Jakie fundusze na rozwój polskich przedsiębiorstw?

Jakie fundusze na rozwój polskich przedsiębiorstw?

W ramach Funduszy Strukturalnych UE na lata 2014-2020 Polsce przyznano kwotę 82,5 mld EUR. Czyli o 10 mld EUR więcej w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013). Środki te będą trafiały do beneficjentów za pośrednictwem programów operacyjnych: 5 wdrażanych na szczeblu centralnym (np. Program Inteligentny Rozwój dla firm), 16 regionalnych (np. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego). Z czego około 20 mld EUR trafi  przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Dlaczego warto skorzystać z takich funduszy?

Pozyskanie zewnętrznego finansowania, w formie dotacji, poręczeń czy nawet instrumentów zwrotnych, to realna szansa na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorcy. Warto z niej skorzystać. Jeden z moich klientów przyznaje – dotacja na zakup maszyn i urządzeń to koło zamachowe, gdybym nie otrzymał dotacji, nie zainwestował bym w nowe maszyny, nie miałby szans na rozwój, pozyskanie nowych kontraktów – mówi doradca ds. funduszy unijnych Andrzej Lubański, prowadzący firmę zajmującą się doradztwem gospodarczym (andrzejlubanski.pl).

Jakie są terminy składania wniosków?

W nowej perspektywie terminy naboru wniosków w ramach wszystkich dostępnych programów operacyjnych możemy znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Dzięki funkcjonalnej wyszukiwarce o konkursach dowiemy się z dużym wyprzedzeniem. Znaczącym usprawnieniem w porównaniu do poprzedniej perspektywy w odniesieniu do Regionalnych Programów Operacyjnych jest konieczność publikowania przez samorząd wojewódzki harmonogramów naboru wniosków na rok przyszły do 30 listopada roku bieżącego. Nabory będą ogłaszane minimum 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków, ma to ułatwić wnioskodawcom przygotowanie wniosku wraz z załącznikami. Harmonogramy nie są sporządzane na całą perspektywę do roku 2020, lecz będą przedstawiane w cyklu rocznym – podawany jest miesiąc, w którym będzie upubliczniana informacja o naborze wniosków oraz miesiąc rozpoczęcia naboru. Na tym portalu znajdziemy harmonogramy naboru do wszystkich programów operacyjnych – dodaje ekspert.

W latach 2014-2020 szerzej wykorzystywane będzie wsparcie poza dotacyjne. Oznacza to, że w większym stopniu niż w poprzednim okresie programowania (2007-2013) będą dostępne kredyty, poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, czyli m. in. banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, których warunki będą preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Dzięki niższemu oprocentowaniu firmom będzie dużo łatwiej uzyskać zdolność kredytową. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wsparcie w formie dotacji będzie dominować.

Ile wynoszą kwoty dofinansowania?

Kwoty dofinansowania są zróżnicowane w zależnośi od danego działania, programu, regionu – wynoszą od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów; każde z województw ma inny maksymalny poziom dofinansowania, np. przedsiębiorcy z terenu 5 województw Polski Wschodniej mogą liczyć na maksymalnie 70% wsparcie, z kolei np. województwo mazowieckie (bez Warszawy) na maksymalnie 50% wsparcie – zaznacza Andrzej Lubański.

Na co można pozyskać fundusze?

Obszarami, które mają największe szanse na zdobycie wsparcia finansowego ze środków unijnych są:

  • Ochrona środowiska, tutaj o wsparcie mogą starać się przede wszystkim firmy chcące zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza oraz działające w takich branżach jak zagospodarowanie odpadów czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
  • Badania i rozwój, wparcie rozwoju infrastruktury B+R, jak również prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich wprowadzenie na rynek.
  • Inteligentne specjalizacje, czyli branże szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu i kraju, np. technologie informacyjne i komunikacyjne w województwie śląskim.
  • Ekspansja zagraniczna polegająca przede wszystkim na promocji i współpracy przedsiębiorstw za granicą. Pieniądze można będzie pozyskać m. in. na udział w międzynarodowych targach oraz gospodarczych misjach.
  • Szkolenia – rozwój zasobów ludzkich. Dofinansowanie w tej dziedzinie oparte będzie na tzw. modelu popytowym – potrzeba musi wyjść od przedsiębiorcy. Wprowadzone zostaną bony edukacyjne, dzięki którym będzie można zakupić pracownikom niezbędne szkolenia. Wybór ścieżki edukacyjnej powinien ułatwić Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) – baza firm szkoleniowych i proponowanych przez nie kursów.
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozyskanie funduszy jest ukierunkowane na wsparcie rozwoju i wprowadzania rozwiązań za pomocą informatyzacji, tj. internetowa sprzedaż (np. e-usługi), zarządzanie personelem on-line np. dzięki wprowadzaniu w firmie portalu pracowniczego.
  • Rozwój firmy – zmierzający w kierunku:
  1. Wprowadzenia zmian procesu produkcyjnego lub metodologii świadczenia usług, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych towarów/usług co jednocześnie spowoduje wzrost zatrudnienia, i/lub
  2. Zakup sprzętu niezbędnego do rozbudowy przedsiębiorstwa.

O wypowiedź poprosiliśmy również p. Krzysztofa Kwapisza, który bazując na własnym doświadczeniu w pozyskiwaniu funduszy dla przedsiębiorstw podkreśla bardzo istotną kwestię:

„Odnosząc się między innymi do wymienionych dziedzin, obszarów, w których można uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych poprzez powołane instytucje, niezmiernie ważne jest to, że wreszcie nauka jest coraz ściślej związana z biznesem. Nowe technologie, czy praktyczne osiągnięcia nauki nie trafiają na półki i dezaktualizują się po kilku latach.

Ciekawym pomysłem, który ostatnio się pojawił w planach Ministerstwa Rozwoju jest przemianowanie skostniałej agencji PAIIZ w Agencje Wspierania Eksportu i z założenia przyjęcie innej praktycznej formuły tzw. misji gospodarczych. Sam w nich wielokrotnie uczestniczyłem i wiem, ile trzeba było się nabiedzić aby „wydębić” uprzednio wystarczające przygotowanie przez naszych przedstawicieli w danym kraju takiej wizyty.”

Każde z województw zgodnie ze Strategiami Rozwoju Województw posiada obszary preferowane, (tzw. regionalne inteligentne specjalizacje). Przedsiębiorcy składający wnioski w tych obszarach otrzymają dodatkowe punkty. Przedsiębiorcy aplikujący w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia również mogą liczyć na preferencje jeśli aplikują o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy należący do kategorii MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). Rozszerzono też możliwość pozyskania wsparcia przez duże przedsiębiorstwa – czyli takie w których m. in. średnioroczne zatrudnienie przekracza 250 etatów.

Wszystkie informacje oraz wyszukiwarkę dotacji znajdziemy na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Previous 11 zmian w drukach PIT 2016
Next Dlaczego nie kupujemy przez interent?

Może to Ci się spodoba

Inwestowanie 0 Comments

Do 2020 roku Polska może się nie wywiązać z unijnych wytycznych w sprawie OZE

Do 2020 roku udział OZE w polskim miksie energetycznym na wzrosnąć do 15 proc. – wynika z unijnego pakietu energetycznego. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego z Instytutu Energetyki Odnawialnej nasz kraj może mieć jednak kłopoty

Komentarze rynkowe 0 Comments

Szwajcarskie firmy zainteresowane inwestycjami w Polsce

Z danych Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej wynika, że kraj ten jest drugim po Stanach Zjednoczonych inwestorem spoza Unii Europejskiej. Obroty z wymiany handlowej są zbilansowane, a Polska nawet więcej eksportuje do Szwajcarii

Nieruchomości 0 Comments

Rynek nieruchomości – siła inwestycji w grupie

Idea wspólnego inwestowania na rynku nieruchomości może wydawać się kusząca i mieć wiele zalet. Jednak wyniki realizujących ją funduszy na razie nie zachwycają. Jeśli nie one to co? Dzięki wspólnemu

Inwestowanie 0 Comments

Ambitne plany sieci handlowej Stokrotka. W tym roku otworzy 90 nowych sklepów i wprowadzi nową politykę cenową

Należąca do Emperii sieć marketów i supermarketów Stokrotka ma na ten rok ambitne plany rozwoju. Zamierza otworzyć łącznie 90 nowych sklepów, wprowadzić nową politykę cenową i asortyment. Skupi się na rozwijaniu formatu

Inwestowanie 0 Comments

Rząd chce wypowiedzenia dwustronnych umów o wspieraniu i ochronie inwestycji z krajami UE

Ministerstwo Skarbu Państwa chce zrewidować zawarte z innymi państwami Unii umowy typu BIT (Bilateral Investment Treaty). Zdaniem rządu są one przestarzałe, już niepotrzebne i zakłócają równowagę między polskimi a zagranicznymi inwestorami. Do

Inwestowanie 0 Comments

Tysiąc miejsc pracy powstanie w okolicach Szczecina

Ponad 130 tys. mkw. powierzchni magazynowej powstanie w Gryfinie w Zachodniopomorskiem na potrzeby Zalando. Magazyn od połowy przyszłego roku będzie obsługiwać rynki polski, niemiecki i skandynawski popularnej platformy odzieżowej. Jego obsługą logistyczna zajmie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź