Czy pracownikowi przysługuje urlop na ślub dziecka?

Czy pracownikowi przysługuje urlop na ślub dziecka?

Urlop pracownika określany jest zazwyczaj na podstawie wniosku o jego udzielenie przy zagwarantowaniu normalnego trybu pracy ze strony pracodawcy. Urlop okolicznościowy jest udzielany z powodu pewnych uroczystości i okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika w pracy i jej realizacji.

Pracownik, który chce otrzymać urlop okolicznościowy z powodu ślubu dziecka jest zobowiązany uprzedzić o tym pracodawcę, jeżeli takie wydarzenie jest przewidziane. Jeżeli występują przyczyny, które powodują, że pracownik nie może być obecny w pracy powinien on niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności najpóźniej w drugim dniu jej trwania. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od wykonywania pracy, jeżeli taki obowiązek jest przewidziany przez ustawy dotyczące prawa pracy.

Ilość dni urlopu okolicznościowego może być przyznawany w dniach lub godzinach. W przypadku urlopu na ślub dziecka ten wymiar to 1 dzień. Za czas zwolnienia z pracy z powodu ślubu dziecka zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego na podstawie warunków dotyczących wynagrodzenia w czasie urlopu.

Joanna Walerowicz
www.gazetafinansowa.net

Previous Jakie nowości w przetargach publicznych?
Next Jak zmienia się giełda papierów wartościowych?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Ile mamy czasu na wytłumaczenie nieobecności w pracy?

Bezpodstawna nieobecność w pracy może doprowadzić w tragicznych przypadkach do anulowania stosunku pracy. Kiedy niezjawienie się w miejscu pracy jest bezpodstawne? Najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy jest zły stan zdrowia.

Prawo pracy 0 Comments

Dodatkowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu na część etatu

Według Kodeksu Pracy przedsiębiorca może zatrudnić pracownika na dowolny etat. Poza pracą pełnowymiarową, zatrudniony może wykonywać swoje obowiązki przez 120 lub 80 godzin miesięcznie. Nie zawsze jednak przełożony zdaje sobie

Prawo pracy 0 Comments

Jak działają agencje zatrudnienia?

Wiele młodych ludzi deklaruje kłopoty ze znalezieniem stabilnej i dobrze płatnej pracy. Dlatego też jest dużo firm, które próbują pomagać bezrobotnym w dalszym rozwoju zawodowym. Wśród nich znaleźć można agencje

Prawo pracy 0 Comments

Czy istnieje pojęcie przymusowego urlopu?

Według polskiego prawa nie istnieje urlop przymusowy. Dlatego też przełożony nie jest upoważniony do wysłania podwładnego na bezpłatne wolne. Każdy zatrudniony może odwołać się od takiej decyzji, ponieważ jest ona

Prawo pracy 0 Comments

Dodatkowy dzień wolny od pracy w listopadzie

Zbliża się 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, który w tym roku przypada w sobotę. Jako, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, pracownikom należy się dodatkowy dzień „urlopu”.

Prawo pracy 0 Comments

Kto jest uprawniony do korzystania z praw pracownika po jego śmierci?

Jedną z cech świadczenia pracy jest to, że ma ono charakter osobisty, to znaczy, że nie może go robić inna osoba. Po śmierci osoby stosunek pracy wygasa. Pracownik podczas wykonywania

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź