Wspólne konto bankowe a rozwód

Wspólne konto bankowe a rozwód

Niektóre związki małżeńskie kończą się rozwodem. Dla wielu osób jest to koniec pewnych problemów, ale jednocześnie początek nowych. Nie zawsze bowiem zamknięcie tego etapu życia jest wolne od konfliktów czy zmartwień. Jednym z nich jest na przykład podział majątku po rozwodzie. Jak on wygląda? I co zrobić, gdy byli małżonkowie mają długi?

Rodzaje majątku małżonków

Zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w naszym kraju, w małżeństwie można wyróżnić trzy majątki: męża, żony oraz wspólny. O ile oczywiście nie zostanie to zmodyfikowane np. zawarciem intercyzy przed wejściem w formalny związek (lub nawet w trakcie jego trwania). Różnice pomiędzy tymi majątkami są dość istotne.

Majątki osobiste obejmują wszystko to, co małżonkowie wnieśli do związku przed jego oficjalnym zawarciem. Są to środki, które każdy posiadał przed ślubem lub nabył je w czasie trwania związku, w postaci spadku lub darowizny. Majątek wspólny to natomiast całe mienie, które małżonkowie nabyli po zawarciu związku małżeńskiego. To właśnie je obejmuje podział majątku po rozwodzie.

Co obejmuje podział majątku po rozwodzie?

W skład wspólnego majątku małżonków wchodzi pobierane przez nich wynagrodzenie – za pracę, z działalności gospodarczej czy inne dochody ze wspólnego (a także osobistego) majątku. Zaliczyć tu możemy także środki, znajdujące się na rachunku otwartym i pracowniczym funduszu emerytalnym. Mieszczą się tu także przedmioty i urządzenia domowe, wykorzystywane wspólnie przez małżonków.

Rozwód to podział majątku, także bankowego

Podział majątku po rozwodzie zawsze jest dość problematyczny, zwłaszcza w kwestii pieniędzy, zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym. W rzeczywistości nie ma znaczenia, czy konto należy do męża czy żony. Nie jest istotne, kto podpisał umowę jego prowadzenia. Ważne jest, jakie jest źródło pochodzących na nim pieniędzy. Jeśli są to zarobki małżonków, to są one wspólne.

Co więcej, będą one wspólne nawet wtedy, gdy trafią na konto tylko jednego z małżonków. Podziałowi podlegają bowiem wszystkie środki zgromadzone w czasie trwania związku, aż do dnia jego ustania. Oczywiście odrębną kwestią pozostaje uczciwość rozwodzących się małżonków. Zdarza się, że jeden z nich „czyści” konto, co generuje kolejne problemy. Da się je jednak rozwiązać.

Odpowiedzialność za długi w małżeństwie

Małżonkowie dość często zaciągają wspólne zobowiązania finansowe na dom czy samochód. Zdarza się też, że robi to tylko jeden z małżonków. Niestety w świetle prawa nie ma to większego znaczenia. Otóż każdy z małżonków solidarnie odpowiada za zaciągnięte zobowiązania finansowe.  Nawet jeśli nie był ich świadomy. Co to oznacza w praktyce?

Otóż nawet po rozwodzie małżonków, wierzyciel może oczekiwać spłaty długu zarówno od jednego małżonka, jak i od każdego z nich w odpowiednich częściach. Może też okazać się, że całość spłaty spadnie na tego z małżonków, od którego łatwiej jest je wyegzekwować. W tej sytuacji jeden małżonek może dochodzić swoich roszczeń od drugiego, ale to już dla wierzyciela nie ma znaczenia.

Podział majątku po rozwodzie a zamknięcie konta bankowego

Jeśli małżonkowie posiadali wspólne konto bankowe, to choć teoretycznie może je zamknąć każdy z nich, banki zazwyczaj wymagają do tego zgody każdego z małżonków, jako współposiadaczy. Jeśli jeden z małżonków odmawia zamknięcia wspólnego konta, należy zwrócić się w tej sprawie do sądu, który wyda orzeczenie, umożliwiające przeprowadzenie tej czynności.

Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy na koncie nie widnieje zadłużenie. Bank nie zamknie bowiem konta, na którym znajdują się nieuregulowane płatności. I nie ma tu znaczenia nawet rozdzielność majątkowa małżonków. Gdy jeden z nich nie chce spłacić swojej części, musi to zrobić drugi małżonek, spłacając całość. Następnie może wystąpić na drodze pozwu o zwrot środków na pokrycie wspólnego debetu.

Dowiedz się więcej na stronie pl.kruk.eu.

Previous Czy Jan Błachowicz dostanie szanse na odzyskanie pasa mistrzowskiego?
Next Czy KNF weryfikuje podmioty finansowe udzielające pożyczki na raty?

Może to Ci się spodoba

Bankowość 0 Comments

Dynamiczny wzrost zysku i skali działalności PKO BP

W II kwartale Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 855,6 mln złotych zysku netto, o 6,6 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Skonsolidowane wyniki po raz pierwszy uwzględniają akwizycję spółek

Bankowość 0 Comments

Lokata inwestycyjna oparta o kurs euro w Banku BGŻ

W Banku BGŻ rozpoczęły się zapisy na XLI lokatę inwestycyjną. Daje ona szansę na zysk w wysokości 7,8 proc. w skali 18 miesięcy, przy pełnej ochronie zainwestowanego kapitału. Lokata oparta

Bankowość 0 Comments

Krajowy sektor finansowy otwarty na innowacje

Polska jest dużym, chłonnym i otwartym na nowinki rynkiem, a polski sektor bankowy ma stabilną pozycję – ocenia Tomasz Rzeski, wiceprezes Inbanku. Wywodzący się z estońskiego sektora fintech Inbank zadebiutował w Polsce w marcu

Bankowość 0 Comments

Prościej i czytelniej – oferta Banku Pocztowego w nowej odsłonie

Bank Pocztowy od 1 kwietnia br. upraszcza swoją ofertę produktową i proponuje wszystkim Klientom detalicznym jeden rachunek – Pocztowe Konto ZawszeDarmowe. Robi też przedświąteczne porządki w lokatach terminowych wprowadzając w

Bankowość 0 Comments

Jak zbudować kapitał na przyszłość z PKO Bankiem Polskim

Jak zebrać na marzenia odkładając 100 zł miesięcznie albo na emeryturę inwestując co miesiąc 200 zł? Wystarczy skorzystać z Programu Budowania Kapitału – najnowszej oferty oszczędnościowej PKO Banku Polskiego. –

Bankowość 0 Comments

Sektor bankowy w niepewności

Skala wyzwań, przed którymi stoi światowy sektor banków, jest gigantyczna – od ultraniskich stóp procentowych, przez napięcia polityczne, po presję konkurencyjną, m.in. ze strony dynamicznie rozwijającej się branży fintech. Polskie banki

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź