Tag "prawo patentowe"

Porady dla firm 0 Comments

Sądy będą wykreślać firmy z KRS

Do końca czerwca przedsiębiorcy mają czas na to, by dopełnić wszelkich zaległych obowiązków rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Według Bisnode Polska – wywiadowni gospodarczej w chwili obecnej w Krajowym Rejestrze

Frankowicze mają mocne argumenty w Sądzie

Frankowicze mają mocne argumenty w Sądzie Podstawowym argumentem dla frankowiczów jest wadliwa konstrukcja umowy kredytowej w świetle przepisów prawa polskiego oraz wspólnotowego. Po pierwsze – banki jedynie w niewielkim zakresie

Kiedy uruchamia się postępowanie pojednawcze?

Zdarzają się sprawy sądowe, które rozstrzygają spory małżeńskie, sąsiedzkie lub pracownicze. Niejednokrotnie trudno ustalić winnego, zebrać dowody i ogłosić sprawiedliwy wyrok. W takich przypadkach pomocne jest postępowanie pojednawcze. Jak przebiega

Porady dla firm 0 Comments

Wszystko o umowie agencyjnej

Wedle Kodeksu cywilnego dowolna umowa agencyjna zakłada istnienie agenta oraz strony zlecającej konkretne zadanie do zrealizowania. Inaczej mówiąc ustanawia reguły pośredniczenia w transakcjach usługowych. Z jakiego powodu podpisuje się umowę

Wszystko o pouczeniach sądowych

Każde postępowanie cywilne musi odbywać się w zgodzie z ustaleniami prawnymi oraz poszanowaniem sądu i wszystkich uczestników rozprawy. Bywają zdarzenia, w których uczestnik rozprawy nie ma reprezentanta, wtedy powinien zostać

Jak pracuje interwenient?

Interwenient to osoba, która bierze udział w procesie cywilnym. Zwykle powodem przystąpienia do postępowania jest uzyskanie wyznaczonego celu. Zgodnie z polskim prawem interwencja przyjmuje dwie formy. Jaki podział stosowany jest

Sprawy karne 0 Comments

Kiedy powołuje się anonimowego świadka?

W obowiązującym prawie typizacja przestępstw jest bardzo szeroka. W każdym przypadku ogromną rolę odrywają świadkowie, którzy znają ciąg zdarzeń i mogą przekazać wiele drobiazgów. Bywają natomiast sytuacje niebezpieczne i procesy

Sprawy karne 0 Comments

Jak wygląda praca kuratora sądowego?

W zgodzie z zapisami Kodeksu karnego decyzja sądu ma stanowić karę za popełnione czyny. Od czasu do czasu jednocześnie stosuje się dozór kuratora sądowego, który powinien kontaktować się ze skazanym.

Porady dla firm 0 Comments

Dlaczego warto wprowadzić ustawę antymonopolową?

Wstępem do właściwego funkcjonowania gospodarki jest zagwarantowanie przedsiębiorcom prawa do legalnej konkurencji, a konsumentom dostępu do niektórych towarów i usług. Bywają natomiast sytuacje, gdy poważne firmy wyniszczają mniejsze, usuwają rywali,

Poradnik konsumenta 0 Comments

Co nowego w prawie konsumenckim?

Od wielu lat konsumenci nie są usatysfakcjonowani z działających przepisów. Wiele razy były zmieniane na rzecz klientów, jednak sprzedawcy nie potrafili się do nich dostosować. Czy coś się zmieni w