Potrącenia z pensji pracowniczej

Każdy pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Powinno być wypłacane w kwocie odpowiedniej do wykonywanych obowiązków oraz w wyznaczonym terminie. Są jednak sytuacje, gdy pracodawca nakłada na zatrudnionego potrącenia. Czy może odjąć je z honorarium? Jak to zrobić oraz jak się przed tym uchronić?

Pensja należy się każdemu zatrudnionemu, który właściwie wykonuje swoje powinności, ma do niej całkowite prawo. Są jednak przypadki, w których zakład pracy może obciążyć wynagrodzenie pracownika z określonych powodów. Kodeks pracy jasno ustala jakie to powody.

Najczęściej z pensji ściągane są wszystkie ubezpieczenia, ale to żadne zaskoczenie. Dodatkowo można zająć część honorarium podwładnego z tytuły decyzji egzekucyjnych, alimentacyjnych, kar grzywny, mandatów oraz zaliczek na rzecz zatrudnionego.

Jeśli chodzi o alimenty to pensja może być pomniejszona do 60%. Dodatkowo pracodawca może odliczyć od wynagrodzenia wszystkie dotychczasowe nadpłaty i zaliczki za dni, w których podwładny na przykład zachorował (nie był obecny w pracy).

Istotne jest, aby pracownik miał świadomość, jakie zadłużenia na nim ciążą oraz ile miesięcznie będzie wynosiło jego uszczuplone wynagrodzenie. Trzeba też uświadomić pracownika, że wobec długów i kredytów u pracodawcy, również może otrzymywać niższe wynagrodzenie.

 

Justyna Błahut
www.gazetafinansowa.net

Previous Gdzie wysłać pracowników na wyjazd integracyjny?
Next Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Jakie działania podjąć podczas wypadku w miejscu pracy?

W każdym zakładzie pracy zdarzają się wypadki. Czasem zawini człowiek, czasem maszyna. Kodeks Pracy jasno określa obowiązki wszystkich zaangażowanych w przypadku wystąpienia takiego incydentu. Za wypadek w pracy uznaje się

Prawo pracy 0 Comments

Jaki jest zakres zasady uprzywilejowania w zatrudnieniu?

Kodeks pracy jest aktem przedstawiającym prawa i obowiązki pracownika, zatem standardy w nim zamieszczone są normami bezwzględnie obowiązującymi. Znaczy to, że nie biorą one pod uwagę one żadnych wyjątków na

Prawo pracy 0 Comments

Jakie ulgi przysługują bezrobotnym kobietom spodziewającym się potomka?

Utrata pracy to przykry incydent, tym bardziej jeśli kobieta spodziewa się w danym czasie dziecka. W takiej sytuacji warto pojawić się w lokalnym Urzędzie Pracy, ponieważ oprócz podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo pracy 0 Comments

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę ciężarnej pracownicy?

Zgodnie z normami prawnymi Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie, gdy pracownica jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że istnieją

Prawo pracy 0 Comments

Kto może zwrócić się z wnioskiem do Komisji Pojednawczej?

Komisja Pojednawcza jest tworzona w sytuacjach problemowych pomiędzy przedsiębiorcą a pracobiorcą. Tą instytucje mogą utworzyć wszyscy przedsiębiorcy, szczególnie jeśli na obszarze firmy działają już związki zawodowe. Ponadto przełożeni powinni wyrazić

Prawo pracy 0 Comments

Kto odpowiada za mobbing w miejscu pracy?

Definicja mobbingu została ujęta w Kodeksie Pracy, a przedsiębiorca łamiący opisane normy jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności. Mobbing określa częste nękanie pracobiorcy i budowania w nim świadomości nieprzydatności w środowisku

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź