Kiedy lekarz musi odpowiadać za swoje czyny?

Kiedy lekarz musi odpowiadać za swoje czyny?

Praktycznie każdy lekarz, który prowadzi prywatny gabinet opieki zdrowotnej uważany jest za przedsiębiorcę i musi wykonywać wszystkie zobowiązania skarbowe. Poza tym ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych usług oraz pozostawać w zgodzie z zapowiedziami. Czy lekarza można oskarżyć o niewłaściwe lub szkodliwe działanie? Jak pacjent może ubiegać się o swoje prawa?

Zgodnie z funkcjonującym w kraju prawem lekarze zobowiązani są do zakupu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Mają na celu przeniesienie wszystkich możliwych roszczeń z lekarza na firmę ubezpieczeniową.

Właściciele, którzy mają gabinety opieki medycznej mogą ubezpieczyć się od pomyłek lekarskich, źle przeprowadzonego zabiegu, nieoczekiwanego wypadku przy pracy lub pozostałych nieprawidłowości w czasie wykonywania usług medycznych.

Gdy pacjent zdecyduje się na dochodzenie swoich praw oraz złoży wniosek o odszkodowanie musi mieć dokumentację, która zatwierdzi błędy lekarza. Tylko w przypadkach bezspornych i jasnych firmy ubezpieczeniowe wypłacają należne środki.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous EUR/USD: sytuacja techniczna
Next Jak obsługiwać trudnych klientów?

Może to Ci się spodoba

Od stycznia nowe zasady kontroli podatkowej w małych i średnich firmach

Od nowego roku już nie tylko największe firmy, lecz także małe i średnie będą miały obowiązek przekazywania w formie elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT poprzez Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Będzie to dotyczyło ok.

Prawo pracy 0 Comments

Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia

Ustalenie minimalnej stawki godzinowej na umowach- zlecenie będzie rewolucyjną zmianą. Również dla Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie sprawdzać prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń – ocenia Wojciech Gonciarz z Głównego Inspektoratu Pracy. Za zaniżanie

Nowe przepisy o mediacji pomagają odciążyć pracę sądów

W rankingu dotyczącym skuteczności systemu prawnego w rozwiązywaniu sporów Polska zajmuje dopiero 119. miejsce. Szansą na poprawę statystyk może być popularyzacja mediacji. Dziś, choć jest ona 13 razy szybsza i 5-krotnie tańsza

Do czasu zrównania wieku emerytalnego dla obu płci kobiety mogą pobierać okresową emeryturę kapitałową

Kobiety urodzone po 1948 r. do osiągnięcia przez nie powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale mogą liczyć na okresową emeryturę kapitałową. Otrzymają ją, jeśli są członkami OFE, ukończyły

Eksperci przestrzegają przed radykalnymi zmianami w opiece zdrowotnej

Projekt nowelizacji ustawy, który zakłada utworzenie sieci szpitali, będzie sprzyjał największym szpitalom. Szanse na kontrakty z płatnikiem stracą mniejsze i prywatne placówki. Bez prywatnego kapitału państwo nie poradzi sobie z ochroną zdrowia – przestrzegają

Dochodzenie roszczeń przez obligatariuszy gdy nie działa administrator zabezpieczeń

Głównym zadaniem Administratora zabezpieczeń jest wykonywanie praw i obowiązków w imieniu własnym, lecz na rzecz wierzycieli – obligatariuszy. Wobec powyższego jest on uprawniony do podejmowania wszystkich tych czynności, które mogą

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź