Jak prawidłowo napisać Oświadczenie Sprawcy Kolizji Drogowej?

Jak prawidłowo napisać Oświadczenie Sprawcy Kolizji Drogowej?

Na drodze bardzo łatwo jest spowodować kolizję. Kolizja drogowa może być spowodowana przez nieuwagę lub ułamek sekundy. Kolizja może spowodować znaczne uszkodzenia i straty w samochodzie innego użytkownika drogi. Musi to zostać pokryte z ubezpieczenia OC sprawcy. W tym celu należy napisać oświadczenie, w którym wskaże się sprawcę wypadku drogowego. Przyspieszy to proces likwidacji szkody, a także ułatwi ubezpieczycielowi załatwienie sprawy. Co to jest oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

  • Kolizja drogowa – czym jest?

Służby mundurowe, organy wymiaru sprawiedliwości oraz towarzystwa ubezpieczeniowe znają pojęcie “kolizji drogowej”, które oznacza zdarzenie w ruchu lądowym spowodowane umyślnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolizja drogowa może spowodować szkody majątkowe, takie jak uszkodzenie pojazdu, bagażu i urządzeń przydrożnych. Kolizja ma miejsce, gdy jedna ze stron doznała obrażeń ciała, które skutkują naruszeniem lub ponownym naruszeniem czynności narządu ciała lub rozstrojem zdrowia na okres poniżej siedmiu dni. Jeśli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia trwa dłużej niż siedem dni, mówi się o wypadku drogowym. Ten z kolei podlega innym przepisom, w tym odpowiedzialności karnej.

  • Wystąpiła kolizja drogowa – co dalej?

Kolizja drogowa nie jest traktowana jako przestępstwo, dlatego nie ma konieczności wzywania policji. Wszelkie formalności wszystkie strony zdarzenia mogą załatwić na miejscu. Jeśli nie są w stanie dojść do porozumienia, konieczne staje się wezwanie policji. Jako uczestnik wypadku drogowego należy zachować spokój, opanować emocje i spróbować rozwiązać sprawę w sposób dyplomatyczny. Pomocne jest uzyskanie oświadczenia od sprawcy wypadku.

  • Oświadczenie o kolizji drogowej – co warto wiedzieć?

Wspólne oświadczenie o wypadku drogowym jest dokumentem, który podpisują obie strony. Może być podpisane przez obie strony kolizji bez obecności lub interwencji policji. Ma ono na celu skłonienie sprawcy do przyznania się do winy i wykazania strat powstałych w wyniku zdarzenia drogowego. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada wzór oświadczenia o kolizji. Warto zawsze mieć przy sobie kilka kopii oświadczenia o kolizji, aby w razie nagłej potrzeby móc się z nim zapoznać. Niejednokrotnie wzory dokumentów są dodawane do polisy OC. Możesz wypełnić formularz, jeśli masz przy sobie wzór oświadczenia sprawcy wypadku. Zawsze dołączaj zdjęcia szkód powstałych w wyniku kolizji. Ułatwi to późniejsze złożenie wniosku o odszkodowanie.

  • Jak napisać oświadczenie o kolizji?

Jeśli nie masz gotowego wzoru, możesz stworzyć własny szablon oświadczenia o kolizji. Możesz to zrobić na jednej kartce papieru bez pomocy policjantów. Ważne jest, aby w oświadczeniu o kolizji zawrzeć wszystkie informacje niezbędne do zaspokojenia roszczenia. Mogą one opóźnić proces i skutkować niższym odszkodowaniem.

Sprawdź również: Jak otrzymać wysokie odszkodowanie z OC sprawcy?

  • Co musi zawierać oświadczenie o szkodzie?

Jeśli możliwe jest ustalenie sprawcy szkody, można sporządzić oświadczenie. W dokumencie powinny znaleźć się następujące punkty:

Dane kierowców i właścicieli samochodów – w oświadczeniu o szkodzie obowiązkowo należy umieścić wszystkich uczestników zdarzenia, a także dane kontaktowe. Należy również podać dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i numer PESEL, a także adres zamieszkania.

dane pojazdu – Równie ważne są informacje o pojazdach biorących udział w kolizji; należy podać numery rejestracyjne i VIN, markę, model i typ samochodu każdego z kierowców;

dane dotyczące polisy OC – oświadczenie o faktach zaistniałej kolizji powinno zawierać numer polisy, nazwę i datę zdarzenia. Pozwoli to na potwierdzenie, że sprawca rzeczywiście był w tym czasie objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Dane dotyczące zdarzenia, tj. dokładną datę, godzinę i miejsce zdarzenia (ulica, współrzędne z nawigacji, punkty orientacyjne w postaci oznaczeń na ogrodzeniach pikietażowych), konieczne jest również opisanie okoliczności i wskazanie, jakich znaków (przepisów ruchu drogowego) sprawca nie przestrzegał.

Dane dotyczące szkód – oświadczenie o wypadku drogowym musi zawierać szczegółowy opis i oszacowanie szkód w pojeździe, bagażu i otoczeniu. Jeśli samochód wyposażony jest w kamerę, dowodem będzie film pokazujący zdarzenie. W przypadku opisu określającego zakres uszkodzeń (np. bagażu) w oświadczeniu o kolizji należy podać nie tylko zakres uszkodzeń, ale również ich przybliżoną wartość.

Dane dotyczące świadków zdarzenia – Jeśli świadkami kolizji były osoby postronne, ich dane kontaktowe muszą znaleźć się w protokole z kolizji drogowej. Zeznania świadków będą istotnym elementem potwierdzającym winę sprawcy podczas likwidacji szkody. Może się do nich odwołać również ubezpieczyciel, jeśli będzie miał jakiekolwiek wątpliwości.

Dokument musi być podpisany przez wszystkich uczestników zdarzenia. Brak podpisów spowoduje, że dokument będzie nieważny.

  • Kiedy oświadczenie jest niewystarczające?

Podpisanie protokołu kolizji nie jest możliwe, jeśli nie ma zgody co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. W takich przypadkach ważne jest wezwanie policji w celu ustalenia okoliczności kolizji. Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca kolizji, istnieje podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub silnych leków, konieczne jest wezwanie policji.

  • Kiedy oświadczenie jest wystarczające?

Jeśli dojdzie do wypadku, nie wystarczy oświadczenie o odpowiedzialności. Polskie prawo nie pozwala uczestnikom wypadku samochodowego na ustalenie własnej winy. Nie można więc złożyć oświadczenia w sprawie kolizji drogowej. Twoim obowiązkiem jest wezwanie policji w razie wypadku. Policja przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia sprawcy wypadku.

Previous Jak działa e-sąd?
Next Jaka jest różnica między wodą źródlaną a mineralną? Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Może to Ci się spodoba

Ubezpieczenia 0 Comments

Rozwód a polisa ubezpieczeniowa

W ubiegłym roku w Polsce rozwiodło się ponad 66 tysięcy małżeństw. Wiele par nie zdaje sobie w pełni sprawy z konsekwencji jakie niesie ze sobą ślub, bowiem to nie tylko

Ubezpieczenia 0 Comments

Jak otrzymać świadczenie z polisy po stracie najbliższych

Po śmierci bliskiej osoby rzadko zastanawiamy się nad kwestiami polisy ubezpieczeniowej. Żadne pieniądze nie zastąpią bowiem jej życia. Jednak wsparcie finansowe w tak trudnych chwilach będzie nieocenioną pomocą dla najbliższych.

Finanse osobiste 0 Comments

Do końca lipca ubezpieczeni mogą wskazać, gdzie mają być przekazywane ich składki emerytalne

Od kwietnia otwarte jest okienko transferowe pozwalające na podjęcie decyzji o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE lub pozostawienie całości w ZUS. W 2014 roku OFE wybrało 2,5 mln osób. – Pierwsze

Finanse osobiste 0 Comments

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie? – sprawdzamy różne warianty

Kupując ubezpieczenie na życie zapewniasz spokój i bezpieczeństwo nie tylko sobie, ale przede wszystkim najbliższym. Dzięki szytej na miarę polisie ubezpieczeniowej Twoi bliscy otrzymają należne im wsparcie, którego zakres będzie

Ubezpieczenia 0 Comments

Jak ubezpieczyć biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe, które chce świadczyć swoje usługi, powinno zawrzeć umowę ubezpieczeniową. Ustanowi ochronę i wsparcie w chwili spowodowania błędów i krzywd wyrządzonych w ramach prowadzonej działalności. Dodatkowo stanie się gwarancją

Ubezpieczenia 0 Comments

Warta: coraz więcej wypłat w ramach szybkich ścieżek

O niemal 80% wzrósł odsetek liczby szkód z AC, w których decyzja o wypłacie odszkodowania była podjęta w trybie uproszczonym, bez udziału rzeczoznawcy. W tych sprawach wystarczyła telefoniczna informacja od

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź