Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każdego rodzaju umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera wiadomość o wysokości honorarium. Jej wysokość, metody obliczania oraz forma przekazywania wchodzi w skład tajemnicy korporacji, a jej przekazywanie grozi surowymi sankcjami oraz spiskowaniem na niekorzyść swojego pracodawcy.

Na każdym pracodawcy ciąży odpowiedzialność za właściwe przydzielanie wypłat oraz dostosowanie honorarium proporcjonalnie do pełnionych obowiązków i czasu pracy. Musi respektować założenia Kodeksu Pracy, bowiem każde odstępstwo jest dogłębnie analizowane i gdy trzeba karane. Przedsiębiorca musi również posiadać program ochrony danych osobowych. Bez znaczenia jest, ilu podwładnych zatrudnia i kto wypełnia zobowiązania księgowe. Nikt niepowołany nie może mieć dostępu do wiadomości o pracownikach, bez względu na przyczyny. Wyjątkiem jest prokuratura i policja.

Każda umowa o pracę powinna posiadać wszelkie informacje dotyczące tajemnicy zawodowej, metod jej przestrzegania oraz możliwych kar materialnych za przekazanie informacji np. o wysokości wynagrodzenia. Poza wielkością honorarium za tajemnice korporacji uważa się również informacje dotyczące rozwiązań technicznych oraz technologicznych, składów kadrowych oraz o wartości gospodarczej, których przekazanie będzie działało na niekorzyść firmy.

Wprowadzenie punktu o tajemnicy zawodowej jest niezbędne, bowiem pomaga zapobiec przed wykradaniem pracowników przez konkurencję, która będzie miała lepsze warunki pracy.

 

Justyna Błahut
www.gazetafinansowa.net

Previous Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych
Next Dodatki płacowe za pracę poza miejscem zamieszkania

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Duże zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

W najbliższych miesiącach zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców. Prostsze ma być uzyskiwanie zezwolenia na pracę i pobyt dla obcokrajowca. Wprowadzone zostaną nowe zezwolenia na pobyt dla pracowników delegowanych z krajów trzecich. Od stycznia 2017

Rośnie popularność pracy tymczasowe

Wartość rynku agencji zatrudnienia w Polsce szacuje się już na 6,5 mld zł. Łączna liczba pracowników tymczasowych przekroczyła 700 tys. Rośnie też liczba przepracowanych przez nich godzin. W ubiegłym roku każdy pracownik

Prawo pracy 0 Comments

Dwa etaty w jednym zakładzie pracy?

Mieszkańcy kraju coraz częściej rozpoczynają dodatkową prace. Zmusza ich do tego zła sytuacja finansowa w ich gospodarstwach domowych. Czy możemy pracować na podstawie dwóch porozumień o prace u jednego pracodawcy?

Prawo pracy 0 Comments

Kto jest uprawniony do korzystania z praw pracownika po jego śmierci?

Jedną z cech świadczenia pracy jest to, że ma ono charakter osobisty, to znaczy, że nie może go robić inna osoba. Po śmierci osoby stosunek pracy wygasa. Pracownik podczas wykonywania

Prawo pracy 0 Comments

Jak obniżyć koszty zatrudnienia pracowników w czasie kryzysu?

Od kilku lat wszystkie firmy walczy z problemami finansowymi. Głównie wpływa na to kondycja gospodarki na świecie. Nie ma już naiwnego, który wierzy w ,,zieloną wyspę. Każdy usiłuje racjonalnie gospodarować

Prawo pracy 0 Comments

Gdzie wysłać pracowników na wyjazd integracyjny?

Nikt nie zaprzeczy, że relacja układa się dużo lepiej, gdy pracownicy się rozumieją, znają swoje dobre strony, mają wspólne tematy i podobne poglądy. W warunkach zawodowych trudno poznać współpracownika, bo

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź