Czym jest umowa uaktywniająca?

Czym jest umowa uaktywniająca?

Od 2 lat zgodne z prawem jest w kraju zastosowanie umowy uaktywniającej. Podpisywana jest między prawnymi opiekunami dziecka a nianią, która deklaruje się do pomocy i wychowania niepełnoletniego dziecka na ustalony okres. Na jakich zasadach zawiązywana jest umowa? Czy warto ją podpisywać? Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą?

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że w ramach umowy niania może zajmować się dzieckiem, które skończyło 20. tydzień życia. Okres opieki musi zakończyć się w momencie, gdy dziecko ukończy trzy lata lub cztery, jeśli opiekunowie wykażą kłopoty z uzyskaniem miejsca w przedszkolu.

Zwykle umowę uaktywniającą przygotowuje się pisemnie, z ujęciem wszystkich danych osobowych i zasad całej współpracy. Należy przedstawić strony umowy, okres obowiązywania, podstawowe zobowiązania niani, wynagrodzenie oraz procedurę negocjowania wstępnych warunków.

Zgodnie z przepisami wszystkie składki od wypłaty niani opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznym pod warunkiem, że przyznawana suma nie przewyższa najniższej płacy. W innym razie opodatkowanie leży po stronie rodziców.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous Jakie kary za zakłócanie ciszy nocnej?
Next Czym jest faktura pro-forma?

Może to Ci się spodoba

Kiedy stosuje się przypozwanie?

Każdy pozwany może złożyć wniosek na piśmie o przyłączenie do procesu osób trzecich. W obowiązującym prawie zjawisko to nosi znamiona przypozwania. Trzeba jednak wiedzieć, że sąd traktuje to pobocznie i

Polska przygotowuje się do wdrożenia europejskiego systemu poboru opłat

Wprowadzenie interoperacyjnego systemu elektronicznego poboru opłat na wszystkich autostradach ułatwi Polsce wdrażanie unijnego systemu (EETS). Możliwość przejazdu z jednym urządzeniem pokładowym przez autostrady UE będzie bowiem dotyczyła tylko dróg, gdzie opłaty można

Prawo pracy 0 Comments

Pracodawcy rzadko korzystają z możliwości zawierania umów terminowych na dłużej niż 33 miesiące

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko trzy umowy na czas określony, a okres ich trwania nie może przekraczać 33 miesięcy. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach są jednak możliwe odstępstwa od

Jak uzyskać uzasadnienie wyroku?

Praktycznie każde postępowanie sądowe finalizuje się przedstawieniem wyroku. Zazwyczaj jest to krótka wiadomość o obarczeniu winą, rozwiązaniach karnych oraz decyzji sądu. Okazuje się natomiast, że strony mogą składać wniosek o

Ostatnie dni na rozliczenie się z fiskusem

Do 2 maja można składać zeznania podatkowe za 2016 rok. Termin obowiązuje osoby rozliczające się na formularzu PIT-37, które m.in. pracują na umowie o pracę czy cywilnoprawnej, oraz PIT-36, dla osób prowadzących działalność

Kiedy niezbędny jest tytuł wykonawczy?

Fundamentem prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Nadawany jest przez sąd, który przyznaje klauzulę wykonalności. Po wydaniu decyzji sprawa przechodzi w ręce komornika, który uruchamia całą procedurę. Co jest uważane

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź