Jakie są cechy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy?

Jakie są cechy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy?

W przypadku zajścia stosunku prawnego pomiędzy dwoma osobami mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Przez jego nawiązanie pracownik zobowiązuje się do spełniania określonej pracy na korzyść pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wskazanym i pod jego kierownictwem. Pracodawca zatrudnia pracownika i ma obowiązek wypłacania mu wynagrodzenia. Zatrudnienie na takich regułach ma formę stosunku pracy. Jest to stosunek prawny, który ma charakter zobowiązaniowy i zaangażowane w niego są dwa równoprawne podmioty: pracownik i pracodawca.

Elementy specyficzne dla stosunku pracy to:

– odpłatność,

– podporządkowanie zatrudnionego,

– osobista realizacja obowiązków,

– wykonywanie czynności o charakterze niezmiennym, powtarzającym się,

– ponoszenie przez zatrudniającego odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie pracy lub brak jej zrealizowania.

Pracownikiem może być osoba, która osiągnęła 18. rok życia. W szczególnych warunkach, zatrudniona może być osoba powyżej 16. roku życia w celu kształcenia zawodowego.

Wykonywanie działań prawnych oraz nawiązywanie stosunku pracy może być realizowane przez osobę, która ma w tym zakresie limitowane zdolności, pod warunkiem, że stosunek pracy nie sprzeciwia się dobru tej osoby.

Joanna Walerowicz
www.gazetafinansowa.net

Previous Czy na fakturze możemy umieszczać skróty?
Next Czy faktury elektroniczne mają przyszłość w Polsce?

Może to Ci się spodoba

Prawo pracy 0 Comments

Zmiana formy pracy w trakcie zatrudnienia

Telepraca jest to sposób wykonywania pracy, która może odbywać się poza miejscem pracy. Jest to również forma, która stosuje urządzenia komunikacji elektronicznej do kontrolowania wyników pracy osoby zatrudnionej. Warunki wprowadzenia

Prawo pracy 0 Comments

Jak wyglądają praktyki studenckie?

Praktycznie każda osoba, która zdecydowała się na studiowanie zdaje sobie sprawę, że musi odbyć specjalne praktyki studenckie. Stanowią one przygotowanie do aktywności zawodowej oraz są wstępnymi doświadczeniami w rozwoju kariery.

Prawo pracy 0 Comments

Jak wygląda umowa o dzieło?

Obecnie w kraju istnieje przynajmniej kilka metod zawierania współpracy. Wśród wielu dostępnych dużym zainteresowaniem cieszy się umowa o dzieło, która dość często wygrywa z etatem na podstawie umowy o pracę.

Prawo pracy 0 Comments

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę ciężarnej pracownicy?

Zgodnie z normami prawnymi Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie, gdy pracownica jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że istnieją

Od przyszłego roku zmienią się zasady zatrudniania pracowników spoza UE

Rolnicy czy właściciele firm budowlanych korzystających z usług wykonawców ze Wschodu będą musieli przygotować się na zmianę przepisów. Od nowego roku zamiast oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca spoza Unii wprowadzone zostaną zezwolenia

Prawo pracy 0 Comments

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, i z tego powodu nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź