Prawo pracy

Prawo pracy 0 Comments

Jak przyznawany jest urlop ojcowski?

W ostatnim czasie wiele mówi się o świadomym rodzicielstwie i dzieleniu obowiązków między rodzicami. Dotychczas wiele czynności przejmowały kobiety, które rezygnowały z rozwoju zawodowego na rzecz dzieci. Od dawna wybierane

Prawo pracy 0 Comments

Na jakich zasadach podejmuje się pracę sezonową?

Kłopot związany ze znalezieniem stałego zatrudnienia dotyczy wszystkich grup wiekowych. Bezrobotni szukają zajęcia nie trwającego długo, ale zapewniającego akceptowalne wynagrodzenie i zapewniające godziwe warunki. Czy praca sezonowa jest opłacalna? Jak

Prawo pracy 0 Comments

Co oznacza norma pracy?

O normie pracy należy mówić w odniesieniu do umownych ustaleń, które zostały zawarte między podwładnym a przełożonym. Najpierw jednak odbywa się rozmowa oraz ewentualne negocjacje, w wyniku których obie strony

Prawo pracy 0 Comments

Jak wyglądają praktyki studenckie?

Praktycznie każda osoba, która zdecydowała się na studiowanie zdaje sobie sprawę, że musi odbyć specjalne praktyki studenckie. Stanowią one przygotowanie do aktywności zawodowej oraz są wstępnymi doświadczeniami w rozwoju kariery.

Prawo pracy 0 Comments

Co nowego w zatrudnianiu cudzoziemców?

Już jutro wchodzą w życie nowe ustalenia prawne dotyczące pozyskiwania pracowników obcokrajowców. Zmianie poddane zostaną najważniejsze i obowiązujące dotychczas zasady. W dużej mierze te, które dotyczyły otrzymywania zezwolenia na pracę

Prawo pracy 0 Comments

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracujący w ramach umowy o pracę ma możliwość wzięcia urlopu okolicznościowego. Można z niego skorzystać jedynie w uzasadnionych sytuacjach i po dopełnieniu podstawowych warunków. Kiedy

Prawo pracy 0 Comments

Jak wygląda umowa o dzieło?

Obecnie w kraju istnieje przynajmniej kilka metod zawierania współpracy. Wśród wielu dostępnych dużym zainteresowaniem cieszy się umowa o dzieło, która dość często wygrywa z etatem na podstawie umowy o pracę.

Prawo pracy 0 Comments

Jak działają agencje zatrudnienia?

Wiele młodych ludzi deklaruje kłopoty ze znalezieniem stabilnej i dobrze płatnej pracy. Dlatego też jest dużo firm, które próbują pomagać bezrobotnym w dalszym rozwoju zawodowym. Wśród nich znaleźć można agencje

Prawo pracy 0 Comments

Jak wygląda urlop bezpłatny?

Każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę może składać wniosek o urlop bezpłatny. Oczywiście końcowa decyzja leży w rękach pracodawcy, który ocenia zasadność przyznania wolnego. Kiedy podwładny powinien ubiegać

Prawo pracy 0 Comments

Kto uzyska dłuższy urlop wypoczynkowy?

W zgodzie z ustaleniami Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy przyznawany jest po dopełnieniu kilku istotnych warunków. Okazuje się, że istnieją uprzywilejowane grupy pracowników, które dostaję więcej dni wolnych od pracy. Kiedy