Wykroczenia pracodawcy przeciwko prawom pracownika

Wykroczenia pracodawcy przeciwko prawom pracownika

W Kodeksie pracy znajduje się zbiór sytuacji, w których pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie praw pracowniczych.

Na pracodawcę lub osobę posiadającą jego zlecenie może zostać nałożona kara grzywny od 1000 do 30 000 tys. złotych, w przypadku, gdy m.in.:

– podpisuje z zatrudnionym umowę cywilnoprawną, podczas gdy sytuacja wymaga umowy o pracę,

– naruszył normy prawa pracy zakańczając stosunek pracy bez wypowiadania umowy,

– nie dokonał potwierdzenia w formie pisemnej zawartej umowy o pracę,

– zastosował wobec pracownika inne kary niż sformułowane w przepisach o odpowiedzialności porządkowej pracowników,

– narusza przepisy o uprawnieniach pracowników odnoszących się do rodzicielstwa lub czasu pracy,

– nie prowadzi dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

– nie wypłaca w ustalonym czasie wynagrodzenia za pracę,

– nie udziela przysługującego pracownikom urlopu macierzyńskiego,

– odmawia przekazania pracownikowi świadectwa pracy,

– nie wykonuje orzeczenia sądu pracy lub ugody przed nim zawartej,

– wprowadza materiały i procesy technologiczne nie ustalając ich stopnia szkodliwości dla zdrowia,

– wyposaża miejsca pracy w maszyny, które nie spełniają norm dotyczących oceny zgodności,

– stosuje substancje lub tworzywa, które powodują zagrożenie i niebezpieczeństwo.

Joanna Walerowicz
www.gazetafinansowa.net

Previous Kto będzie stosował e - zwolnienia?
Next Podatek VAT - czy biuro rachunkowe może go uniknąć?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Doradztwo zawodowe a osoby starsze na rynku pracy

W dzisiejszych czasach poradnictwo i doradztwo zawodowe stają się coraz bardziej powszechne. Taka pomoc w procesie poszukiwania zatrudnienia opiera się na poznawaniu potencjału zawodowego, weryfikowania preferencji zawodowych, konsultacji w temacie

Prawo pracy 0 Comments

Czy portal społecznościowy może odebrać wymarzoną pracę?

Dostępność portali społecznościowych nikogo w ostatnim czasie nie zaskakuje. Właściwie każdy korzysta z tego rodzaju porozumienia ze światem. Działanie na stronie zależy od osobistych potrzeb i zainteresowań. Jednak niewiele osób

Nowe przepisy o pracy tymczasowej mogą zniechęcić pracodawców do tej formy zatrudniania

Nowe przepisy dotyczące pracy tymczasowej, obowiązujące od 1,5 miesiąca, mogą spowodować, że firmy odwrócą się od tej formy zatrudnienia, choć zmiana prawa miała poprawić sytuację pracowników. Chodzi o ograniczenie okresu, w jakim

Prawo pracy 0 Comments

Pracujący w Polsce Ukraińcy chcą wyższych zarobków. Oczekiwania płacowe wzrosły o 1/3

W ciągu miesiąca obowiązywania zliberalizowania przepisów wizowych dotyczących wjazdu obywateli Ukrainy do Unii Europejskiej oczekiwania zarobkowe Ukraińców wzrosły dwucyfrowo, nawet o jedną trzecią. Na podwyżki liczą przede wszystkim tynkarze, murarze, kucharze

Prawo pracy 0 Comments

Pracodawcy rzadko korzystają z możliwości zawierania umów terminowych na dłużej niż 33 miesiące

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko trzy umowy na czas określony, a okres ich trwania nie może przekraczać 33 miesięcy. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach są jednak możliwe odstępstwa od

Prawo pracy 0 Comments

Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Za pracę wykonane przysługuje zapłata. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas pracy niewykonanej w przypadku, gdy pozwalają na to przepisy prawa pracy. Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy pod

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź