Co nowego w zatrudnianiu cudzoziemców?

Co nowego w zatrudnianiu cudzoziemców?

Już jutro wchodzą w życie nowe ustalenia prawne dotyczące pozyskiwania pracowników obcokrajowców. Zmianie poddane zostaną najważniejsze i obowiązujące dotychczas zasady. W dużej mierze te, które dotyczyły otrzymywania zezwolenia na pracę oraz na pobyt w obcym państwie. Jak cudzoziemiec odnajdzie zatrudnienie?

Po wprowadzeniu korekt uzyskanie pozwolenia na pobyt będzie równe możliwości podjęcia pracy. Jednak, żeby do tego doszło trzeba wykazać oraz wypełnić kilka ważnych warunków, które zadecydują o dalszych losach wnioskującego.

Po pierwsze należy przedstawić ubezpieczenie zdrowotne oraz przedstawić źródło dochodów, które pozwolą na utrzymanie siebie i rodziny. Poza tym niezbędne jest znalezienie mieszkania lub innego miejsca oraz podanie średniego wynagrodzenia.

Trzeba jednak pamiętać, że zezwolenie pozostanie ważne maksymalnie 3 lata. Później to obcokrajowiec, a nie zatrudniający, będzie walczył o przedłużenie. W przypadku szybszej utraty posady pobyt będzie wciąż możliwy.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous Na czym polegają staże unijne?
Next Na czym polega cyberprzestępczość?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Jak wyglądają praktyki studenckie?

Praktycznie każda osoba, która zdecydowała się na studiowanie zdaje sobie sprawę, że musi odbyć specjalne praktyki studenckie. Stanowią one przygotowanie do aktywności zawodowej oraz są wstępnymi doświadczeniami w rozwoju kariery.

Prawo pracy 0 Comments

W jaki sposób pracodawcy łamią prawa pracownicze?

Z chwilą podpisania umowy każdy pracownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich założeń w niej zawartych oraz wypełniania powinności. Ale umowę podpisują dwie strony, również na przełożonym ciąży odpowiedzialność, powinien przestrzegać

Prawo pracy 0 Comments

Czego nie mogą publikować dziennikarze?

Dziennikarze muszą przestrzegać reguł etyki zawodowej swojego zawodu oraz zasad współżycia społecznego. Działają oni dla dobra społeczeństwa i narodu. Przepisy prawa określają, że dziennikarz ma prawo do pozyskiwania informacji dzięki

Prawo pracy 0 Comments

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, i z tego powodu nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy

Prawo pracy 0 Comments

Zatrudnienie terminowe i jego zalety

Świat męczy się aktualnie z wielkimi problemami gospodarczymi. Każda firma zbiera oszczędności, aby chociaż przeciętnie funkcjonować na rynku. Przede wszystkim oszczędności szuka się poprzez regulowanie zatrudnienia tzn. normowanie ilości stanowisk,

Prawo pracy 0 Comments

Jak określa się niezdolność do pracy?

Zapomoga chorobowa to świadczenie przysługujące aktywnym zawodowo Polakom w momencie ich niezdolności do obowiązków firmowych. Tryby, jak i czas trwania owej pomocy, są ściśle scharakteryzowane. Pracownik ma prawo do zapomogi

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź