Jak przyznawany jest urlop ojcowski?

Jak przyznawany jest urlop ojcowski?

W ostatnim czasie wiele mówi się o świadomym rodzicielstwie i dzieleniu obowiązków między rodzicami. Dotychczas wiele czynności przejmowały kobiety, które rezygnowały z rozwoju zawodowego na rzecz dzieci. Od dawna wybierane w Polsce są również urlopy ojcowskie. W jaki sposób są przyznawane? Kiedy można go wykorzystać?

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że o urlop ojcowski mogą się starać pracownicy, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i otrzymują należne świadczenia. Z pewnością otrzymać go można wnioskując i po zbadaniu sprawy przez pracodawcę.

Dokumenty niezbędne do korzystnego rozpatrzenia prośby to w pierwszej kolejności akt urodzenia dziecka, oświadczenie pracodawcy, zaświadczenie o prawie do skorzystania z urlopu oraz zaświadczenie o regulowaniu niezbędnych składek.

Urlop ojcowski nie przekracza 14 dni i musi być wybrany jednorazowo. Skorzystanie z niego nie ma wpływu na warunki odbywania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Jest płatny i musi mieć miejsce do chwili ukończenia 12 miesiąca życia dziecka. Wybór najlepszego terminu uzależnione jest od rodzica.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous O czym warto pamiętać kupując ubezpieczenie
Next ING Bank Śląski wspiera przedsiębiorczych Polaków w programie „TALENT ZGŁOŚ SIĘ!”

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Jakie są cechy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy?

W przypadku zajścia stosunku prawnego pomiędzy dwoma osobami mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Przez jego nawiązanie pracownik zobowiązuje się do spełniania określonej pracy na korzyść pracodawcy w miejscu i

Prawo pracy 0 Comments

Czy pracownikowi przysługuje urlop na ślub dziecka?

Urlop pracownika określany jest zazwyczaj na podstawie wniosku o jego udzielenie przy zagwarantowaniu normalnego trybu pracy ze strony pracodawcy. Urlop okolicznościowy jest udzielany z powodu pewnych uroczystości i okoliczności, które

Prawo pracy 0 Comments

Potrącenia z pensji pracowniczej

Każdy pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Powinno być wypłacane w kwocie odpowiedniej do wykonywanych obowiązków oraz w wyznaczonym terminie. Są jednak sytuacje, gdy pracodawca nakłada na zatrudnionego potrącenia. Czy

Prawo pracy 0 Comments

Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Za pracę wykonane przysługuje zapłata. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas pracy niewykonanej w przypadku, gdy pozwalają na to przepisy prawa pracy. Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy pod

Prawo pracy 0 Comments

Kto kontroluje przestrzeganie Kodeksu Pracy?

Sprawozdania Głównego Inspektoratu Pracy pokazują rzetelnie jakie normy nie są przestrzegane przez polskich biznesmenów wobec pracobiorców. W kraju odbywa się średnio 90 tysięcy kontroli u 70 tysięcy firm rocznie. Niestety

Prawo pracy 0 Comments

Czy jest się ubezpieczonym na umowie o dzieło?

Osoby pracujące w ramach umowy o dzieło podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Posiadanie umowy o dzieło nie zawsze jednak zobowiązuje pracodawcę do płacenia składek. Fakt pracowania tylko na umowie o dzieło nie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź