Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Powodem wypłacania zasiłku wyrównawczego jest, jak samo określenie mówi, wyrównanie wynagrodzenia, które zostało zmodyfikowane w związku z kłopotami zdrowotnymi. Należy jednak wyróżnić przypadki, kiedy świadczenie nie może zostać wypłacone. W których przypadkach zasiłek wyrównawczy nie może być przyznany?

Po pierwsze emeryt lub rencista (niezdolny do pracy) nie może starać się o świadczenie wyrównawcze, bowiem oprócz zatrudnienia posiada miesięczne dochody z tytułu emerytury. Identyczna zasada dotyczy pracowników, którzy cierpią na chorobę zawodową lub sprawują opiekę nad dzieckiem.

Poza tym podwładny, który odbiera zasiłek macierzyński lub nie pojawił się na miejscu pracy z nieznanych powodów również nie ma prawa do proszenia o zasiłek wyrównawczy.

Jednakże o zasiłek wyrównawczy może starać się pracownik, który ucierpiał podczas wypadku na stanowisku pracy, jednak całe zajście nie powstało z winy podwładnego. Wówczas środki na pokrycie świadczenia pobierane są z funduszu wypadkowego, który powinien posiadać każdy przedsiębiorca.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous Jak założyć działalność gospodarczą w Rosji?
Next Kto może starać się o węgierską emeryturę?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Czy jest się ubezpieczonym na umowie o dzieło?

Osoby pracujące w ramach umowy o dzieło podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Posiadanie umowy o dzieło nie zawsze jednak zobowiązuje pracodawcę do płacenia składek. Fakt pracowania tylko na umowie o dzieło nie

Prawo pracy 0 Comments

Pracodawca ma obowiązek zaspokajania socjalnych potrzeb pracownika

W zakresie obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracownika w stopniu, na jaki pozwalają na to jego możliwości i środki finansowe. Zobowiązanie to jest zdefiniowane regulacją prawną,

Prawo pracy 0 Comments

Na jakich zasadach podejmuje się pracę sezonową?

Kłopot związany ze znalezieniem stałego zatrudnienia dotyczy wszystkich grup wiekowych. Bezrobotni szukają zajęcia nie trwającego długo, ale zapewniającego akceptowalne wynagrodzenie i zapewniające godziwe warunki. Czy praca sezonowa jest opłacalna? Jak

Prawo pracy 0 Comments

Jaki jest zakres zasady uprzywilejowania w zatrudnieniu?

Kodeks pracy jest aktem przedstawiającym prawa i obowiązki pracownika, zatem standardy w nim zamieszczone są normami bezwzględnie obowiązującymi. Znaczy to, że nie biorą one pod uwagę one żadnych wyjątków na

Prawo pracy 0 Comments

Czynności zamawiającego przy nie wywiązaniu się z umowy o dzieło

W przypadku umowy o dzieło, dziełobiorca ma obowiązek wykonania zleconego mu dzieła tak, aby było ono niewadliwe. W zamian za stworzone dzieło przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia od zamawiającego.

Prawo pracy 0 Comments

Ile godzin powinien pracować nieletni?

W świetle prawa młodocianym jest dziecko, które nie skończyło jeszcze 18 lat oraz posiada obowiązek szkolny. Nieletni posiadają wiele praw i obowiązków związanych z wiekiem. Przedsiębiorców, którzy planują przyjąć dzieci,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź