Tag "rynek pracy"

Mała firma 0 Comments

Dlaczego zwoływane są zebrania firmowe?

Każde zorganizowane zebranie ma za zadanie uzyskanie jakiegoś celu. Niejednokrotnie spotkania odbywające się w firmach mają charakter czysto teoretyczny. Jak przeprowadzić takie zebranie, by w jak najkrótszym czasie przekazać niezbędne

Mała firma 0 Comments

Amortyzacja środków wykorzystywanych sezonowo

Inwestowanie w środki trwałe polega na stopniowym dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych. W przypadku środków trwałych o wartości nie większej niż 3 500 zł wydatki na ich kupno mogą być doliczane w

Prawo pracy 0 Comments

Dwa etaty w jednym zakładzie pracy?

Mieszkańcy kraju coraz częściej rozpoczynają dodatkową prace. Zmusza ich do tego zła sytuacja finansowa w ich gospodarstwach domowych. Czy możemy pracować na podstawie dwóch porozumień o prace u jednego pracodawcy?

Mała firma 0 Comments

Dodatki za rozłąkę

Pracownicy decydujący się na wyjazd w ramach wykonywanej pracy mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie z powodu rozłąki. Szczególnie dotyczy to rodziców, którzy na znaczny termin wyjeżdżają z miejsca zamieszkania. Owa

Domowe finanse 0 Comments

Jakie zmiany weszły w zakresie świadczeń opiekuńczych?

Od 1 lipca 2013 roku zmianie uległy zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych. Według nowych regulacji aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł, Osoby, które wypłacane miały do tej pory świadczenie w niższej

Prawo pracy 0 Comments

Czego nie mogą publikować dziennikarze?

Dziennikarze muszą przestrzegać reguł etyki zawodowej swojego zawodu oraz zasad współżycia społecznego. Działają oni dla dobra społeczeństwa i narodu. Przepisy prawa określają, że dziennikarz ma prawo do pozyskiwania informacji dzięki

Mała firma 0 Comments

Jak ująć wydatki na delegację?

Wyjazd pracownika z powodów zawodowych zwykło określać się delegacją. Wynikiem zorganizowania takiej podróży jest rozliczenie opłat transportowych i posiłków oraz zakwalifikowanie wszystkich wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Czy każda delegacja

Biuro rachunkowe 0 Comments

Kiedy możemy korzystać z uproszczonej księgowości?

Wysokość osiąganych przychodów to istotny czynnik w obszarze sposobu prowadzenia księgowości. Od 2012 roku weszło w życie rozporządzenie określające, iż działalności gospodarcze osiągające przychód nie większy niż 1, 2 miliona

Prawo pracy 0 Comments

Doradztwo zawodowe a osoby starsze na rynku pracy

W dzisiejszych czasach poradnictwo i doradztwo zawodowe stają się coraz bardziej powszechne. Taka pomoc w procesie poszukiwania zatrudnienia opiera się na poznawaniu potencjału zawodowego, weryfikowania preferencji zawodowych, konsultacji w temacie