Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Za pracę wykonane przysługuje zapłata. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas pracy niewykonanej w przypadku, gdy pozwalają na to przepisy prawa pracy.

Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy. Z kolei pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Wynagrodzenie jest świadczeniem koniecznym o charakterze przysparzająco-majątkowym, które musi być uiszczane okresowo w zamian za wykonaną pracę, odpowiednio do jej ilości oraz rodzaju. Wynagrodzenie zapewnione pracownikowi składa się nie tylko z wynagrodzenia zasadniczego, czyli regularnie wypłacanego stałego i najważniejszego, ale również z innych składników, które są wartością materialną. Zgodnie z prawem wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas faktycznie wykonanej pracy, która jest przez niego świadczona zgodnie z jego obowiązkami a jej ostateczny rezultat nie ma znaczenia.

Normy prawa przewidują możliwość zapłaty wynagrodzenia pracownikowi za czas nie wykonywania pracy. Taka sytuacja dzieje się w przypadku, gdy pracodawca prowadząc działalność przyjmuje na siebie ryzyko związane z okolicznościami powodującymi niemożność wykonywania pracy przez pracownika z powodu działania siły wyższej lub innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Joanna Walerowicz
www.gazetafinansowa.net

Previous Spółka dnia: Duon
Next Kiedy złożenie korekty zeznania PIT jest niemożliwe?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Warunki przyznawania zwolnień lekarskich

Zwolnienie lekarskie jest podstawowym dokumentem, którego celem jest stwierdzenie czasowej niezdolności do pracy. Zwolnienie jest dowodem przy ustalaniu prawa do zasiłku i stwierdza ono o okresowej niezdolności do pracy, konieczności

Prawo pracy 0 Comments

Potrącenia z pensji pracowniczej

Każdy pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Powinno być wypłacane w kwocie odpowiedniej do wykonywanych obowiązków oraz w wyznaczonym terminie. Są jednak sytuacje, gdy pracodawca nakłada na zatrudnionego potrącenia. Czy

Prawo pracy 0 Comments

Jakie prawa przysługują pracownikowi na urlopie wychowawczym?

Urlop macierzyński, a następnie także wychowawczy, to uprawnienia dla pracownicy, która urodziła dziecko (w przypadku urlopu wychowawczego również także mężczyzna). Powodem przyznania takich urlopów jest przymus opieki nad niedawno narodzonym

Prawo pracy 0 Comments

Kiedy można odwołać lub przerwać urlop pracownika?

Na podstawie art. 152 Kodeksu Pracy każdy pracownik pracujący na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Ściślej mówiąc ma prawo do płatnego i corocznego wypoczynku. Mimo to,

Prawo pracy 0 Comments

Co napisać w świadectwie pracy?

Świadectwo pracy jest niczym innym jak potwierdzeniem, że podwładny zajmował wskazane stanowisko oraz spełniał powierzone zadania. Poza tym może zawierać informację o przebytych szkoleniach oraz szczeblach kariery w firmie. Czy

Prawo pracy 0 Comments

Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika dotyczące ubezpieczeń?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania. Zatrudnieni podlegający ubezpieczeniom społecznym

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź