Na jakich warunkach można zatrudniać osoby młodociane?

Na jakich warunkach można zatrudniać osoby młodociane?

Przepisy regulują możliwość przyjęcia do pracy osób młodocianych. Pracodawcy, którzy zastanawiają się nad takim działaniem muszą jednak wziąć pod uwagę liczne warunki, jakie wiążą się z przyjęciem do pracy takiej osoby.

Zgodnie z prawem pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16. rok życia, ale nie osiągnęła 18 lat. Kwestie zatrudnienia tej grupy osób zostały osobno unormowane w przepisach prawa pracy. Zatrudniając młodocianego, w ramach przygotowania zawodowego lub nabycia umiejętności do wykonywania konkretnego zawodu, stosuje się przepisy szczególne oraz regulacje odnoszące się do zawierania umów na czas określony. W treści umowy o pracę, w zakresie przygotowania zawodowego, powinny znaleźć się informacje o:

– miejscu i czasie trwania przygotowania zawodowego,

– zakresie przygotowania zawodowego,

– sposobie przygotowania teoretycznego,

– wysokości wynagrodzenia.

Zadaniem pracodawcy jest zawiadomienie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o przyjęciu młodocianego do pracy. Dla tej grupy osób przewidziany jest oddzielnie unormowany czas pracy. Czas pracy osób które mają mniej niż 15 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, zaś osób od 16. roku życia – 8 godzin na dobę. Do liczby godzin pracy młodocianego wliczany jest czas pozostawania w szkole, niezależnie od tego czy odbywa się ona w czasie pracy.

Joanna Walerowicz
www.gazetafinansowa.net

Previous Jakie zadanie obejmuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?
Next Czy polskie ustawy chronią nazwę firmy?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Czy osoby niepełnoletnie mogą podjąć pracę?

Wiele młodych osób planuje niezobowiązującą lub sezonową pracę, aby dorobić do kieszonkowego. Zwykle nie uzyskali jeszcze pełnoletności i nieustannie pozostają pod opieką rodziców. Czy mogą podjąć pracę w zgodzie z

Prawo pracy 0 Comments

Czy portal społecznościowy może odebrać wymarzoną pracę?

Dostępność portali społecznościowych nikogo w ostatnim czasie nie zaskakuje. Właściwie każdy korzysta z tego rodzaju porozumienia ze światem. Działanie na stronie zależy od osobistych potrzeb i zainteresowań. Jednak niewiele osób

Prawo pracy 0 Comments

Jaki mandat może wypisać inspektor pracy?

Najważniejszym zadaniem inspektora pracy jest kontrolowanie przedsiębiorstwa pod kątem zachowania zasad BHP oraz przestrzegania prawa pracy. Inspekcja prowadzona jest losowo lub na podstawie zgłoszenia. Jakie kary grożą niepokornym właścicielom firm?

Prawo pracy 0 Comments

Czy zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej?

Zaświadczenie lekarskie o okresowej niezdolności do pracy wydawane jest wskutek choroby, pobytu w szpitalu lub konieczności zaopiekowaniem się członkiem rodziny ubezpieczonego. Osobą upoważnioną przez ZUS do wystawiania dokumentu jest lekarz,

Prawo pracy 0 Comments

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracujący w ramach umowy o pracę ma możliwość wzięcia urlopu okolicznościowego. Można z niego skorzystać jedynie w uzasadnionych sytuacjach i po dopełnieniu podstawowych warunków. Kiedy

Prawo pracy 0 Comments

Bezstronność to podstawa w miejscu pracy

Każdy pracodawca powinien stosować się do wytycznych umieszczonych w Kodeksie Pracy. Wśród nich jest dobre traktowanie każdego pracownika oraz akceptację i równouprawnienie. Są to podstawowe zasady niezbędne do zachowania odpowiednich

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź