Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Przepisy prawa pracy surowo definiują konsekwencje za naruszanie obowiązku równego traktowania pracowników oraz osób starających się o zatrudnienie. Osoby, które były przez pracodawcę dyskryminowane mogą żądać od niego wypłaty odszkodowania.

W zatrudnieniu niedozwolone jest dyskryminowanie, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, wiarę, niepełnosprawność, narodowość, wyznanie i upodobania seksualne, a także bez względu na czas pracy określony lub nieokreślony i wymiar godzin. Według Kodeksu Pracy osoba, wobec której reguła równego traktowania została naruszona, ma prawo żądać odszkodowania w wysokości nie niższej niż wartość aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taką możliwość ma również osoba, która dążyła do zatrudnienia u danego pracodawcy, a ten odmówił podpisania z nią umowy o pracę z powodów, które według przepisów prawa pracy uważane są za dyskryminujące. Skorzystanie z tej możliwości nie rodzi dla pokrzywdzonego żadnych nieprzyjemnych konsekwencji oraz nie powoduje wypowiedzenia stosunku pracy, ponieważ jest on chroniony inną regulacją Kodeksu Pracy. Ponadto, zatrudniony dochodzący odszkodowania w postępowaniu sądowym obarcza udowodnieniem koniecznością udowodnienia pracodawcę, co oznacza, że chcąc być zwolnionym zapłaty odszkodowania pracodawca musi dowieść, że nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania z jego strony.

Warto wiedzieć, że w przypadku naruszenia reguły równego traktowania w zatrudnieniu, osoba dyskryminowana może rozwiązać umowę o pracę z przyczyn ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego głównych obowiązków wobec zatrudnionego.

Joanna Walerowicz
www.gazetafinansowa.net

Previous Przywileje przyszłej matki
Next Jaki wpływ na rozwój firmy ma kadra pracownicza?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Kiedy pracobiorcy nabywają prawo do świadczenia chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe to środki należne pracobiorcom, którzy z powodu choroby nie mogą pracować zawodowe bądź muszą zostać odseparowani tytułem wyleczenia dolegliwości zakaźnej. Podwładny, który nie ma prawa do pomocy chorobowej,

Prawo pracy 0 Comments

Kto odpowiada za mobbing w miejscu pracy?

Definicja mobbingu została ujęta w Kodeksie Pracy, a przedsiębiorca łamiący opisane normy jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności. Mobbing określa częste nękanie pracobiorcy i budowania w nim świadomości nieprzydatności w środowisku

Prawo pracy 0 Comments

Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Kodeks cywilny informuje, że szkoda to postępowanie na czyjąś niekorzyść powodująca straty materialne, moralne lub inne. Wywoływana jest planowanym lub przypadkowym działaniem i koszty reperacji, naprawy lub zadośćuczynienie muszą być

Rząd rozważa oskładkowanie studenckich umów-zleceń. Zmiany mogą być korzystne dla rynku pracy

Pracodawcy nie muszą dziś odprowadzać do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przed 26 rokiem życia, którzy wciąż kontynuują naukę. Niedługo może się to zmienić. Rząd rozważa możliwość oskładkowania studenckich umów-zleceń.

Prawo pracy 0 Comments

Zmiana formy pracy w trakcie zatrudnienia

Telepraca jest to sposób wykonywania pracy, która może odbywać się poza miejscem pracy. Jest to również forma, która stosuje urządzenia komunikacji elektronicznej do kontrolowania wyników pracy osoby zatrudnionej. Warunki wprowadzenia

Prawo pracy 0 Comments

Jaką kare otrzyma pracodawca od inspektora?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania reguł opisanych w Kodeksie Pracy. Jeśli nie wywiązuje się ze swoich powinności, inspektor pracy może określić grzywnę za bezprawne działanie. Kary pieniężne są efektywniejsze i

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź