Kiedy przedsiębiorca nie może korzystać z rozliczenia ryczałtem na PIT-28

Kiedy przedsiębiorca nie może korzystać z rozliczenia ryczałtem na PIT-28

Nie każdy przedsiębiorca może korzystać z rozliczenia podatkowego na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Prawo do rozliczania się ryczałtem (składania zeznania rocznego na formularzu PIT-28) jest ograniczone zapisami ustawowymi.

Działalność opodatkowana ryczałtem

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, dzierżawy i podobnych umów.  W przypadku przedsiębiorców mogą to być przychody z działalności prowadzonej indywidualnie lub w formie spółki cywilnej lub jawnej. Ryczałtowcy mają obowiązek złożenia zeznania rocznego na formularzu PIT 28 do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Terminowe zgłoszenie  wyboru ryczałtu

Rozliczanie przychodów podatnika w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest możliwe pod warunkiem dokonania zgłoszenia o wyborze tej metody. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność będzie mógł  korzystać z ryczałtu i rozliczać PIT-28 pod warunkiem dokonania  zgłoszenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o swoim wyborze w momencie rozpoczynania działalności  (najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu).

Osoby prowadzące działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych chcąc zmienić sposób opodatkowania na ryczałt mogą to uczynić z początkiem nowego roku podatkowego. Warunkiem umożliwiającym taką zmianę jest zgłoszenie do Naczelnika Urzędu skarbowego nie później niż do 20 stycznia.

Przedsiębiorca nie będzie mógł  korzystać z ryczałtu i rozliczać PIT-28 jeśli nie dokona

zgłoszenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o swoim wyborze we właściwym czasie. Spóźnienie zgłoszenia wyklucza możliwość korzystania z rozliczenia ryczałtowego do końca roku podatkowego. Zmiana może nastąpić dopiero z nowym rokiem po prawidłowym zgłoszeniu do 20 stycznia.

Działalność wykluczona z ryczałtu

Nie zawsze zgłoszenie o wyborze ryczałtu może być skuteczne.

Ustawa o podatku ryczałtowym z dnia 20 listopada 1998 r. wskazuje rodzaje działalności, które nie pozwalają na korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, która jest wykluczona z tego sposobu opodatkowania, ryczałt mu nie przysługuje.

Z grona podatników uprawnionych do rozliczania się ryczałtem na PIT-28 wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy:

  • są właścicielami aptek,
  • prowadzą lombardy,
  • prowadzą kantory wymiany  walut,
  • są przedstawicielami wolnych zawodów z wyjątkiem wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 11 ( czyli lekarze i niektóre inne osoby zw. zawodowo z medycyną, tłumacze oraz korepetytorzy)
  • świadczą usługi m.in. reklamy, finansowe, detektywistyczne i ochrony, fotografii reklamowej i podobne wymienione w załączniku do ustawy
  • zajmują się sprzedażą części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych.
  • produkują wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, zgodnie (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych).

Powiązania z działalnością pracodawcy

Wyłączenie z ryczałtu obejmuje również przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność samodzielną lub w formie spółki, jeżeli w zakresie działalności firmy znajdą się czynności, które były wykonywane przez przedsiębiorcę albo wspólników przed rozpoczęciem działalności w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy w tym samym roku podatkowym lub w roku poprzednim.

W przypadku, gdy przedsiębiorca indywidualny lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych, wyrobów lub usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i już od dnia uzyskania przychodu z takiej sprzedaży do końca roku podatkowego ma obowiązek opłacania podatku dochodowego na ogólnych zasadach.

Przekroczenie limitu

Korzystanie z rozliczenia podatku w formie  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie jest możliwe, gdy przychody przedsiębiorcy przekroczą w roku podatkowym wysokość limitu 150000 euro. Przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych nie może wtedy złożyć zgłoszenia o wyborze ryczałtu, a jeśli w danym roku rozlicza się ryczałtem i przekroczy limit 150000 euro, to traci prawo do takiego sposobu rozliczenia. Za ten rok przedsiębiorca złoży jeszcze deklarację PIT-28 za okres rozliczany ryczałtem, ale następnego rok nie będzie mógł rozliczyć podatku na druku PIT-28, musi zastosować PIT-36 dla przychodów rozliczanych na zasadach ogólnych.

Limit  wyrażony jest w walucie euro i na polskie złotówki przelicza się go według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W roku 2016 obowiązujący limit 150 000 euro po przeliczeniu na polskie złote wynosi  636 555  zł. Limit ten obowiązuje podmioty, które  kontynuują działalność samodzielną oraz spółki cywilne. Natomiast podmiotów rozpoczynających działalność limity przychodów nie obowiązują.

Potrzeba wyższego progu przychodów dla ryczałtu

Obecny limit przychodów dający możliwość korzystania z ryczałtu od przychodów ustalony został  od 2008 roku. Informacje przekazywanych Ministerstwu Rozwoju przez organizacje przedsiębiorców wskazują na potrzebę podniesienie maksymalnego progu.

Previous Szał przedświątecznych zakupów sprzyja złodziejom
Next Nowe regulacje polepszą sytuację kredytobiorców?

Może to Ci się spodoba

Mniej niż 20 proc. mikro- i małych firm w sektorze handlu i usług akceptuje płatności kartami

Tylko co piąty przedsiębiorca akceptuje karty płatnicze – wynika z doświadczeń Banku Pekao SA. Główną barierą jest obawa o wysokie koszty, jednak inwestycja w terminal płatniczy może się szybko zwrócić. Detaliści akceptujący płatności

Biuro rachunkowe 0 Comments

Jak zawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Przedsiębiorcy bardzo często korzystają z usług biur rachunkowych w kwestiach rozliczeń swojej działalności gospodarczej. Jaką formę umowy najlepiej podpisać z takimi jednostkami usługowymi? Biura rachunkowe posiadają formularze takich porozumień dla

Większość firm nie kontroluje pracowników na drogach podczas podróży służbowych

Niemal wszystkie polskie firmy wysyłają swoich pracowników w podróże biznesowe własnym lub firmowym samochodem. Blisko połowa zatrudnionych spowodowała wypadek podczas prowadzenia służbowego auta lub w nim uczestniczyła. Choć monitoring zachowania kierowców pojazdów

Rekordowa kara dla Google’a to przestroga dla innych firm

Firmy, które chcą funkcjonować na rynku reklamy internetowej i jej targetowania, powinny mieć podobne prawa, a dane, z których korzystają, powinny być pozyskiwane zgodnie z przepisami – uważają przedstawiciele Together Data, firmy specjalizującej

Biuro rachunkowe 0 Comments

Jakie zadanie obejmuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zostało określone w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z przepisami jest to prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na: – prowadzeniu w sposób systematyczny i chronologiczny ksiąg rachunkowych i

Firmy zajmujące się odświeżaniem wizerunku marek spodziewają się zleceń z zagranicy

Polskie firmy zajmujące się wizualizacją placówek handlowych i usługowych czy doradzające przy zmianie logotypów chętnie są zatrudniane przez zagranicznych zleceniodawców ze względu na wysoką jakość usług i niższe ceny. Najważniejsze we wzajemnych relacjach

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź