Rozliczenia podatkowe sędziów sportowych

Każdy sędzia sportowy otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie zawodów lub sędziowanie spotkań. Musi jednak założyć jednoosobową działalność gospodarczą, aby wykonywać taki zawód. Jak zatem powinien rozliczać się sędzia sportowy? Czy może skorzystać z zasad podatkowych zwykłych przedsiębiorców?

Wedle przepisów prawa za sędziego uważa się osobę, która posiada licencję na sędziowanie spotkań sportowych (konkretna dyscyplina oraz ranga spotkań) oraz pozwolenie od państwowej instytucji. Dodatkowo prowadzi własną działalność (nie ma nic wspólnego z rolnictwem) oraz czynnie wykonuje swój zawód.

Okazuje się, że sędziowie nie mogą skorzystać z opcji firmowego rozliczenia podatkowego. Przede wszystkim dlatego, że powstały odrębne przepisy dla osób związanych ze sportem. Oznacza to, że pieniądze uzyskiwane w ramach wykonywania obowiązków sędziowskich są traktowane jako zyski płynące z kierowania własną firmą.

Odpowiedni podatek dla sędziów wynieść powinien 20%. Należy pamiętać, aby wcześniej potrącić odpowiednią sumę na świadczenia emerytalne i zdrowotne. Dodatkowo sędzia może odliczyć wydatki poniesione w związku z wykonywaniem zawodu i wliczyć je w koszty prowadzenia działalności.

Justyna Błahut
www.gazetafinansowa.net

Previous Wszystko o lekach refundowanych
Next Jak napisać umowę użyczenia pojazdu?

Może to Ci się spodoba

Prawo podatkowe 0 Comments

Kiedy zapłacić podatek od zaliczki?

Bardzo często klienci płacą zaliczkę z tytułu usług wykonywanych przez zleceniobiorcę. Najczęściej jest to wymóg przedsiębiorstwa i stanowi asekuracje w sytuacji nie wykonania odbioru zamówionych towarów po ich faktycznym przygotowaniu.

Prawo podatkowe 0 Comments

Na jakich zasadach oddawać 1% podatku?

Od wielu lat każdy podatnik powinien uwzględnić w swoim rocznym rozliczeniu 1% podatku na cele charytatywne lub organizacje o charakterze publicznym. Niestety systematycznie przepisy są modyfikowane i nie każdy ma

Prawo podatkowe 0 Comments

Czy handel elektroniczny podlega opodatkowaniu?

Jednym z najchętniej kontrolowanych obszarów podatkowych jest działalność polegająca na handlu internetowym. Jest to forma sprzedaży popularna zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nie , które nie prowadzą działalności

Prawo podatkowe 0 Comments

Czym jest ryczałtowe opodatkowanie?

Ryczałtowe opodatkowanie znaczy, że przychodów nie łączy się z różnymi dochodami objętymi podatkiem na ogólnych zasadach. Płatnik musi odjąć całość należnego podatku z realizowanej transakcji, a otrzymany podatek przelać na

Prawo podatkowe 0 Comments

Jak mali podatnicy będą rozliczali VAT po nowym roku?

W tym roku weszły w życie najnowsze przepisy odnoszące się do sposobu rozliczania podatku VAT przez małych przedsiębiorców. Do końca poprzedniego roku za małych przedsiębiorców brano wszystkie firmy, dla których

Prawo podatkowe 0 Comments

Jakie są skutki w wyniku niezależnie pobranej kary umownej?

Stałym elementem prowadzenia działalności gospodarczej są kary umowne. Rezultatem kar dwie strony umowy czasami konfrontują się ze sobą na drodze sądowej. Niekiedy wyrok sądu wymusza na nas zwrot pobranej wcześniej

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź