Kto ustala dochody osób pracujących w budżecie państwa?

Kto ustala dochody osób pracujących w budżecie państwa?

Wypłaty pracowników strefy budżetowej Polski są obliczane na podstawie odrębnych zasad, niż w kwestii standardowych porozumień o prace w prywatnych przedsiębiorstwach.

Scharakteryzowane wypłaty podlegają pod konkretne układy zbiorowe. Gdy danych stowarzyszeń członkowskich nie ma, poziom otrzymywanych świadczeń ustala indywidualnie minister do spraw finansów.

Rekomendacja Ministerstwa Finansów w kwestii wynagrodzeń państwowych określa:

– wysokość wypłaty minimalnej,

– kwoty innych składników będących częścią wypłaty. Standardowo wartość dodatku nie może stanowić więcej niż 20% podstawy wynagrodzenia i dotyczy szczególnych warunków wykonywanych obowiązków,

– kwot innych świadczeń, które są przyznawane na podstawie długości pracy lub wybitnych osiągnięć. W skład tych dodatków wchodzą znane w Polsce nagrody jubileuszowe i rocznicowe otrzymywane przez pracowników instytucji krajowych.

Badania potwierdzają, iż wynagrodzenia pracobiorców w jednostkach państwowych są znacznie wyższe, niż pracowników zatrudnionych w niepublicznych miejscach pracy.

Ewelina Uroda
www.gazetafinansowa.net

Previous Jak oszuści kuszą w sieci?
Next Jaki jest zakres zasady uprzywilejowania w zatrudnieniu?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Potrącenia z pensji pracowniczej

Każdy pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Powinno być wypłacane w kwocie odpowiedniej do wykonywanych obowiązków oraz w wyznaczonym terminie. Są jednak sytuacje, gdy pracodawca nakłada na zatrudnionego potrącenia. Czy

Prawo pracy 0 Comments

Kto otrzymuje zasiłek chorobowy od pierwszego dnia pracy?

Zasiłek chorobowy to środki należące się osobie płacącej składki na ochronę zdrowia po doznaniu kontuzji lub infekcji niepozwalającej na wykonywanie działań w pracy. Na prawo do tego rodzaju pomocy trzeba

Prawo pracy 0 Comments

Urlop wychowawczy przedsiębiorcy – jak skorzystać?

Od 2013 roku zmieniły się reguły dotyczące sprawowania opieki nad urlop wychowawczy przysługiwał tylko osobom pracującym na umowę o pracę. Pracownicy na umowę o dzieło lub zlecenie oraz posiadający działalność

Prawo pracy 0 Comments

Jakie działania podjąć podczas wypadku w miejscu pracy?

W każdym zakładzie pracy zdarzają się wypadki. Czasem zawini człowiek, czasem maszyna. Kodeks Pracy jasno określa obowiązki wszystkich zaangażowanych w przypadku wystąpienia takiego incydentu. Za wypadek w pracy uznaje się

Prawo pracy 0 Comments

Jak wygląda urlop bezpłatny?

Każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę może składać wniosek o urlop bezpłatny. Oczywiście końcowa decyzja leży w rękach pracodawcy, który ocenia zasadność przyznania wolnego. Kiedy podwładny powinien ubiegać

Prawo pracy 0 Comments

Zmiana formy pracy w trakcie zatrudnienia

Telepraca jest to sposób wykonywania pracy, która może odbywać się poza miejscem pracy. Jest to również forma, która stosuje urządzenia komunikacji elektronicznej do kontrolowania wyników pracy osoby zatrudnionej. Warunki wprowadzenia

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź