniku finansowego inwestycji. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nie gwarantuje osiągnięcia zysku z Inwestycji Dwuwalutowej. Pełne informacje na temat wspomnianych wyżej usług Banku Pekao S.A. i kosztów z nimi związanych uzyskają Państwo na stronie www.pekao.com.pl/private-banking oraz pod numerem +48 22 591 20 10 lub u bankiera.

 

Materiał marketingowy.

Previous Dlaczego jednouncjowe złote monety są najlepsze dla początkujących inwestorów
Next Czy blacha nierdzewna może być wykorzystana w produkcji żywności?

Może to Ci się spodoba

Inwestowanie 0 Comments

Najpopularniejsze są mieszkania na drugim i trzecim piętrze. W Warszawie to 36 proc. transakcji

Kryterium cenowe wciąż pozostaje najważniejszym czynnikiem podczas wyboru mieszkania na krajowym rynku nieruchomości. Ogromne znaczenie zyskują także lokalizacja, dobra komunikacja z centrum oraz standard lokalu. Najpopularniejsze są nadal metraże od 40 do

Inwestowanie 0 Comments

Handel w sieci napędza rynek kurierski

Sprzedaż w internecie odpowiadała w ubiegłym roku za 29 proc. rynku paczek, a za trzy lata będzie to już aż 39 proc. – oceniają eksperci PwC. Rosnący handel internetowy wymusza na firmach z branży

Inwestowanie 0 Comments

Coraz więcej procesów w centrach usług wspólnych będą wykonywać maszyny

W sektorze nowoczesnych usług dla biznesu postępuje automatyzacja prostych procesów księgowo-finansowych. Rośnie też zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną wiedzę z zakresu compliance oraz znajomości lokalnych regulacji i uwarunkowań prawnych. Polska przyciąga kolejne inwestycje z sektora BPO i SSC,

Inwestowanie 0 Comments

Polska wciąż atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów

Z badań wynika, że 97 proc. zagranicznych inwestorów obecnych w Polsce chciałoby ulokować tu kolejne projekty. Przyczyniają się do tego dostępność wykwalifikowanej kadry i stabilność ekonomiczno-gospodarcza. Potwierdza to coraz wyższa pozycja Polski

Analizy Forex 0 Comments

Jaki wpływ ma bank centralny na kształtowanie się cen rynku forex?

Polityka monetarna realizowana przez banki centralne jest jednym z głównych czynników, które wpływają na kurs waluty danego kraju. Dlatego każdy doświadczony trader wie, jak istotne są obserwowanie wydarzeń gospodarczych oraz

Komentarze rynkowe 0 Comments

Sektor energetyczny rozwija się w kierunku e-commerce i elektronicznej obsługi klienta

Rynek e-commerce notuje dwucyfrowe wzrosty, a jego całkowita wartość wyniesie pod koniec roku blisko 36 mld zł. Na tej dynamice skorzystać chcą firmy z sektora energetycznego. Wprowadzenie elektronicznych kanałów sprzedaży i obsługi

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź