W marcu z powodu deflacji emerytury i renty wzrosły o 0,24 proc

Deflacja w polskiej gospodarce związana jest przede wszystkim z utrzymującym się spadkiem cen na rynkach surowców, które są na poziomie najniższym od 2008 r. To sprawia, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług spadł w ubiegłym roku o 0,9 proc. Deflacja wpłynęła na waloryzację emerytur – od marca świadczenia wzrosły o 0,2 proc. Wyższa jest również kwota bazowa, na podstawie której obliczane są świadczenia. Aby zrekompensować emerytom niską waloryzację, wprowadzono jednorazowe dodatki, uzależnione od wysokości emerytur.

GUS co miesiąc mierzy tzw. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Biorąc pod uwagę przeciętny koszyk konsumpcyjny statystycznego Polaka mierzy, jak zmieniają się ceny żywności, paliw i towarów. Uśrednia wyniki i pokazuje, o ile przeciętnie zmieniły się ceny w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku – tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Biznes Wiktor Wojciechowski, ekonomista.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 roku w stosunku do 2014 wyniósł 99,1 proc., co oznacza, że ceny spadły o 0,9 proc. W dużej mierze to efekt przeceny surowców. Wskaźnik cen surowców, publikowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy spadł do poziomu najniższego od 2008 roku. Najmocniej, bo o 40 proc. w skali roku, spadły ceny gazu i ropy naftowej, niższe są również surowce żywnościowe.

Spadek cen nie świadczył o słabej kondycji polskiej gospodarki, ale po prostu był odzwierciedleniem kształtowania się cen właśnie tych surowców energetycznych, przede wszystkim na rynkach światowych i to obniżało przeciętne ceny, jakie musieliśmy zapłacić za nabywane towary i usługi – przekonuje ekonomista.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji, który z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prognozuje kierunek zmian cen towarów i usług, w lutym wzrósł o 0,4 proc. Choć to czwarty z rzędu wzrost wskaźnika, deflacja ma się dalej utrzymywać. Wpływa to na wysokość emerytur. W marcu w wyniku waloryzacji emerytury wzrosły o 0,24 proc. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 4,2 proc. w 2015 roku. Inflacja dla celów emerytalnych była zaś ujemna i wyniosła minus 0,6 proc.

Waloryzacji zostaną poddane świadczenia, które zostały przyznane przed 1 marca tego roku, a do których prawo powstało do końca lutego. W przypadku świadczeń, które są w momencie przeprowadzenia waloryzacji zawieszone, np. z powodu osiągania dużych przychodów, powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, waloryzacja nastąpi z chwilą podjęcia ich wypłaty – wskazuje Wiesława Lempska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji (100,24 proc.). Jak przypomina ekspertka, nastąpi ona z urzędu, co oznacza, że ok. 9 mln emerytów i rencistów nie musi zgłaszać w ZUS-ie wniosku o przeliczenie, bo waloryzacja zostanie ustalona automatycznie.

Od 1 marca wzrosła również wysokość kwoty bazowej. Wynosi ona obecnie 3408,62 zł. Za jej pomocą ustalane i przeliczane są świadczenia emerytalne i rentowe, ustalone na zasadach dotychczasowych – mówi Lempska.

Aby zrekompensować stosunkowo niską waloryzację, emeryci mogą liczyć na jednorazowe dodatki, których wysokość jest uzależniona od wysokości przyznawanych świadczeń. Najwięcej, bo 400 zł, dostaną osoby, których emerytura nie przekracza 900 zł, przy emeryturze w wysokości 1,1 tys. będzie to 300 zł, do 1,5 tys. – 200 zł, a na 50 zł mogą liczyć emeryci, których świadczenie wynosi do 2 tys. zł.

Oprócz waloryzacji emerytur i rent podwyższone zostały też dodatki do nich przysługujące. To m.in. dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki czy dodatek dla sierot zupełnych – przypomina ekspertka ZUS.

Previous Grupa Azoty chce się mocniej integrować i inwestować w innowacje
Next Konsumenci coraz częściej sprawdzają swoich usługodawców w biurach informacji gospodarczej

Może to Ci się spodoba

Emerytury 0 Comments

OFE i akcje – jaki wpływ na nasze emerytury ma zaangażowanie funduszy na giełdzie

OFE poza inwestowaniem w obligacje, gros swoich środków lokują w giełdowych spółkach będąc jednoczenie najważniejszym inwestorem instytucjonalnym na GPW. Jaki wpływ na nasze emerytury będzie mieć stopień ich zaangażowania, wysokość

Finanse osobiste 1Comments

Jak inwestować w nieruchomości komercyjne?

Nieruchomości to niezwykle efektowny i opłacalny sposób lokowania posiadanych aktywów. Jest stabilny – raz włożone pieniądze będą pracowały na nas przez długie lata. Posiadane obiekty komercyjne należy oczywiście remontować co

Emerytury 0 Comments

Kto może starać się o węgierską emeryturę?

Obecnie ogromną popularnością cieszą się wyjazdy z powodów finansowych. Celem bezrobotnych Polaków są państwa zachodniej Europy, gdzie poszukiwani są specjaliści i pracownicy fizyczni. Aczkolwiek wschodni rynek zatrudnienia również otwiera się

Nieruchomości 0 Comments

8 sierpnia ruszy pula środków z programu Mieszkanie dla Młodych

Według wstępnych informacji od 8 sierpnia będzie można składać wnioski o dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych. Dzięki zmianom w zasadach programu na dopłaty dla kupujących własne M trafi dodatkowe ponad 100 mln zł, z tego

Emerytury 0 Comments

Dla kogo IKE, dla kogo IKZE?

Do niedawna rozwiązania proponowane w ramach III filaru emerytalnego nie cieszyły się zbyt wielką popularnością. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, liczba kont IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) na koniec 2013 roku

Finanse osobiste 0 Comments

Przelewamy pieniądze przy użyciu telefonu

Polskie babcie i dziadkowie nieczęsto korzystają z wysokiej technologii i limitują się do korzystania z telefonów komórkowych i stacjonarnych. Instytucje finansowe wychodząc im oczekiwaniom naprzeciw, proponują robienie transakcji gotówkowych przy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź