Czy spółka musi płacić podatek od wypłacanej dywidendy niepieniężnej?

Czy spółka musi płacić podatek od wypłacanej dywidendy niepieniężnej?

Spółka, funkcjonująca w formie działalności gospodarczej może wypłacić w postaci tzw. dywidendy rzeczowej, czyli w postaci należących do niej praw do znaków towarowych. Czy w świetle prawa podatkowego taka forma wypłaty powoduje powstanie w spółce przychodu?

W opinii spółki wypłata dywidendy niepieniężnej nie powoduje po jej stronie pojawienia się przychodu, który podlega opodatkowaniu.

Zdanie organu podatkowego jest inne. Według jego interpretacji spółka dokonuje wypłaty w formie dywidendy niepieniężnej i prawo do posiadania znaku towarowego jest przenoszone na jednego ze wspólników. Tym samym jest ona zwolniona z długu wobec tego partnera z powodu wypłaty dywidendy wziętej z majątku spółki a nie majątku należnego wspólnikom do podziału.

Po zaskarżeniu do Wyższego Sądu Administracyjnego, ten przyznał, że wypłata dywidendy w formie rzeczowej nie przyniosła majątku spółce. Równocześnie wypłata dywidendy nie powinna być objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ płatność dywidendy nie jest odpłatnym kontraktem, tylko jednostronną czynnością o charakterze prawnym.

Skarga kasacyjna zgłoszona przez organ podatkowy została odrzucona przez Najwyższy Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu NSA przyznał rację poprzedniemu wyrokowi, że nie występuje różnica pomiędzy wypłatą dywidendy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Tym samym w pojęciu podatkowym dywidenda w formie rzeczowej również pomniejsza aktywa spółki i nie ma podstaw do twierdzenia o powstaniu przychodu po jej stronie.

Joanna Walerowicz
www.gazetafinansowa.net

Previous Kto może uzyskać ulgę prorodzinną?
Next Czy zapłacimy podatek VAT w przypadku zawieszenia firmy?

Może to Ci się spodoba

Prawo podatkowe 0 Comments

Czy zapłacimy podatek VAT w przypadku zawieszenia firmy?

Badania pokazują, że w ostatnim czasie zdecydowanie wzrosła liczba przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej z powodu pogarszającej się koniunktury i braku zadowalających dochodów. Równocześnie zmalała liczba właścicieli,

Prawo podatkowe 0 Comments

Jak zmienił się podatek rolny?

Wraz z nadejściem obecnego roku wdrożono nowelizację w podatku rolnym. Chodzi jedynie o zmianę przelicznika oraz zmniejszenie ryzyka. Na jakich zasadach obecnie liczy się podatek rolny? Na jakiej podstawie określa

Prawo podatkowe 0 Comments

W jakim celu obliczmy wartość używanych sprzętów dla firmy?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają obowiązek umieścić środki trwałe w ewidencji, która się do nich odnosi. Odpisy z tych środków są kosztami uzyskania przychodów. W takiej sytuacji konieczne jest

Prawo podatkowe 0 Comments

Co nowego w podatku akcyzowym?

Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami Rzeczpospolita musiała wnieść zmiany w przepisach o podatku akcyzowym po upływie okresu przejściowego. W związku z tym 1 listopada ubiegłego roku w życie weszły nowe, zmienione

Inwestowanie 0 Comments

Inwestorze, nadszedł czas podzielenia się z fiskusem

Jeszcze tylko niecały miesiąc pozostał inwestorom na rozliczenie się z zysków wypracowanych w ubiegłym roku. Expander zwraca uwagę, że PIT-38 warto złożyć nawet jeśli ponieśliśmy stratę, gdyż w kolejnych latach

Prawo podatkowe 0 Comments

Mandat dla pracownika – jak księgować?

Wielu podwładnych, głównie w handlu, ma samochód zapisany na firmę i może z niego korzystać w ramach pełnionych przez siebie powinności zawodowych. Często spieszą się w różne miejsca, omijają przepisy,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź