Komu należy się skrócona norma czasu pracy?

Na rynku pracy jest wielu młodych, kreatywnych i chętnych do pracy kandydatów. Nie należy jednak zapominać o osobach niepełnosprawnych, które również chciałyby prowadzić aktywne życie zawodowe. Każdy pracodawca, który zatrudnia kogoś takiego musi mieć świadomość, jakie ma zobowiązania i powinności.

Kodeks pracy daje osobom niepełnosprawnym możliwość skrócenia przysługujących godzin pracy, tj. osiem godzin dziennie i czterdzieści tygodniowo. Na pewno nie pozwala na ich wydłużanie i pracę zmianową. Aby przyszłego podwładnego uznać i zakwalifikować jako osobę niepełnosprawną musi posiadać stosowne dokumenty orzekające o stwierdzonej niepełnosprawności w stopniu lekkim (III grupa inwalidzka), umiarkowanym (II grupa) i znacznym (I grupa).

Okazuje się, że z niepełnego wymiaru godzin pracy powinni skorzystać inwalidzi I i II grupy. Wystarczy skierować się do lekarza prowadzącego, który wystawi odpowiednie oświadczenie i udostępni jako potwierdzenie wszystkie wyniki badań. Koszt wypisania i przeprowadzenia badań ponosi przełożony.

Ulgi powiązane z czasem pracy nie dotyczą osób, u których lekarz nie potwierdził przeciwwskazań do pracy na całym etacie. Kiedy jednak pozwoli na krótszy czas pracy, wówczas powinno zostać to zapisane na wyznaczonym druku wraz z określeniem terminu ważności zalecenia.

Przywilej krótszego czasu pracy jest uregulowany prawnie i mówi, że czas pracy może być skrócony o godzinę w ciągu dnia i redukowany do 35 godzin tygodniowo. Taki system pracy zostaje wdrożony w chwili, gdy przełożony otrzyma stosowny dokument od lekarza.

 

Justyna Błahut
www.gazetafinansowa.net

Previous Kiedy pracownikowi należy się odprawa?
Next Jak zyskać na funduszach?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Jak obniżyć koszty szkoleń pracowniczych?

Szkolenia to w dzisiejszych czasach podstawowy czynnik wpływający na rozrost firmy. Dzięki nim ekipa pracownicza wciąż buduje swoje kwalifikacje, umiejętności i sprawności, jest w stanie wykonywać nadprogramowe czynności. Nie da

Prawo pracy 0 Comments

Ile godzin mogą pracować osoby niepełnosprawne?

W Kodeksie Pracy wyszczególnione są regulacje w zakresie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni uczestniczyć w rynku pracy. Zgodnie z normami prawnymi czas pracy osób niepełnosprawnych nie może

Prawo pracy 0 Comments

Co napisać w świadectwie pracy?

Świadectwo pracy jest niczym innym jak potwierdzeniem, że podwładny zajmował wskazane stanowisko oraz spełniał powierzone zadania. Poza tym może zawierać informację o przebytych szkoleniach oraz szczeblach kariery w firmie. Czy

Prawo pracy 0 Comments

Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Za pracę wykonane przysługuje zapłata. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas pracy niewykonanej w przypadku, gdy pozwalają na to przepisy prawa pracy. Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy pod

Prawo pracy 0 Comments

Urlop wychowawczy przedsiębiorcy – jak skorzystać?

Od 2013 roku zmieniły się reguły dotyczące sprawowania opieki nad urlop wychowawczy przysługiwał tylko osobom pracującym na umowę o pracę. Pracownicy na umowę o dzieło lub zlecenie oraz posiadający działalność

Prawo pracy 0 Comments

Jak wygląda umowa o dzieło?

Obecnie w kraju istnieje przynajmniej kilka metod zawierania współpracy. Wśród wielu dostępnych dużym zainteresowaniem cieszy się umowa o dzieło, która dość często wygrywa z etatem na podstawie umowy o pracę.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź