Darowizna w odniesieniu do rozliczenia podatkowego

Darowizna w odniesieniu do rozliczenia podatkowego

Wsparcie finansowe organizacji przekazane razem przez małżeństwo dopuszcza odliczenie darowizny od dochodu, dzięki czemu można zmniejszyć podatek do zapłaty. Najlepiej zrobić to ze wspólnego konta, z drugiej strony jest też sposobność przelewu z konta któregoś z partnerów. Ograniczeniem, aby uniknąć problemów z fiskusem, jest umieszczenie w tytule obu małżonków.

Przekaz z wspólnego konta jest założeniem najbezpieczniejszym, gdyż umożliwia odliczenie od przychodu obojga z nich, bez zbędnych komplikacji.

W formularzu podatkowym odnoszącym się do 2014 roku zawrzemy pomoc przekazaną od stycznia do grudnia obecnego roku. Odliczenia dopełnia się wypełniając konkretne formularze podatkowe.

Tylko pomoc określonych podmiotów na konkretne cele pozwoli obniżyć dochód do opodatkowania.

Możliwości oddanych darowizn są następujące:

– obiekty wierzeń religijnych,

– kościelna działalność opiekuńczo-charytatywna,

– treść krwiodawstwa,

– wsparcie instytucji pożytku publicznego (np. urzędy, spółdzielcze stowarzyszenie mieszkalne).

Każda spółka ma w obowiązku przeznaczyć darowiznę na sprecyzowany cel. Takimi motywami mogą być: wsparcie osób potrzebujących, kultura i sztuka czy ochrona zdrowia i jego promocja.

By wyznaczyć wysokość darowizny i skorzystać z należącego się potrącenia danego wsparcia należna jest skrupulatna specyfikacja. Są to m.in. dowody wpłaty, rachunki, z których wynika suma darowizny, potwierdzenie odbioru przelewu.

Komplet tej kategorii dokumentów licząc od roku, w którym płacimy podatek, powinno się zachować na czas 5 lat.

Małżeństwo ma możliwość dokonać wspólnie wsparcia bez względu na to czy rozliczają się wspólnie czy oddzielnie. W sytuacji wspólnego rozliczenia na początku trzeba odjąć odpowiednią sumę od przychodu łącznie z innymi odliczeniami, następnie, w celu wspólnego odprowadzenia podatku, trzeba podliczyć dochody.

Komplikacje pojawiają się w sytuacji, gdy transakcja przeprowadzana jest z konta jednego z małżonków. Problemy z fiskusem mogą być rezultatem niewłaściwie dobranej dokumentacji. Wobec tego zaleca się dokładnie poznać już w momencie wręczenia darowizny z niezbędnymi aneksami do zeznania podatkowego.

Paula Honc
www.gazetafinansowa.net

Previous Co grozi za złamanie tajemnicy zawodowej?
Next Czy źródło dochodu jest istotne?

Może to Ci się spodoba

Prawo podatkowe 0 Comments

Od stycznia nowe zasady kontroli podatkowej w małych i średnich firmach

Od nowego roku już nie tylko największe firmy, lecz także małe i średnie będą miały obowiązek przekazywania w formie elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT poprzez Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Będzie to dotyczyło ok.

Prawo podatkowe 0 Comments

Mandat dla pracownika – jak księgować?

Wielu podwładnych, głównie w handlu, ma samochód zapisany na firmę i może z niego korzystać w ramach pełnionych przez siebie powinności zawodowych. Często spieszą się w różne miejsca, omijają przepisy,

Prawo podatkowe 0 Comments

Jakie są aktualne przepisy dotyczące kas fiskalnych

Od kwietnia bieżącego roku zostało wprowadzone nowe rozporządzanie w sprawie kas fiskalnych. Dotyczy ono sposobu ewidencjonowania kas oraz warunków ich serwisowania. Przed zaczęciem prowadzenia ewidencji, podatnik powinien złożyć do właściwego

Prawo podatkowe 0 Comments

Kto może być zwolniony z podatku VAT?

Nie każda aktywność gospodarcza wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatku dochodowego. Gdy zrealizowane transakcje przez podmiot nie przewyższą kwoty 150 tysięcy złotych, nie ma obowiązku odprowadzać podatek VAT. Do limitu

Prawo podatkowe 0 Comments

Jak zmieniła się ustawa o podatku akcyzowym?

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Polska zmuszona była wdrożyć modyfikacje w ustawie o podatku akcyzowym po wygaśnięciu okresu przejściowego. Dlatego też 1 listopada tego roku wprowadzono w życie nowe, odświeżone przepisy.

Prawo podatkowe 0 Comments

Anulowanie faktury VAT

Sposoby wystawiania faktury VAT już jakiś czas temu zostały usystematyzowane prawnie. Szczegółowo wypisano także sytuacje, w których można sporządzać fakturę korygującą. Ani słowem natomiast nie wspomniano o trybie anulacji. Aczkolwiek

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź