Ozusowanie umów zlecenia w 2016 roku

Ozusowanie umów zlecenia w 2016 roku

Bieżący rok przynosi wiele zmian w prawie pracy, m.in. w oskładkowaniu umów zleceń, potocznie zwanych „umowami śmieciowymi”. Czy było to posunięcie korzystne? A jeśli tak, to dla kogo? Portal http://sprawdzonyksiegowy.pl spieszy z wyjaśnieniami; zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na zleceniobiorców, jednak ciężko jeszcze ocenić ich realne skutki.

JAK BYŁO DO TEJ PORY?

Do 2016 roku każda osoba, która pracowała na podstawie kilku umów zlecenia, było objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z tego tytułu, który powstał jako pierwszy. Istniała możliwość dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami z pozostałych umów – ze wszystkich, lub z dowolnej ilości, którą zażyczył sobie zleceniobiorca. Co jest istotne, można było także zmienić podstawę składek z tej umowy, która była wybierana automatycznie (najstarszej), na tę, która w najmniejszym stopniu obciążała kieszeń pracownika. Można było w ten sposób w łatwy sposób uniknąć kosztów z odprowadzanego ubezpieczenia.

CO PRZYNIÓSŁ ROK 2016?

Wedle zmian wprowadzonych w art. 9 ust. 2 ustawy systemowej, osoba, która spełnia warunki do bycia objętym obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentownym z kilku tytułów (np. pracy nakładczej, zlecenia, działalności gospodarczej, bycia posłem w Parlamencie Europejskim lub osobą duchowną) będzie musiała zostać ubezpieczona z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Osoba taka posiada również prawo do tego, by zostać objętym ubezpieczeniami z reszty tytułów, a także, jak wcześniej, wybrać je wszystkie, tylko niektóre z nich lub zmienić ten pierwotny.

Zmiana polega na tym, że ozusowana zostanie każda umowa, która nie przekracza pułapu płacy minimalnej, w 2016 roku wynoszącej 1850zł. Pierwsza zawarta umowa nadal będzie objęta obowiązkiem ubezpieczenia, jeśli jednak kontrakt ten będzie opiewał mniej niż wyżej wymieniona kwota, to kolejna umowa również będzie podlegać składkom.

KONKRETNY PRZYKŁAD

Może być więc tak, że zleceniobiorca posiada kilka umów, a suma dwóch najniższych przekracza próg płacy minimalnej. Co wtedy? Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie naliczanie składek właśnie z tych dwóch, by uniknąć ozusowania choćby tej trzeciej. Przykładowo: z trzech umów zlecenia, opiewających na 800, 1200 i 400zł, najlepiej będzie zsumować dwie pierwsze. Wówczas przekroczą one próg płacy minimalnej, a ostatnia umowa będzie wolna od obciążeń.

W przypadku zawarcia kilku umów zlecenia, których suma nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia, trzeba będzie odprowadzać pełne składki od każdej umowy.

JAKIE PRZYNIESIE TO KONSEKWENCJE?

Według ustawodawcy zmiana ta przyniesie nawet 600 mln zł dodatkowego dochodu, jednak jest możliwe, że skomplikuje proces optymalizacji umów-zlecenia. Teoretycznie może być tak, że zmusi to przedsiębiorców do zatrudniania pracowników na umowę o pracę. Według serwisu http://sprawdzonyksiegowy.pl może stać się jednak tak, że pracownicy zatrudnieni na umowę-zlecenia będą prosili o wypłatę części wynagrodzenia „pod stołem”, by uniknąć płacenia składek. Na realne skutki będziemy musieli poczekać jednak minimum do końca roku 2016.

Previous Polska w światowej czołówce
Next W przyszłym roku do dyspozycji będzie 750 mln zł

Może to Ci się spodoba

W branży outsourcingu i usług dla biznesu co roku przybywa 20 tys. miejsc pracy

Branża outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce rośnie coraz szybciej. W kraju działa już ponad 930 nowoczesnych centrów, a roczny wzrost zatrudnienia w nich szacuje się na 20 tys. miejsc pracy. Pracodawcy

Kiedy stosuje się kontrakty eksportowe?

Wielu polskich przedsiębiorstw nawiązuje współpracę z międzynarodowymi firmami, gdyż widzi w tym nadzieje na zysk. Aby biznesy przebiegały zgodnie z prognozami należy zawrzeć umowę, która da poczucie bezpieczeństwa. Czy właściwym

W tym roku upadło prawie 600 firm

W pierwszych trzech kwartałach tego roku upadło 589 firm. Najczęstszym problemem jest utrata płynności finansowej, dlatego priorytetem dla większości przedsiębiorstw, oprócz większego zysku, jest właśnie utrzymanie płynności finansowej, wynika z badania „Dojrzałość

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!