Umowa ramowa z tzw. freelancerem

Bezrobotny, który w ostatnio szukał pracy świetnie wie, jak trudno o coś pewnego. Nie mówiąc już o satysfakcjonującym wynagrodzeniu i umowie o pracę. Ale jak niewątpliwie jest, potrzeba matką wynalazku, dlatego coraz większą popularnością:większym powodzeniem cieszy się dzisiaj tzw. freelancing.

Typowy freelancer pracuje w oparciu o konkretne zamówienia, nie jest na żadnym etacie. Samodzielnie zarządza swoim czasem i sam negocjuje wysokość wynagrodzenia. Z takiej opcji korzystają głównie translatorzy, graficy komputerowi, redaktorzy, fotografowie. Mimo tego, tacy ,,wolni strzelcy” chcą jednak związać się z jedną lub dwiema firmami i bezpiecznie przyjmować zamówienia. Wybór takiej formy zatrudnienia daje wiele wolności, ale przynosi także wiele ponadprogramowych zadań. Fundamentalny polega na zawarciu umowy ramowej.

Podstawowym punktem umowy powinny być jasno sformułowane warunki, zasady funkcjonowania i przede wszystkim wielkość honorarium. Poza tym ważna jest lista zobowiązań do wykonania oraz konkretne terminy ich egzekwowania. Na przykład wzór wizytówki zaprojektowany przez grafika musi być oddany w ciągu dwóch tygodni od złożenia zamówienia. Nie jest istotne czy freelancer prowadzi własną działalność. Dla pewności i bezpieczeństwa lepiej postarać się o umowę.

Zazwyczaj, jak w każdej umowie, powinny znaleźć się różne istotne informacje, takie jak: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania stron; data podpisania umowy; uregulowanie, co stanie się przedmiotem zlecenia, np. reportaże, fotografie oraz uwagi dotyczące praw autorskich; okres trwania lub daty przekazywania konkretnych zleceń; możliwości w sytuacji wypowiadania umowy; zawarcie w tytule czy jest to umowa zlecenie/dzieło; wielkość wynagrodzenia, termin i sposób wypłaty; formy kontaktu (e-mail, telefon), sposoby sporządzania ewentualnych aneksów; zgoda z obu stron (podpisy).

Osobno warto wspomnieć jeszcze o prawie autorskim. Otóż freelancer, jak każdy, kto wykonuje pracę twórczą, zobowiązany jest do respektowania prawa autorskiego. zamysł musi być w całości wytworem zleceniobiorcy, oczywiście według wytycznych ustalonych na początku. Aby nie było niedomówień i wątpliwości często dopisuje się odpowiedni paragraf do umowy dotyczący skutków w przypadku złamania prawa oraz wysokości sankcji.

 

Justyna Błahut
www.gazetafinansowa.net

Previous Konsekwencje przesłania podatku na niewłaściwe konto
Next Urlop wychowawczy przedsiębiorcy – jak skorzystać?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Jak zatrzymać pracownika w firmie?

Obecnie stopa bezrobocia w Polsce dobija do poziomu 14%. Młodym ludziom jest coraz trudniej o godną pracę, zgodną z kierunkiem studiów i zainteresowaniami. Z drugiej strony kandydatów-specjalistów nie jest aż

Prawo pracy 0 Comments

Kto przejmuje prawa pracownicze po śmierci zatrudnionego?

Każdy zatrudniony posiada duży zbiór praw i obowiązków, które muszą być egzekwowane. Jednak w momencie śmierci tracą swoją ważność. Czy ktoś powinien przejmować powinności służbowego takiego podwładnego? Okazuje się, że

Prawo pracy 0 Comments

Jaki jest zakres zasady uprzywilejowania w zatrudnieniu?

Kodeks pracy jest aktem przedstawiającym prawa i obowiązki pracownika, zatem standardy w nim zamieszczone są normami bezwzględnie obowiązującymi. Znaczy to, że nie biorą one pod uwagę one żadnych wyjątków na

Prawo pracy 0 Comments

Co jest naruszeniem zasad dobrego traktowania przy zatrudnieniu?

Kilka lat temu w nowelizacji Kodeksu pracy ustawodawca poszerzył regulacje dotyczące dyskryminacji oraz wprowadził regulacje, które przewidują grzywny za ich naruszenie. Zachowania pracodawcy, które kwalifikują się, jako naruszenie równego traktowania

Prawo pracy 0 Comments

Kiedy pracobiorcy nabywają prawo do świadczenia chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe to środki należne pracobiorcom, którzy z powodu choroby nie mogą pracować zawodowe bądź muszą zostać odseparowani tytułem wyleczenia dolegliwości zakaźnej. Podwładny, który nie ma prawa do pomocy chorobowej,

Prawo pracy 0 Comments

Czy pracownik może przesunąć urlop wypoczynkowy?

Osoba zatrudniona może starać się o przełożenie urlopu na inny termin składając odpowiednio umotywowany wniosek do pracodawcy. Sformułowanie przyczyn przełożenia urlopu wypoczynkowego musi opierać się w nim o istotne powody.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź