11 zmian w drukach PIT 2016

11 zmian w drukach PIT 2016

Podobnie jak w przypadku ubiegłych lat, podatnik składający deklarację podatkową w roku 2016 za 2015 rok będzie mógł liczyć na pewne odliczenia i ulgi. Dlatego ważne jest, by przed wysłaniem dokumentu do urzędu skarbowego zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie podatku dochodowego. Tym, na co powinno zwrócić się uwagę są: formularze podatkowe i wzory informacji podatkowej zarówno dla podatników, jak i płatników, zmiany dotyczące składania korekty deklaracji czy samego przekazywania PIT do urzędu.

 1. Ułatwienie procedury wysyłania zeznań podatkowych z zagranicy

Zmiany mają pomóc podatnikom, którzy swoje rozliczenie wysyłają z zagranicy. Dotyczą pewnego “uelastycznienia” terminu doręczenia zeznań do polskiego urzędu. Od 2016 r. bowiem za datę dostarczenia dokumentów do instytucji podatkowej będzie uważać się datę nadania przesyłki. Dotyczy to wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego na mocy ustawy z 23.11.2012 r. Prawa pocztowego, bądź operatora w innym państwie Unii Europejskiej. Liczy się również data nadania dokumentu w placówce pocztowej krajów nie należących do UE i w polskim konsulacie.

 1. Korekta deklaracji już bez uzasadnienia

Od 2016 r. podatnik zwolniony będzie z obowiązku złożenia uzasadnienia dostarczonej korekty deklaracji. W przypadku konieczności korekty dokumentów wystarczy złożyć zeznanie podatkowe i zaznaczyć na nim opcję dokumentu korygującego, nie potrzeba już więc składać druku ORD/ZU. Ponadto, w przypadku dostarczenia korekty do 6 miesięcy po obowiązującym terminie, podatnik będzie mógł zapłacić niższe odsetki za zwłokę – rzędu 50% stawki podstawowej.

 1. Wspólne opodatkowanie małżonków – brak konieczności ponawiania oświadczeń

Zrezygnowano z obowiązku ponawiana oświadczeń o wspólnym rozliczaniu się małżonków z przychodów. Konieczność złożenia dokumentu zachodzi jedynie w przypadku deklaracji zmiany formy rozliczania się z fiskusem.

 1. Wycofanie z użycia załącznika PIT-UZ

Osoby, które korzystały z ulgi na dziecko, lecz przy kwocie ulgi większej niż należny podatek, do tej pory wraz z deklaracją składały załącznik PIT-UZ. Na druku tym wykazywano nadwyżkę ulgi w stosunku do podatku i za jego pomocą podatnik mógł wnioskować o jej zwrot. Od 2016 r. zamiast PIT-UZ, podatnik wypełnia jedynie dodatkowe pola w deklaracji PIT-37 lub PIT-36.

 1. Zmiany w wykazywaniu przychodu i kosztów ze sprzedaży i innego zbycia rzeczy w PIT-36

Nowy wzór deklaracji PIT-36 pozwala na wykazanie w jednym miejscu, jak również przeliczenie przychodów i kosztów ze sprzedaży razem z przychodami i kosztami pochodzącymi z innych źródeł.

 1. Załącznik PIT/B ze zmianami

Formularz, w którym wykazuje się wysokość dochodu lub straty z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, wzbogacono o nowe informacje. Jedna z nich mówi o tym, że przedsiębiorca  składający zeznanie na tymże druku nie deklaruje ani przychodów, ani kosztów z działalności gospodarczej, którą prowadzi w obrębie tzw. specjalnej strefy ekonomicznej, o ile odnotował straty w jej ramach w roku podatkowym. Ponadto, w nowym druku zawarto wzmiankę o tym, że PIT/B nie służy do deklarowania przychodów zwolnionych z podatku w Polsce, a osiąganych poza granicami kraju. Jeśli istnieje obowiązek wykazania takich przychodów, należy to zrobić w formularzu PIT-36 (część H) oraz w załączonym do niego druku PIT/ZG.

 1. Wzór PIT-M uwzględniający szczególne sytuacje

Do tej pory w załączniku PIT-M można było wykazać dochody małoletnich dzieci podatnika w dwóch przypadkach: kiedy jeden rodzic posiada prawo pobierania benefitów z tytułu przychodu wszystkich swoich dzieci (z pracy zarobkowej, stypendiów naukowych) lub gdy taką możliwość zyskuje matka i ojciec dzieci. Dzięki zmianie wzoru druku od 2016 r. możliwa jest sytuacja, w której rozliczający się z fiskusem rodzic posiada dwoje osiągających dochody i rozliczających się razem z rodzicami dzieci, ale tylko wobec jednego z nich ma prawo czerpania korzyści, natomiast przy drugim dziecku, prawo to dotyczy obojga rodziców.

 1. Korekta PIT – zmiany w sposobie składania

Dotychczasowy obowiązek składania korekty zeznania podatkowego na druku ORD/ZU zastąpiono koniecznością wypełnienia dodatkowych pól w deklaracjach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lubi PIT-40.

 1. Opodatkowanie ryczałtem – zmiany w deklaracjach

Zmieniają się wzory deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT/O i PIT/D. Jest to związane z włączeniem artykułów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy, chowu czy hodowli podatnika w obręb innych źródeł przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób pozaprzemysłowy. Od 2016 r. można je bowiem rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, chociaż nie nie kwalifikują się do źródeł  pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej. Drobne zmiany dotyczą też druków PIT-16, PIT-16A i PIT-19 – informacja o braku konieczności dostarczenia formularza ORD/ZU.

 1. PIT bez konieczności załączania sprawozdań finansowych

W myśl zmian podatkowych, od początku 2015 r. nie trzeba już dołączać sprawozdań finansowych do deklaracji, lecz oba dokumenty składa się osobno, o ile podatnik prowadzi księgi rachunkowe. Zmiany te wpłynęły na kształt wzorów PIT-36 i PIT-36L, z których zniknęły pola z liczbą załączanych sprawozdań. Pewnym modyfikacjom uległa też część dokumentów dotycząca zaliczek pobranych przez płatnika, a konkretnie: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-R, PIT-11, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-6/PIT-6L. O ile w przypadku pierwszych sześciu druków, zmianą jest jedynie informacja o nowym sposobie składania korekty zeznania (bez obowiązku dołączania druku ORD/ZU), o tyle w  ostatniej wymienionej deklaracji wprowadzono ważniejsze modyfikacje. Wśród nowości w PIT-6/PIT-6L znajdują się m.in.: zmiana nazwy druku na “PIT-6”, przedłużenie terminu składania deklaracji do 20 stycznia roku, w którym następuje rozliczenie czy dodatkowa kolumna w formularzu przeznaczona np. dla podatników tworzących spółki z działami specjalnymi produkcji rolnej, a w której to należy wykazać udział w dochodzie z działów specjalnych.

 1. Obowiązywanie nowych wzorów deklaracji i załączników

Okres, za jaki należy rozliczyć się z fiskusem na podstawie wszystkich zmienionych deklaracji podatkowych zaczyna się od 1 stycznia 2015 r. Wyjątkiem jest PIT-6, w którym wykazuje się przychody, dochody lub straty od 1 stycznia 2016 r.

W przypadku niektórych druków PIT zmiany zastosowane przez urząd są kosmetyczne, w innych skala modyfikacji mogła być dość duża. Dlatego warto na bieżąco sprawdzić deklaracje jeszcze przed samym ich wypełnieniem, aby nie tracić czasu na błędy, których korekta może kosztować o wiele więcej czasu niż zapoznanie się ze zmianami.

Previous Ile kosztuje biuro rachunkowe
Next Jakie fundusze na rozwój polskich przedsiębiorstw?

Może to Ci się spodoba

Do czasu zrównania wieku emerytalnego dla obu płci kobiety mogą pobierać okresową emeryturę kapitałową

Kobiety urodzone po 1948 r. do osiągnięcia przez nie powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale mogą liczyć na okresową emeryturę kapitałową. Otrzymają ją, jeśli są członkami OFE, ukończyły

Nowe zalecenia Komisji Europejskiej dla e-handlu

Eksperci zauważają, że gdyby jednolity rynek cyfrowy działał w pełni, to gospodarka Unii Europejskiej mogłaby zyskać 415 mld euro rocznie. Dlatego Komisja Europejska zapowiada walkę z ograniczeniami w e-commerce. Główne grzechy przedsiębiorców to geoblokowanie,

Resort zdrowia proponuje kontrowersyjną zmianę w ustawie refundacyjnej

Nowelizacja ustawy refundacyjnej, nad którą pracuje Ministerstwo Zdrowia, zawiera propozycję nowych zasad refundacji leków. Resort założył, że jeżeli NFZ wyda na refundację leków więcej, niż miał w planach, różnicę w kosztach pokryją

Ministerstwo Cyfryzacji chce zmian w ustawie o ochronie danych osobowych

Opublikowany przez resort cyfryzacji wstępny projekt ustawy o ochronie danych osobowych ma pewne braki – ocenia Maciej Kaczmarski, prezes ODO24. Nie uwzględnia np. sposobu powołania nowego organu ochrony danych osobowych. Projekt różnicuje wysokość

Prawo podatkowe 0 Comments

Czynności sprawdzające organów podatkowych mają ograniczyć ukrywanie dochodów przez osoby fizyczne

Czynności sprawdzające w zakresie dochodów nieujawnionych mają się przyczynić do zwalczania problemu ukrywania i nieopodatkowywania dochodów przez osoby fizyczne. Takie narzędzie umożliwia badanie stanu majątkowego podatnika bez wszczynania oficjalnych postępowań podatkowych. Czynności sprawdzające

Obliczanie podatku od nieruchomości budzi wątpliwości nie tylko podatników, lecz także organów podatkowych

Przepisy wyznaczające zakres opodatkowania nieruchomości są na tyle skomplikowane i niejednoznaczne, że nie tylko podatnicy, lecz także organy podatkowe mają problemy z ustaleniem, co powinno podlegać opodatkowaniu – oceniają eksperci. Ustawa o podatkach i opłatach

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź