Sądy będą wykreślać firmy z KRS

Sądy będą wykreślać firmy z KRS

Do końca czerwca przedsiębiorcy mają czas na to, by dopełnić wszelkich zaległych obowiązków rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Według Bisnode Polska – wywiadowni gospodarczej w chwili obecnej w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych jest 385 000 firm, z czego według szacunków aktywnych jest 290 000 podmiotów. Tym samym z rejestru może zostać wykreślonych nawet 95 000 firm.

Nowelizacja, która obowiązuje od początku roku, pozwala sądom rejestrowym na możliwość wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego firm, które np. nie składają sprawozdań finansowych lub nie aktualizują swoich danych.

W tym przypadku za podmiot nieaktywny uznaje się taki, wobec którego w ostatnich dwóch latach nie odnotowano jakiegokolwiek wpisu. Nie aktualizował danych rejestrowych, nie składał sprawozdań finansowych.

W przypadku niewykonania obowiązków rejestrowych, a więc niezłożenia wniosku o zmianę wpisu czy braku złożenia wymaganych dokumentów (np. sprawozdania finansowego), sąd rejestrowy będzie mógł z urzędu wszcząć procedurę rozwiązania i wykreślenia podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Procedura wykreślenie z rejestru może być wszczęta bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Żeby uniknąć wykreślenia, należy wykonać zaległe obowiązki rejestrowe do 1 lipca 2015 roku.

Bisnode Polska informuje, że w 2014 roku, ponad 161 tys. firm złożyło sprawozdania finansowe firmy z danymi za 2013 rok, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to spadek o 1,4 tys., a w porównaniu do 2012 roku spadek o 7,2 tys.

Publikacja danych finansowych w latach 2014-10

1

Źródło: Bisnode Polska

Dlaczego warto publikować dane finansowe?

Publikacja danych finansowych:

• zwiększa wiarygodność i przejrzystość prowadzonej działalności,

• umożliwia ocenę ryzyka współpracy z podmiotem dla firm ubezpieczających transakcje kredytowe, co wpływa pośrednio na brak konieczność udostępniania kosztownych zabezpieczeń majątkowych dla dostawcy (koncept jest taki, jeśli firma ubezpieczeniowa nie ma czego ocenić, wówczas dostawca nie ma ochrony ubezpieczeniowej – wartość limitu wynosi zero, co wpływa na to ze dostawca zaczyna się dopominać u klienta o inne zabezpieczenia, np. weksle, hipoteki, gwarancje bankowe) – w tym wypadku firma publikująca dane, ułatwia sobie prowadzenia biznesu i obniża koszty działalności

• umożliwia szybką ocenę kredytową dla banków i analizę wstępną klientów, tj. przygotowanie rekomendacji kredytu krótkoterminowego, co przyśpiesza podjęcie decyzji kredytowej i zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku dostarczanie części dokumentów

• pozwala na monitoring sytuacji kredytowej przedsiębiorcy przez firmy leasingowe, faktoringowe (wiele z nich ma obowiązek to wykonywać cyklicznie), brak publikacji powoduje, konieczność dostarczania tych danych bezpośrednio nawet do kilku firm na raz.

Tomasz Starzyk

Bisnode Polska

Previous Citi Handlowy najlepszy dla klientów globalnych według Euromoney
Next HUF na 8-tygodniowych maksimach

Może to Ci się spodoba

Porady dla firm 0 Comments

Czym jest niepełnosprawność?

Przepisy mówią, że niepełnosprawność to problem fizyczny lub psychiczny, który utrudnia zwyczajne funkcjonowanie. Niejednokrotnie w wykonywaniu codziennych obowiązków niezbędna jest pomoc osób trzecich. Czy niepełnosprawność przeszkadza w rozwoju zawodowym? Zgodnie

Porady dla firm 0 Comments

Czym charakteryzuje się Państwowa Inspekcja Pracy?

Zgodnie z ustaleniami znajdującymi się w Kodeksie pracy muszą istnieć instytucje, które nadzorują firmy oraz warunki sanitarne na stanowiskach pracy. Wśród nich jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, która ma rozbudowany zakres

Porady dla firm 0 Comments

Najważniejsze obowiązki syndyka

Podstawowym zadaniem syndyka jest opieka i rozporządzanie majątkiem upadającego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że musi odpowiednio rozdzielić wszystkie własności, żeby każdy wierzyciel uzyskał równowartość powierzonych pieniędzy. Jak otrzymać zezwolenie na pracę

Porady dla firm 0 Comments

Jak chcielibyśmy kontaktować się z sądami?

Rozprawy karne nie kojarzą się nam przyjemnie. Najczęściej boimy się konsekwencji, jakie będziemy zobowiązani ponieść z powodu przekroczenia prawa, którego się dopuściliśmy. Jednakże niektórzy przyznają, iż stres w trakcie postępowania

Porady dla firm 0 Comments

Jakie są koszty postępowania sądowego?

Każdy konsument, który nie akceptuje zakupów lub działania pracownika sklepu może skierować konflikt do sadu. Wiele osób nie decyduje się na taką formę dochodzenia swoich praw w obawie o pokaźne

Porady dla firm 0 Comments

Na jakich zasadach przeprowadza się przetargi nieograniczone?

W zgodzie z prawem o zamówieniach publicznych powstało co najmniej kilka sposobów organizowania przetargów. Wszystko uzależnione jest od skali i rodzaju działania oraz indywidualnych warunków ogłaszania całej procedury. Jedną z

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź