W jakim celu obliczmy wartość używanych sprzętów dla firmy?

W jakim celu obliczmy wartość używanych sprzętów dla firmy?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają obowiązek umieścić środki trwałe w ewidencji, która się do nich odnosi. Odpisy z tych środków są kosztami uzyskania przychodów. W takiej sytuacji konieczne jest rozpoznanie wartości początkowej tych środków trwałych.

Ustalenie wartości komponentu majątkowego jest zależne od sposobu jego nabycia. Istnieje kilka sposobów nabycia, które pozwalają ustalić sposób wyceny pierwotnej środka i jest to:

– odpłatne nabycie, gdzie wartość początkową środka jest cena zakupu,

– własnoręczne stworzenie, gdzie wartość stanowi wydatek poniesiony na wytworzenie,

– nabycie w nieodpłatny sposób lub z powodu dziedziczenia czy darowizny, gdzie wartością| jest cena rynkowa z dnia nabycia.

Gdy wskazanie cen zakupu środków trwałych nie jest możliwe, ich wartość początkową przyjmuje się w wielkości, która wypływa z wyceny dokonanej przez podmiot, z uwzględnieniem cen rynkowych środków tego samego pochodzenia z roku poprzedniego przed założeniem ewidencji.

Joanna Walerowicz
www.gazetafinansowa.net

Previous Komentarz do rynku złotego
Next Różnice pomiędzy przychodem a dochodem

Może to Ci się spodoba

Prawo podatkowe 0 Comments

Kto może uzyskać ulgę prorodzinną?

Składając razem zeznanie podatkowe małżonkowie mogą uzyskać ulgę na wspólne dzieci oraz na, których rodzicem jest jedno z małżonków. Ulga prorodzinna należy do największych odliczeń w rocznych zeznaniach podatkowych, ponieważ:

Prawo podatkowe 0 Comments

Komu przysługuje zwolnienie z podatku?

Wymogiem zwolnienia od podatku jest nie przewyższenie sumy opodatkowanej sprzedaży wymienionej w ustawie. Natomiast z tych norm są wykluczone podmioty świadczące usługi prawnicze i doradcze. Próg, jakiego nie można przewyższyć,

Prawo podatkowe 0 Comments

Czy szczepienia są przychodem pracownika?

Wiele firm obecnie próbuje zagwarantować swoim pracownikom jak najwięcej udogodnień. Jednym z nich jest finansowanie okresowych szczepień pracowników. Jest to dobrowolne, dlatego też decydują sami zatrudnieni. Wiadomo jednak, że inwestowanie

Prawo podatkowe 0 Comments

Czy zapłacimy podatek VAT w przypadku zawieszenia firmy?

Badania pokazują, że w ostatnim czasie zdecydowanie wzrosła liczba przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej z powodu pogarszającej się koniunktury i braku zadowalających dochodów. Równocześnie zmalała liczba właścicieli,

Od dziś administracja skarbowa działa na nowych zasadach

1 marca wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowa struktura pozwoli lepiej zarządzać skarbówką, ma też poprawić efektywność kontroli podatkowych. Ta zmiana to krok w dobrym kierunku, ale ustawa powiela dotychczasowe

Prawo podatkowe 0 Comments

Jaką wartość mają podatki rolne i leśne?

Wysokość podatku leśnego i rolnego zależy od gminy. W tym roku kwoty te wynoszą: 189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartością 2,5 q żyta) i 379,30 zł od 1

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź