Ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców są istotnym instrumentem w sferze zarządzania ryzykiem firmy. Główną rolę odgrywa oczywiście czynnik kompensacji strat. Niezauważane pozostają inne funkcje ubezpieczenia takie jak prewencja, czy zwiększenie konkurencyjności firmy. W istocie za relatywnie niską opłatę (składkę) można zyskać profesjonalne wsparcie dla biznesu.

Co daje polisa OC przedsiębiorcy?

Podstawową korzyścią jest możliwość uzyskania odszkodowania, które wyrówna straty powstałe w wyniku podejmowania ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Trzeba pamiętać, że z mocy Kodeksu cywilnego na przedsiębiorcy ciąży obowiązek naprawienia szkody powstałej na skutek czynu niedozwolonego i nie ma znaczenia, czy był on zawiniony, czy niezawiniony. W wyniku zawarcia ubezpieczenia OC firmy część ryzyka transferowana jest na ubezpieczyciela za stosunkowo niewielką cenę.

Korzystając z usług towarzystwa ubezpieczeniowego firma zyskuje partnera uczestniczącego w określaniu stopnia ryzyka, wyszukiwaniu jego źródeł i opracowywaniu procedur minimalizujących, czy hamujących ryzyko. Wdrażanie działań mających na celu ograniczenie możliwości powstania szkód jest niejako wymuszone warunkami uzyskania ubezpieczenia. Warto jednak zauważyć, że tego rodzaju standardy wprowadzane w firmie znacząco wpływają na poprawę jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kolejną wartością, o której nie każdy pamięta jest zwiększenie konkurencyjności firmy posiadającej ubezpieczenie OC firmy na rynku. Wystarczy tu wspomnieć o warunkach przystąpienia do przetargów organizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, oferent może okazać opłaconą polisę OC jako dokument potwierdzający, że znajduje się on w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. To bardzo istotne udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy nie muszą już poszukiwać innych form wykazania swojej kondycji ekonomicznej przed potencjalnym kontrahentem.

Elastyczne ubezpieczenie OC firmy

Obowiązkowe ubezpieczenia OC firmy to najbardziej oczywisty przykład produktu zapewniającego komfort prowadzenia działalności gospodarczej właścicielowi polisy i bezpieczeństwo jego klientom. Do posiadania polisy OC zobligowani są m. in. architekci, adwokaci, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, księgowi, doradcy podatkowi, czy detektywi i firmy świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Wszystkie zawody i rodzaje działalności gospodarczej objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC charakteryzują się wysoką specjalizacją, a skutki błędów popełnionych w trakcie ich wykonywania są szczególnie dotkliwe dla klientów.

Dobrowolne ubezpieczenie OC to opcja dla tych przedsiębiorców, którym zależy na bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju firmy. Nie ma znaczenia, czy jest to małe przedsiębiorstwo rodzinne, czy korporacja. Bez względu na rozmiary firmy ryzyko poniesienia straty (często dotkliwej) jest tak samo prawdopodobne w jednym i drugim przypadku. Najistotniejsze z punktu widzenia ochrony interesów przedsiębiorcy jest dopasowanie produktu ubezpieczeniowego do własnych potrzeb.

W przypadku mniejszych firm z reguły stosuje się ochronę standardową, obejmującą podstawowe ryzyka. Zazwyczaj polisa zapewnia ochronę na wypadek szkód rzeczowych (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) oraz osobowych (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć) wyrządzonych osobie trzeciej lub pracownikom w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ochronie podlega też najczęściej wprowadzenie produktu (lub usługi) do obrotu.

W dużych przedsiębiorstwach skala potrzeb ubezpieczonego jest znacznie szersza, zatem i zakres ochrony podlega większej indywidualizacji. Towarzystwa ubezpieczeniowe modyfikują polisy OC adekwatnie do zagrożeń występujących w danej branży. Przykładem może ubezpieczenie z tytułu szkód w środowisku, czy kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu. Podstawową właściwego dopasowania produktu ubezpieczeniowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej firmy jest zawsze kompetenta ocena stopnia ryzyka i źródeł jego powstawania.

Previous Gdzie szukać informacji o rynkach Forex?
Next Mniej niż połowa Polaków w razie potrzeby zapożyczy się u rodziny

Może to Ci się spodoba

Domowe finanse 0 Comments

Polska rodzina wyda w tym roku na szkolną wyprawkę średnio 520 zł

Na wyprawkę szkolną polska rodzina przeznaczy w tym roku średnio 520 zł na jedno dziecko – wynika z najnowszego Barometru Providenta. Co piąty rodzic będzie mógł pozwolić sobie na większe wydatki rzędu

Finanse osobiste 0 Comments

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych może uniknąć dalszych podwyżek cen

Kierowcy mocno odczuli ubiegłoroczne podwyżki cen obowiązkowych polis OC. W niektórych przypadkach wzrosty sięgały nawet kilkuset procent. Eksperci firmy Marsh Polska podkreślają, że w tym roku raczej nie spodziewają się odwrócenia tego

Ubezpieczenia 0 Comments

ING Życie w gronie społecznie odpowiedzialnych firm

Działania ING Życie zostały uwzględnione w raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”, który prezentuje najlepsze akcje z zakresu CSR. Wyróżnione w raporcie aktywności to kampania “Zrób Rakowi Wspak”

Finanse osobiste 0 Comments

Gdy w domowym budżecie brakuje pieniędzy…

Zdarza się, że w domowym budżecie brakuje pieniędzy na bieżące wydatki. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w okolicach świąt, wakacji czy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. W jaki sposób podreperować

Ubezpieczenia 0 Comments

Trzy kwartały Grupy ERGO Hestia: kontynuacja stabilnego wzrostu

3,723 mld zł składek i zysk netto w wysokości 148,74 mln zł to wyniki Grupy ERGO Hestia po pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 roku. W tym czasie Grupa zintegrowała się włączając

Ubezpieczenia 0 Comments

Nagrody jubilerskie a składki ubezpieczeniowe

Jedną z opcji opłacania pracownika jest rozdawanie nagród jubilerskich. Ich koszt uzależniony jest od zasobności portfela oraz rodzaju uroczystości. Jak podwładny powinien traktować takie niespodzianki? Czy trzeba opłacać składkę ubezpieczeniową?

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź