Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Kodeks cywilny informuje, że szkoda to postępowanie na czyjąś niekorzyść powodująca straty materialne, moralne lub inne. Wywoływana jest planowanym lub przypadkowym działaniem i koszty reperacji, naprawy lub zadośćuczynienie muszą być pokryte przez samego sprawcę felernego wypadku.

Według powszechnie panujących w społeczeństwie zasad osoba, która zawiniła bierze na siebie odpowiedzialność za swoje czyny i ponosi karę. W przypadku stosunków przełożony-zatrudniany działa trochę inna zależność. To znaczy, kiedy pracownik dopuści się zachowania niosącego szkodę, wtedy to pracodawca musi ponieść koszty naprawy, ponieważ tak mówi polskie prawo. Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorstwo zlecające różne obowiązki, tym samym otacza opieką osobę spełniającą powinności. Zatem bierze na siebie wszystkie skutki działań zatrudnionego.

W przypadku, gdy czynności są przydzielane na zasadzie kontraktu, wówczas za wszystkie działania odpowiada osoba wykonująca zlecenie, ponieważ eksploatuje swoje materiały, maszyny i urządzenia oraz samodzielnie decyduje o swoich działaniach. Oznacza to, że ulgowo traktować można tylko pracowników, którzy w firmie wyrządzą szkodę i jej przyczyna leży po stronie przełożonego. A nawet, gdy nie leży to i tak koszty opłacić musi pracodawca.

 

 

Justyna Błahut
www.gazetafinansowa.net

Previous Rynek instrumentów pochodnych w marcu 2013 r.
Next Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Może to Ci się spodoba

Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia

Ustalenie minimalnej stawki godzinowej na umowach- zlecenie będzie rewolucyjną zmianą. Również dla Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie sprawdzać prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń – ocenia Wojciech Gonciarz z Głównego Inspektoratu Pracy. Za zaniżanie

Prawo pracy 0 Comments

Kto kontroluje przestrzeganie Kodeksu Pracy?

Sprawozdania Głównego Inspektoratu Pracy pokazują rzetelnie jakie normy nie są przestrzegane przez polskich biznesmenów wobec pracobiorców. W kraju odbywa się średnio 90 tysięcy kontroli u 70 tysięcy firm rocznie. Niestety

Prawo pracy 0 Comments

Czy zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej?

Zaświadczenie lekarskie o okresowej niezdolności do pracy wydawane jest wskutek choroby, pobytu w szpitalu lub konieczności zaopiekowaniem się członkiem rodziny ubezpieczonego. Osobą upoważnioną przez ZUS do wystawiania dokumentu jest lekarz,

Prawo pracy 0 Comments

Kto przejmuje prawa pracownicze po śmierci zatrudnionego?

Każdy zatrudniony posiada duży zbiór praw i obowiązków, które muszą być egzekwowane. Jednak w momencie śmierci tracą swoją ważność. Czy ktoś powinien przejmować powinności służbowego takiego podwładnego? Okazuje się, że

Prawo pracy 0 Comments

Pracownikowi przysługują dni wolne na znalezienie nowej pracy

Sytuacja pracownika, który ma na utrzymaniu członków rodziny i otrzymuje wypowiedzenie z dotychczasowej pracy, ulega znacznemu pogorszeniu. Z tego powodu przepisy prawa pracy regulują prawo do dni wolnych na poszukiwanie

Prawo pracy 0 Comments

Kiedy tworzymy grupy związkowe?

Budowanie organizacji związkowych przez pracowników i pracodawców to prawne przedsięwzięcie opisane w Kodeksie Pracy. Do tego typu grup zalicza się powszechne związki zawodowe. Aktywność w ramach tego typu stowarzyszeń nie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź