Jak wygląda urlop bezpłatny?

Jak wygląda urlop bezpłatny?

Każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę może składać wniosek o urlop bezpłatny. Oczywiście końcowa decyzja leży w rękach pracodawcy, który ocenia zasadność przyznania wolnego. Kiedy podwładny powinien ubiegać się o taki urlop? W jakich sytuacjach otrzyma odpowiedź odmowną?

Fundamentem przyznawania urlopu bezpłatnego jest przygotowanie formularza na piśmie, który wskazuje termin lub okres obowiązywania zwolnienia z pracy oraz przyczyny następującej nieobecności. Powinien zostać przedstawiony kierownikowi odpowiednio wcześnie, żeby mógł przejrzeć pismo i wydać odpowiedź.

W zgodzie z przepisami przyznanie urlopu bezpłatnego oznacza, że pracownik nie uzyska wynagrodzenia za dni, kiedy nie przebywał w zakładzie pracy. Okres obowiązywania nie jest ograniczony i zwykle negocjowany z pracodawcą.

Po zakończeniu trwania urlopu pracownik powinien powrócić do swoich obowiązków zawodowych i zajmować przynależne stanowisko. Jeśli jednak pracownik nie stawi się w firmie może zostać odsunięty bez zachowania okresu wypowiedzenia.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous Jak przeprowadzić zwolnienie pracownika?
Next Kto ma prawo do ulg inwestycyjnych?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Kiedy porozumienie jest umową o pracę?

W Polsce popularne są różne rodzaje zatrudniania pracowników do pracy. Umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Czasami pracodawcy łączą zalety tych umów, dlatego o typie porozumienia decyduje

Prawo pracy 0 Comments

Co oznacza norma pracy?

O normie pracy należy mówić w odniesieniu do umownych ustaleń, które zostały zawarte między podwładnym a przełożonym. Najpierw jednak odbywa się rozmowa oraz ewentualne negocjacje, w wyniku których obie strony

Prawo pracy 0 Comments

Dwa etaty w jednym zakładzie pracy?

Mieszkańcy kraju coraz częściej rozpoczynają dodatkową prace. Zmusza ich do tego zła sytuacja finansowa w ich gospodarstwach domowych. Czy możemy pracować na podstawie dwóch porozumień o prace u jednego pracodawcy?

Prawo pracy 0 Comments

Telepraca dla ciężarnych

Ciąża to dla kobiety czas bardzo ważny. Przyczyną, dla którego usuwa się z pracy, by w całości poświęcić się dziecku. Oprócz chęci do rozwoju i kontynuowania pracy, z przyczyn zdrowotnych

Prawo pracy 0 Comments

Czy można uzyskać odszkodowanie za brak poprawnego świadectwa pracy?

Po zerwaniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik ma prawo rościć od pracodawcy naprawienia straty wskutek niewydania świadectwa pracy na czas

Prawo pracy 0 Comments

Czy zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej?

Zaświadczenie lekarskie o okresowej niezdolności do pracy wydawane jest wskutek choroby, pobytu w szpitalu lub konieczności zaopiekowaniem się członkiem rodziny ubezpieczonego. Osobą upoważnioną przez ZUS do wystawiania dokumentu jest lekarz,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź