Kto kontroluje przestrzeganie Kodeksu Pracy?

Kto kontroluje przestrzeganie Kodeksu Pracy?

Sprawozdania Głównego Inspektoratu Pracy pokazują rzetelnie jakie normy nie są przestrzegane przez polskich biznesmenów wobec pracobiorców.

W kraju odbywa się średnio 90 tysięcy kontroli u 70 tysięcy firm rocznie. Niestety specjaliści do spraw otoczenia pracy wydają w trakcie nich więcej niż 300 tysięcy decyzji, a ponad 30% z nich obejmuje niedopuszczalne przekroczenia zasad ochrony życia i zdrowia podwładnych.

Inne przewinienia zakładów w zakresie prawa pracy to między innymi pomyłki formalne w zawiązywaniu i anulowaniu umów o pracę, opóźnienia w przekazywaniu wynagrodzeń oraz niezapewnienie pracobiorcom czasu na odpoczynek w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Oczywiście wszystkie podane przekroczenia prawa są obarczone koniecznością uiszczenia mandatów karnych i zlikwidowania ich w przyszłości.

Opisana Inspekcja Pracy nie zajmuje się tylko kontrolą stanu obecnego w polskich przedsiębiorstwach, ale organizuje dodatkowo kampanie marketingowe i promocje mające na celu zwiększanie świadomości podwładnych i biznesmenów o ich prawach jak i zobowiązaniach.

Działanie Inspektoratu Pracy daje oczekiwane efekty, ponieważ z roku na rok scharakteryzowanych wykroczeń jest mniej. Niestety, ciężko jest usunąć problemy z przekazaniem wynagrodzeń, szczególnie gdy dana firma ogłasza upadłość.

Ewelina Uroda
www.gazetafinansowa.net

Previous Kto może zwrócić się z wnioskiem do Komisji Pojednawczej?
Next Różnice pomiędzy kosztem rachunkowym a podatkowym

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Zmiana formy pracy w trakcie zatrudnienia

Telepraca jest to sposób wykonywania pracy, która może odbywać się poza miejscem pracy. Jest to również forma, która stosuje urządzenia komunikacji elektronicznej do kontrolowania wyników pracy osoby zatrudnionej. Warunki wprowadzenia

Rośnie popularność pracy tymczasowe

Wartość rynku agencji zatrudnienia w Polsce szacuje się już na 6,5 mld zł. Łączna liczba pracowników tymczasowych przekroczyła 700 tys. Rośnie też liczba przepracowanych przez nich godzin. W ubiegłym roku każdy pracownik

Prawo pracy 0 Comments

Kto ustala dochody osób pracujących w budżecie państwa?

Wypłaty pracowników strefy budżetowej Polski są obliczane na podstawie odrębnych zasad, niż w kwestii standardowych porozumień o prace w prywatnych przedsiębiorstwach. Scharakteryzowane wypłaty podlegają pod konkretne układy zbiorowe. Gdy danych

Prawo pracy 0 Comments

Zatrudnienie terminowe i jego zalety

Świat męczy się aktualnie z wielkimi problemami gospodarczymi. Każda firma zbiera oszczędności, aby chociaż przeciętnie funkcjonować na rynku. Przede wszystkim oszczędności szuka się poprzez regulowanie zatrudnienia tzn. normowanie ilości stanowisk,

Prawo pracy 0 Comments

Jak wygląda urlop bezpłatny?

Każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę może składać wniosek o urlop bezpłatny. Oczywiście końcowa decyzja leży w rękach pracodawcy, który ocenia zasadność przyznania wolnego. Kiedy podwładny powinien ubiegać

Prawo pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy. W skład takiego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają obowiązek dopilnować ładu społecznego w zakładzie pracy.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź