Jakie fundusze na rozwój polskich przedsiębiorstw?

Jakie fundusze na rozwój polskich przedsiębiorstw?

W ramach Funduszy Strukturalnych UE na lata 2014-2020 Polsce przyznano kwotę 82,5 mld EUR. Czyli o 10 mld EUR więcej w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013). Środki te będą trafiały do beneficjentów za pośrednictwem programów operacyjnych: 5 wdrażanych na szczeblu centralnym (np. Program Inteligentny Rozwój dla firm), 16 regionalnych (np. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego). Z czego około 20 mld EUR trafi  przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Dlaczego warto skorzystać z takich funduszy?

Pozyskanie zewnętrznego finansowania, w formie dotacji, poręczeń czy nawet instrumentów zwrotnych, to realna szansa na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorcy. Warto z niej skorzystać. Jeden z moich klientów przyznaje – dotacja na zakup maszyn i urządzeń to koło zamachowe, gdybym nie otrzymał dotacji, nie zainwestował bym w nowe maszyny, nie miałby szans na rozwój, pozyskanie nowych kontraktów – mówi doradca ds. funduszy unijnych Andrzej Lubański, prowadzący firmę zajmującą się doradztwem gospodarczym (andrzejlubanski.pl).

Jakie są terminy składania wniosków?

W nowej perspektywie terminy naboru wniosków w ramach wszystkich dostępnych programów operacyjnych możemy znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Dzięki funkcjonalnej wyszukiwarce o konkursach dowiemy się z dużym wyprzedzeniem. Znaczącym usprawnieniem w porównaniu do poprzedniej perspektywy w odniesieniu do Regionalnych Programów Operacyjnych jest konieczność publikowania przez samorząd wojewódzki harmonogramów naboru wniosków na rok przyszły do 30 listopada roku bieżącego. Nabory będą ogłaszane minimum 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków, ma to ułatwić wnioskodawcom przygotowanie wniosku wraz z załącznikami. Harmonogramy nie są sporządzane na całą perspektywę do roku 2020, lecz będą przedstawiane w cyklu rocznym – podawany jest miesiąc, w którym będzie upubliczniana informacja o naborze wniosków oraz miesiąc rozpoczęcia naboru. Na tym portalu znajdziemy harmonogramy naboru do wszystkich programów operacyjnych – dodaje ekspert.

W latach 2014-2020 szerzej wykorzystywane będzie wsparcie poza dotacyjne. Oznacza to, że w większym stopniu niż w poprzednim okresie programowania (2007-2013) będą dostępne kredyty, poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, czyli m. in. banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, których warunki będą preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Dzięki niższemu oprocentowaniu firmom będzie dużo łatwiej uzyskać zdolność kredytową. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wsparcie w formie dotacji będzie dominować.

Ile wynoszą kwoty dofinansowania?

Kwoty dofinansowania są zróżnicowane w zależnośi od danego działania, programu, regionu – wynoszą od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów; każde z województw ma inny maksymalny poziom dofinansowania, np. przedsiębiorcy z terenu 5 województw Polski Wschodniej mogą liczyć na maksymalnie 70% wsparcie, z kolei np. województwo mazowieckie (bez Warszawy) na maksymalnie 50% wsparcie – zaznacza Andrzej Lubański.

Na co można pozyskać fundusze?

Obszarami, które mają największe szanse na zdobycie wsparcia finansowego ze środków unijnych są:

  • Ochrona środowiska, tutaj o wsparcie mogą starać się przede wszystkim firmy chcące zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza oraz działające w takich branżach jak zagospodarowanie odpadów czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
  • Badania i rozwój, wparcie rozwoju infrastruktury B+R, jak również prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich wprowadzenie na rynek.
  • Inteligentne specjalizacje, czyli branże szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu i kraju, np. technologie informacyjne i komunikacyjne w województwie śląskim.
  • Ekspansja zagraniczna polegająca przede wszystkim na promocji i współpracy przedsiębiorstw za granicą. Pieniądze można będzie pozyskać m. in. na udział w międzynarodowych targach oraz gospodarczych misjach.
  • Szkolenia – rozwój zasobów ludzkich. Dofinansowanie w tej dziedzinie oparte będzie na tzw. modelu popytowym – potrzeba musi wyjść od przedsiębiorcy. Wprowadzone zostaną bony edukacyjne, dzięki którym będzie można zakupić pracownikom niezbędne szkolenia. Wybór ścieżki edukacyjnej powinien ułatwić Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) – baza firm szkoleniowych i proponowanych przez nie kursów.
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozyskanie funduszy jest ukierunkowane na wsparcie rozwoju i wprowadzania rozwiązań za pomocą informatyzacji, tj. internetowa sprzedaż (np. e-usługi), zarządzanie personelem on-line np. dzięki wprowadzaniu w firmie portalu pracowniczego.
  • Rozwój firmy – zmierzający w kierunku:
  1. Wprowadzenia zmian procesu produkcyjnego lub metodologii świadczenia usług, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych towarów/usług co jednocześnie spowoduje wzrost zatrudnienia, i/lub
  2. Zakup sprzętu niezbędnego do rozbudowy przedsiębiorstwa.

O wypowiedź poprosiliśmy również p. Krzysztofa Kwapisza, który bazując na własnym doświadczeniu w pozyskiwaniu funduszy dla przedsiębiorstw podkreśla bardzo istotną kwestię:

„Odnosząc się między innymi do wymienionych dziedzin, obszarów, w których można uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych poprzez powołane instytucje, niezmiernie ważne jest to, że wreszcie nauka jest coraz ściślej związana z biznesem. Nowe technologie, czy praktyczne osiągnięcia nauki nie trafiają na półki i dezaktualizują się po kilku latach.

Ciekawym pomysłem, który ostatnio się pojawił w planach Ministerstwa Rozwoju jest przemianowanie skostniałej agencji PAIIZ w Agencje Wspierania Eksportu i z założenia przyjęcie innej praktycznej formuły tzw. misji gospodarczych. Sam w nich wielokrotnie uczestniczyłem i wiem, ile trzeba było się nabiedzić aby „wydębić” uprzednio wystarczające przygotowanie przez naszych przedstawicieli w danym kraju takiej wizyty.”

Każde z województw zgodnie ze Strategiami Rozwoju Województw posiada obszary preferowane, (tzw. regionalne inteligentne specjalizacje). Przedsiębiorcy składający wnioski w tych obszarach otrzymają dodatkowe punkty. Przedsiębiorcy aplikujący w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia również mogą liczyć na preferencje jeśli aplikują o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy należący do kategorii MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). Rozszerzono też możliwość pozyskania wsparcia przez duże przedsiębiorstwa – czyli takie w których m. in. średnioroczne zatrudnienie przekracza 250 etatów.

Wszystkie informacje oraz wyszukiwarkę dotacji znajdziemy na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Previous 11 zmian w drukach PIT 2016
Next Dlaczego nie kupujemy przez interent?

Może to Ci się spodoba

Inwestowanie 0 Comments

Polski rynek kapitałowy otwarty na chińskich inwestorów

Warszawa staje się centrum finansowym dla Europy Środkowej i Wschodniej. Rośnie również jej znaczenie na globalnej mapie inwestycji chińskich. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych i Haitong Bank podpisali umowę o współpracy, która pozwoli na nawiązanie

Inwestowanie 0 Comments

Budowa dróg pogrążyła wielu wykonawców

Wielkie inwestycje drogowe w ramach poprzedniej perspektywy finansowej UE zaowocowały tysiącami kilometrów nowych tras w Polsce. Niedoskonałe procedury pogrążyły przy okazji wielu wykonawców. W nowej perspektywie branża drogowa chce uniknąć wcześniejszych błędów,

Inwestowanie 0 Comments

Trzeba przyspieszyć wydatkowanie środków unijnych, żeby część pieniędzy nie przepadła

Opóźnienia we wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych wynoszą ok. 8 miesięcy w porównaniu z RPO z poprzedniej perspektywy finansowej – ocenia w listopadowym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Do wykorzystania jest w sumie ok. 32,3 mld euro. NIK

Inwestowanie 0 Comments

Handel to paliwo dla gospodarki

Jeszcze w kwietniu rząd ma przedstawić nową propozycję podatku od sprzedaży detalicznej. Jak zapowiedział minister finansów Paweł Szałamacha, tym razem przepisy mają nie objąć e-handlu. Nieznane są jeszcze stawki, jakie zostaną zaproponowane.

Inwestowanie 0 Comments

Reklamodawcy coraz częściej sięgają po blogerów i vlogerów

W Stanach Zjednoczonych influencer marketing, czyli promocję przez liderów opinii, np. blogerów i vlogerów,  w swojej komunikacji wykorzystuje blisko 65 proc. firm. W Polsce, choć mniej popularny, jest coraz częściej wykorzystywany przez marki.

Inwestowanie 0 Comments

Warszawska firma wraz ze światowymi gigantami rozwija wirtualną rzeczywistość

Technologia wirtualnej rzeczywistości coraz bardziej powszechna. Rośnie też wartość tego rynku, która do 2020 roku może sięgnąć 160 mld dol. Nad technologią VR pracują najwięksi globalni gracze, tacy jak Google,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź