Czym jest umowa uaktywniająca?

Czym jest umowa uaktywniająca?

Od 2 lat zgodne z prawem jest w kraju zastosowanie umowy uaktywniającej. Podpisywana jest między prawnymi opiekunami dziecka a nianią, która deklaruje się do pomocy i wychowania niepełnoletniego dziecka na ustalony okres. Na jakich zasadach zawiązywana jest umowa? Czy warto ją podpisywać? Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą?

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że w ramach umowy niania może zajmować się dzieckiem, które skończyło 20. tydzień życia. Okres opieki musi zakończyć się w momencie, gdy dziecko ukończy trzy lata lub cztery, jeśli opiekunowie wykażą kłopoty z uzyskaniem miejsca w przedszkolu.

Zwykle umowę uaktywniającą przygotowuje się pisemnie, z ujęciem wszystkich danych osobowych i zasad całej współpracy. Należy przedstawić strony umowy, okres obowiązywania, podstawowe zobowiązania niani, wynagrodzenie oraz procedurę negocjowania wstępnych warunków.

Zgodnie z przepisami wszystkie składki od wypłaty niani opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznym pod warunkiem, że przyznawana suma nie przewyższa najniższej płacy. W innym razie opodatkowanie leży po stronie rodziców.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous Jakie kary za zakłócanie ciszy nocnej?
Next Czym jest faktura pro-forma?

Może to Ci się spodoba

Jak powinno wyglądać oświadczenie majątkowe?

Wedle przepisów powinnością każdego samorządowca jest przygotowywanie oświadczenia majątkowego przynajmniej raz do roku. Inaczej mówiąc należy przedstawić zgromadzone środki, papiery wartościowe, nieruchomości i inne cenne przedmioty. W jakim celu oddaje

Na czym polega ugoda administracyjna?

W zgodzie z prawem administracyjnym możliwe jest zawieranie ugody. Aby tak się stało należy spełnić kilka podstawowych warunków. Kiedy podpisuje się ugodę administracyjną? Czy jest to właściwy sposób rozwiązywania konfliktów?

Poradnik konsumenta 0 Comments

Ugoda coraz popularniejszym i bardziej skutecznym rozwiązaniem na rynku zarządzania wierzytelnościami

Tylko 2–3 proc. osób, które utraciły płynność finansową, jest w stanie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy spłacić swoje zobowiązania. Pozostała grupa przestaje regularnie spłacać zadłużenie. Uruchomienie procedury sądowej lub komorniczej wobec takich

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!