Prawo pracy

Prawo pracy 0 Comments

Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każdego rodzaju umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera wiadomość o wysokości honorarium. Jej wysokość, metody obliczania oraz forma przekazywania wchodzi w skład tajemnicy korporacji, a jej przekazywanie grozi surowymi

Prawo pracy 0 Comments

Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych

Od poprzedniego roku działają nowe reguły dotyczące dopłat do honorarium osobom niepełnosprawnym. Ustalenia te są dobre głównie dla tych, którzy mają przyznaną grupę inwalidzką. Punktem wyjścia do ustalenia wielkości wypłaty

Prawo pracy 0 Comments

Dodatkowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu na część etatu

Według Kodeksu Pracy przedsiębiorca może zatrudnić pracownika na dowolny etat. Poza pracą pełnowymiarową, zatrudniony może wykonywać swoje obowiązki przez 120 lub 80 godzin miesięcznie. Nie zawsze jednak przełożony zdaje sobie

Prawo pracy 0 Comments

Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?

Każdy przedsiębiorca przygotowuje spis reguł i zasad oraz regulamin, który stanowi dla pracowników wytyczne oraz ustanawia prawa i obowiązki. Wszystkie odstąpienia od ustaleń są odpowiednio karane. Aby było uczciwie taki

Prawo pracy 0 Comments

Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Każdy podwładny, według obowiązującego polskiego prawa, powinien dostawać honorarium zgodne z czasem pracy i ilością wykonywanych obowiązków. Jego wielkość oraz metoda płatności powinno zostać dogadane w momencie zawierania umowy. Bywają

Prawo pracy 0 Comments

Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Kodeks cywilny informuje, że szkoda to postępowanie na czyjąś niekorzyść powodująca straty materialne, moralne lub inne. Wywoływana jest planowanym lub przypadkowym działaniem i koszty reperacji, naprawy lub zadośćuczynienie muszą być