Czym jest umowa uaktywniająca?

Czym jest umowa uaktywniająca?

Od 2 lat zgodne z prawem jest w kraju zastosowanie umowy uaktywniającej. Podpisywana jest między prawnymi opiekunami dziecka a nianią, która deklaruje się do pomocy i wychowania niepełnoletniego dziecka na ustalony okres. Na jakich zasadach zawiązywana jest umowa? Czy warto ją podpisywać? Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą?

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że w ramach umowy niania może zajmować się dzieckiem, które skończyło 20. tydzień życia. Okres opieki musi zakończyć się w momencie, gdy dziecko ukończy trzy lata lub cztery, jeśli opiekunowie wykażą kłopoty z uzyskaniem miejsca w przedszkolu.

Zwykle umowę uaktywniającą przygotowuje się pisemnie, z ujęciem wszystkich danych osobowych i zasad całej współpracy. Należy przedstawić strony umowy, okres obowiązywania, podstawowe zobowiązania niani, wynagrodzenie oraz procedurę negocjowania wstępnych warunków.

Zgodnie z przepisami wszystkie składki od wypłaty niani opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznym pod warunkiem, że przyznawana suma nie przewyższa najniższej płacy. W innym razie opodatkowanie leży po stronie rodziców.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous Jakie kary za zakłócanie ciszy nocnej?
Next Czym jest faktura pro-forma?

Może to Ci się spodoba

Przybywa liczba skarg na nieuczciwych sprzedawców prądu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów notuje bardzo dużą liczbę skarg na nieuczciwych sprzedawców, którzy naciągają klientów na zmianę dostawcy prądu i gazu. Urząd może nakładać na nich kary finansowe, ale w praktyce skuteczność

Wchodzą w życie nowe przepisy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) istotnie zmienia system wsparcia energetyki odnawialnej – opłata zastępcza zamiast stałej kwoty zostanie powiązana z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii. Takie

Do czasu zrównania wieku emerytalnego dla obu płci kobiety mogą pobierać okresową emeryturę kapitałową

Kobiety urodzone po 1948 r. do osiągnięcia przez nie powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale mogą liczyć na okresową emeryturę kapitałową. Otrzymają ją, jeśli są członkami OFE, ukończyły

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!