Czym są opłaty targowe?

Czym są opłaty targowe?

Podstawowym źródłem dochodu każdej gminy są opłaty lokalne oraz podatki. Wśród nich znajduje się opłata targowa. Stosowana jest w odniesieniu do sprzedawców na targowiskach oraz innych punktach handlowych. Kogo obowiązuje opłata targowa oraz kiedy powinna zostać uiszczona?

Na wstępie warto wyjaśnić, że opłatę targową muszą uiszczać osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które prowadzą działalność handlową na targowiskach lub otwartej przestrzeni miejskiej. Pod uwagę nie jest brana sprzedaż w pomieszczeniach lub budynkach. Należy jednak pamiętać, że miejscem handlu mogą być tylko rejony wyznaczone przez miasto.

O wysokości opłaty targowej decydować powinien wójt, prezydent miasta lub burmistrz. Zgodnie z przepisami może być obniżana lub zwiększania, zgodnie z ustaleniami władz. Ostateczna suma uzależniona jest od położenia targowiska, dziennego utargu oraz dnia tygodnia.

Jeśli sprzedający nie uiści obowiązkowej opłaty może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i obarczony mandatem karnym.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Może to Ci się spodoba

Sprawy urzędowe 0 Comments

Jak dochodzi do odwołania darowizny?

Zgodnie z prawem celem umowy darowizny jest przekazanie świadczenia bez pobierania pieniędzy. Stronami w całej sprawie są: darczyńca i obdarowany. Zwykle umowa reguluje warunki przenoszenia prawa własności. Jeśli nie zostaną

Sprawy urzędowe 0 Comments

Jak sformułować oświadczenie majątkowe?

Wielu polityków, pracowników państwowych i samorządowych musi sporządzać oświadczenia majątkowe. Praktyka wskazuje, że nie wszyscy potrafią bezbłędnie je wypełniać. Jakie potknięcia powszechnie występują w takich pismach? Po co spisuje się

Sprawy urzędowe 0 Comments

Kiedy dochodzi do złamania tajemnicy skarbowej?

W zgodzie z prawem obowiązkiem wszystkich urzędników jest zachowanie tajemnicy skarbowej. To istotne i priorytetowe działanie, które chroni dane i wiadomości o obywatelach. W jakich sytuacjach następuje złamanie tajemnicy skarbowej?

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź