Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe 0 Comments

Co to jest faktura korygująca?

Dla wielu firm odróżnienie faktury korygującej od noty korygującej jest prawie niemożliwe. Jednak w 2014 roku w życie wejdą nowe rozporządzenia, które automatycznie zastąpią prawo sprzed 2 lat. O czym

Biuro rachunkowe 0 Comments

Warunki uzyskania certyfikatu księgowego

Otwarcie i prowadzenie biura rachunkowego wymaga wykonania wielu wymagań i formalności. Aby móc legalnie zajmować się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych należy zdobyć stosowne pozwolenie. Dokumentem, który umożliwia prowadzenie księgowości innych

Biuro rachunkowe 0 Comments

Jakie zadanie obejmuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zostało określone w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z przepisami jest to prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na: – prowadzeniu w sposób systematyczny i chronologiczny ksiąg rachunkowych i

Biuro rachunkowe 0 Comments

Obowiązki biura rachunkowego

Mając zamiar założyć biuro rachunkowe trzeba uzyskać certyfikat Ministra Finansów bądź też przyjąć do pracy osobę, która posiada ten certyfikat. Przesłanki, jakie trzeba realizować otwierając daną działalność, są dokładnie przedstawione

Biuro rachunkowe 0 Comments

Jakie są podstawowe zasady etyczne dla biur rachunkowych?

Zasady etyczne odnoszące się do podmiotów realizujących usługi w zakresie rachunkowości zawarte są w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Jednakże zakres jego zastosowania jest ograniczony. Jednym z misji Kodeksu jest

Biuro rachunkowe 0 Comments

Jak zawiązać porozumienie z biurem rachunkowym?

Zasadniczo wszystkie przedsiębiorstwa mają swoje wyobrażenia współpracy z innymi zakładami czy podmiotami fizycznymi i szablon umowy. Także biura rachunkowe. Niemniej nie jest obowiązkiem podpisanie jej. Można takie porozumienie zredagować samemu.

Biuro rachunkowe 0 Comments

Czy na fakturze możemy umieszczać skróty?

Przedsiębiorcy często korzystają z dodatków z powodu uzyskiwanych dochodów. Podstawą do takiego ulgowe traktowania jest faktura, jak więc prawidłowo scharakteryzować sprzedawcę i nabywcę? Tegoroczne rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Biuro rachunkowe 0 Comments

Jak zawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Przedsiębiorcy bardzo często korzystają z usług biur rachunkowych w kwestiach rozliczeń swojej działalności gospodarczej. Jaką formę umowy najlepiej podpisać z takimi jednostkami usługowymi? Biura rachunkowe posiadają formularze takich porozumień dla

Biuro rachunkowe 0 Comments

Jak zdobyć certyfikat księgowego?

Rozporządzenie Ministra Finansów opisuje, jakie wymagania należy spełnić by wziąć udział w teście z księgowości i jak przebiega procedura nadawania certyfikatu umożliwiającego pracę w biurze rachunkowym. W treści dokumentu znajdziemy

Biuro rachunkowe 0 Comments

Przedsiębiorca powinien nadzorować prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych nie zdejmuje z przedsiębiorcy obowiązku kontrolowania ich rzetelności i prawidłowego prowadzenia dokumentacji. Według regulacji ustawy o rachunkowości to właśnie kierownik jednostki,