Jak długo należy czekać na zasiłek chorobowy?

Jak długo należy czekać na zasiłek chorobowy?

Każdy podwładny zatrudniony na zasadach umowy o pracę ma prawo skorzystania z wielu ustawowych zasiłków. Są one przydzielane automatycznie, w ramach opłacanych przez pracodawcę składek. Kto w związku z tym może skorzystać z zasiłku chorobowego?

Otrzymanie zasiłku chorobowego jest możliwe, ale zatrudniony musi wcześniej dopełnić co najmniej kilka warunków. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, na jakich warunkach został zapisany do ubezpieczenia chorobowego.

Osoby, które zgłosiły się do ubezpieczenia z własnej woli muszą poczekać na prawo do zasiłku przez 3 miesiące. Natomiast podwładni wciągnięci obowiązkowo już tylko 30 dni.

Istnieją jednak grupy osób, które mogą otrzymywać świadczenie już od pierwszego dnia zatrudnienia. Chodzi głównie o posłów i senatorów, osoby, które przynajmniej 10 lat odprowadzały składki chorobowe oraz byłych studentów szkół wyższych, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie do trzech miesięcy po zakończeniu nauki.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous Jaka jest minimalna płaca w Islandii?
Next Nudny dzień trzech wiedźm

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Czy zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej?

Zaświadczenie lekarskie o okresowej niezdolności do pracy wydawane jest wskutek choroby, pobytu w szpitalu lub konieczności zaopiekowaniem się członkiem rodziny ubezpieczonego. Osobą upoważnioną przez ZUS do wystawiania dokumentu jest lekarz,

Prawo pracy 0 Comments

Co to jest świadczenie rehabilitacyjne?

Podwładny zatrudniony na zasadach umowy o pracę ma prawo do ubezpieczeń społecznych i wielu ulg socjalnych. Są przydzielane, ponieważ przełożony płaci należne składki. Jak w związku z tym wygląda sprawa

Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia

Ustalenie minimalnej stawki godzinowej na umowach- zlecenie będzie rewolucyjną zmianą. Również dla Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie sprawdzać prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń – ocenia Wojciech Gonciarz z Głównego Inspektoratu Pracy. Za zaniżanie

Prawo pracy 0 Comments

Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika dotyczące ubezpieczeń?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania. Zatrudnieni podlegający ubezpieczeniom społecznym

Prawo pracy 0 Comments

Wykroczenia pracodawcy przeciwko prawom pracownika

W Kodeksie pracy znajduje się zbiór sytuacji, w których pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie praw pracowniczych. Na pracodawcę lub osobę posiadającą jego zlecenie może zostać nałożona kara

Prawo pracy 0 Comments

Czym jest zwolnienie dyscyplinarne?

Celem każdego przedsiębiorcy jest pozyskanie profesjonalnego pracownika, eksperta w swojej dziedzinie oraz zaufanego i uczynnego człowieka. Zazwyczaj na pierwszy rzut oka ciężko rozpoznać złe cechy. W najgorszych przypadkach przełożony powinien

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź