Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Każdy podwładny, według obowiązującego polskiego prawa, powinien dostawać honorarium zgodne z czasem pracy i ilością wykonywanych obowiązków. Jego wielkość oraz metoda płatności powinno zostać dogadane w momencie zawierania umowy. Bywają jednak przypadki, gdy pracodawca nie dopełnia terminu lub nie płaci pełnej należności za przepracowany miesiąc. Jak egzekwować swoje prawa?

Bez względu na sytuację finansową firmy konieczne jest terminowe przekazywanie wynagrodzenia. W sytuacji, gdy reguła ta nie jest stosowana, pracownik ma pełne prawo do ogłoszenia tego faktu, uruchomienia postępowania oraz oczekiwania na odsetki za dni zwłoki. Pracownik musi jedynie udowodnić, że pieniądze nie zostały przekazane w odpowiednim czasie (np. umowa i wyciąg z banku). Dodatkowo trzeba wykazać, jakich szkód doznał pracownik przez opóźnienie z wypłatą. Może okazać się, że nie miał funduszy na opłaty i odcięto mu prąd. Druk informujący o poniesionych szkodach powinien zawierać wiadomość, jakie szkody dotknęły pracownika oraz omówić zależności nieotrzymania honorarium z wypadkami losowymi.

W momencie, gdy przełożony nie wypełnia swoich obowiązków, można rozwiązać umowę bez czasu wypowiedzenia, ponieważ jej założenia nie są szanowane przez jedną ze stron. Poza tym podwładny może oczekiwać na odsetki lub odszkodowanie za doświadczone straty z tego tytułu.

Odsetki są liczone według ogólnie przyjętych standardów. Oznacza to, że pensja podstawowa oraz ewentualne dodatki są liczone osobno i procentowo przeliczane za każdy dzień pracy. Prawo do odsetek ciąży na pracodawcy, bez względu na to, po czyjej stronie leży wina za spóźnienie i zobligowany jest do ich spłacenia.

 

Justyna Błahut
www.gazetafinansowa.net

Previous Odpowiedzialność za szkody podwładnego
Next Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia

Ustalenie minimalnej stawki godzinowej na umowach- zlecenie będzie rewolucyjną zmianą. Również dla Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie sprawdzać prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń – ocenia Wojciech Gonciarz z Głównego Inspektoratu Pracy. Za zaniżanie

Prawo pracy 0 Comments

Czy można uzyskać odszkodowanie za brak poprawnego świadectwa pracy?

Po zerwaniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik ma prawo rościć od pracodawcy naprawienia straty wskutek niewydania świadectwa pracy na czas

Prawo pracy 0 Comments

Nagroda jubileuszowa – zasady wypłaty

Na założeniach umowy o pracę każdy pracobiorca otrzymuje honorarium adekwatne do praktykowanych zadań. Według procedur zawartych w regulaminie pracy, po realizacji wyznaczonych zadań, pracownikowi przypada prawo do ubiegania się o

Prawo pracy 0 Comments

Pracujący w Polsce Ukraińcy chcą wyższych zarobków. Oczekiwania płacowe wzrosły o 1/3

W ciągu miesiąca obowiązywania zliberalizowania przepisów wizowych dotyczących wjazdu obywateli Ukrainy do Unii Europejskiej oczekiwania zarobkowe Ukraińców wzrosły dwucyfrowo, nawet o jedną trzecią. Na podwyżki liczą przede wszystkim tynkarze, murarze, kucharze

Prawo pracy 0 Comments

Kiedy pracobiorcy nabywają prawo do świadczenia chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe to środki należne pracobiorcom, którzy z powodu choroby nie mogą pracować zawodowe bądź muszą zostać odseparowani tytułem wyleczenia dolegliwości zakaźnej. Podwładny, który nie ma prawa do pomocy chorobowej,

Prawo pracy 0 Comments

Przywileje przyszłej matki

Kobieta w ciąży posiada jednostkowe prawa, a przedsiębiorca jest w obowiązku zapewnić jej stosowne warunki zawarte w Kodeksie Pracy. Najistotniejszym cechą przywilejów jest brak prawa do zwolnienia kobiety w ciąży.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź