Czym są opłaty targowe?

Czym są opłaty targowe?

Podstawowym źródłem dochodu każdej gminy są opłaty lokalne oraz podatki. Wśród nich znajduje się opłata targowa. Stosowana jest w odniesieniu do sprzedawców na targowiskach oraz innych punktach handlowych. Kogo obowiązuje opłata targowa oraz kiedy powinna zostać uiszczona?

Na wstępie warto wyjaśnić, że opłatę targową muszą uiszczać osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które prowadzą działalność handlową na targowiskach lub otwartej przestrzeni miejskiej. Pod uwagę nie jest brana sprzedaż w pomieszczeniach lub budynkach. Należy jednak pamiętać, że miejscem handlu mogą być tylko rejony wyznaczone przez miasto.

O wysokości opłaty targowej decydować powinien wójt, prezydent miasta lub burmistrz. Zgodnie z przepisami może być obniżana lub zwiększania, zgodnie z ustaleniami władz. Ostateczna suma uzależniona jest od położenia targowiska, dziennego utargu oraz dnia tygodnia.

Jeśli sprzedający nie uiści obowiązkowej opłaty może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i obarczony mandatem karnym.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous Czy warto założyć własną kwiaciarnie?
Next Czym jest spółka przekształcona?

Może to Ci się spodoba

Sprawy urzędowe 0 Comments

Kiedy dochodzi do złamania tajemnicy skarbowej?

W zgodzie z prawem obowiązkiem wszystkich urzędników jest zachowanie tajemnicy skarbowej. To istotne i priorytetowe działanie, które chroni dane i wiadomości o obywatelach. W jakich sytuacjach następuje złamanie tajemnicy skarbowej?

Sprawy urzędowe 0 Comments

Jakie powinności należą do Najwyższej Izby Kontroli?

NIK zajmuje się sprawdzaniem wielu ważnych instytucji o charakterze administracyjnym i państwowym. Analizuje zgodność pism, przestrzeganie prawa, sposób zamykania różnych spraw oraz płynność finansową. Jakie czynności może przeprowadzić NIK? Po

Sprawy urzędowe 0 Comments

Na czym polegają staże unijne?

Kłopoty ze pozyskaniem zatrudnienia dotyczą wielu młodych osób. Nawet ukończenie dobrych studiów nie gwarantuje atrakcyjnej i stałej pracy. Na ratunek przychodzą staże unijne. Czym się wyróżniają? Na jakich zasadach są

Sprawy urzędowe 0 Comments

Jak wyglądają zasady wyboru starosty?

Powiat to jednostka samorządu terytorialnego, na czele którego znajduje się zarząd. W jego skład wchodzi starosta, zastępca oraz pozostali członkowie. W głosowaniu bierze udział rada powiatu, która decyduje o składzie

Sprawy urzędowe 0 Comments

Jak sformułować oświadczenie majątkowe?

Wielu polityków, pracowników państwowych i samorządowych musi sporządzać oświadczenia majątkowe. Praktyka wskazuje, że nie wszyscy potrafią bezbłędnie je wypełniać. Jakie potknięcia powszechnie występują w takich pismach? Po co spisuje się

Sprawy urzędowe 0 Comments

Kiedy można wymienić komornika?

Posada komornika jest dla osób, które wykazują wiele cierpliwości, stanowczości i asertywności. Fundamentem działania jest realizowanie wyroków sądowych, tzn. głównie egzekucja należności. W zgodzie z przepisami każdy komornik wykonuje swoje

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź