Ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców są istotnym instrumentem w sferze zarządzania ryzykiem firmy. Główną rolę odgrywa oczywiście czynnik kompensacji strat. Niezauważane pozostają inne funkcje ubezpieczenia takie jak prewencja, czy zwiększenie konkurencyjności firmy. W istocie za relatywnie niską opłatę (składkę) można zyskać profesjonalne wsparcie dla biznesu.

Co daje polisa OC przedsiębiorcy?

Podstawową korzyścią jest możliwość uzyskania odszkodowania, które wyrówna straty powstałe w wyniku podejmowania ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Trzeba pamiętać, że z mocy Kodeksu cywilnego na przedsiębiorcy ciąży obowiązek naprawienia szkody powstałej na skutek czynu niedozwolonego i nie ma znaczenia, czy był on zawiniony, czy niezawiniony. W wyniku zawarcia ubezpieczenia OC firmy część ryzyka transferowana jest na ubezpieczyciela za stosunkowo niewielką cenę.

Korzystając z usług towarzystwa ubezpieczeniowego firma zyskuje partnera uczestniczącego w określaniu stopnia ryzyka, wyszukiwaniu jego źródeł i opracowywaniu procedur minimalizujących, czy hamujących ryzyko. Wdrażanie działań mających na celu ograniczenie możliwości powstania szkód jest niejako wymuszone warunkami uzyskania ubezpieczenia. Warto jednak zauważyć, że tego rodzaju standardy wprowadzane w firmie znacząco wpływają na poprawę jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kolejną wartością, o której nie każdy pamięta jest zwiększenie konkurencyjności firmy posiadającej ubezpieczenie OC firmy na rynku. Wystarczy tu wspomnieć o warunkach przystąpienia do przetargów organizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, oferent może okazać opłaconą polisę OC jako dokument potwierdzający, że znajduje się on w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. To bardzo istotne udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy nie muszą już poszukiwać innych form wykazania swojej kondycji ekonomicznej przed potencjalnym kontrahentem.

Elastyczne ubezpieczenie OC firmy

Obowiązkowe ubezpieczenia OC firmy to najbardziej oczywisty przykład produktu zapewniającego komfort prowadzenia działalności gospodarczej właścicielowi polisy i bezpieczeństwo jego klientom. Do posiadania polisy OC zobligowani są m. in. architekci, adwokaci, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, księgowi, doradcy podatkowi, czy detektywi i firmy świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Wszystkie zawody i rodzaje działalności gospodarczej objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC charakteryzują się wysoką specjalizacją, a skutki błędów popełnionych w trakcie ich wykonywania są szczególnie dotkliwe dla klientów.

Dobrowolne ubezpieczenie OC to opcja dla tych przedsiębiorców, którym zależy na bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju firmy. Nie ma znaczenia, czy jest to małe przedsiębiorstwo rodzinne, czy korporacja. Bez względu na rozmiary firmy ryzyko poniesienia straty (często dotkliwej) jest tak samo prawdopodobne w jednym i drugim przypadku. Najistotniejsze z punktu widzenia ochrony interesów przedsiębiorcy jest dopasowanie produktu ubezpieczeniowego do własnych potrzeb.

W przypadku mniejszych firm z reguły stosuje się ochronę standardową, obejmującą podstawowe ryzyka. Zazwyczaj polisa zapewnia ochronę na wypadek szkód rzeczowych (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) oraz osobowych (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć) wyrządzonych osobie trzeciej lub pracownikom w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ochronie podlega też najczęściej wprowadzenie produktu (lub usługi) do obrotu.

W dużych przedsiębiorstwach skala potrzeb ubezpieczonego jest znacznie szersza, zatem i zakres ochrony podlega większej indywidualizacji. Towarzystwa ubezpieczeniowe modyfikują polisy OC adekwatnie do zagrożeń występujących w danej branży. Przykładem może ubezpieczenie z tytułu szkód w środowisku, czy kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu. Podstawową właściwego dopasowania produktu ubezpieczeniowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej firmy jest zawsze kompetenta ocena stopnia ryzyka i źródeł jego powstawania.

Previous Gdzie szukać informacji o rynkach Forex?
Next Mniej niż połowa Polaków w razie potrzeby zapożyczy się u rodziny

Może to Ci się spodoba

Finanse osobiste 1Comments

Jak uzyskać podwyżkę?

Duża część pracowników narzeka na warunki pracy. Zazwyczaj chodzi o dużą odpowiedzialność, nieregularne zmiany oraz za małe zarobki. Okazuje się jednak, że tylko niewielki procent walczy o podwyżkę i świadomie

Ubezpieczenia 0 Comments

Nie dbamy o zabezpieczenie swoich bliskich

Polacy rzadko zabezpieczają rodzinę od finansowych następstw swojej śmierci. Zwykle nie ustanawiają dyspozycji w banku na wypadek zgonu. Expander przypomina, że pozwala ona przekazać pieniądze rodzinie bardzo szybko, bo bez

Finanse osobiste 0 Comments

Użytkownicy unikają płatności online z obawy o bezpieczeństwo

Według badania przeprowadzonego przez Kaspersky Lab i B2B International 44% europejskich użytkowników internetu nie czuje się bezpiecznie, robiąc zakupy online lub dokonując transakcji internetowych, podczas gdy 38% Europejczyków częściej korzystałoby

Ubezpieczenia 0 Comments

Jakie odszkodowania są najbardziej popularne?

Na co dzień wiele osób bierze udział w kolizjach lub zdarzeniach, które mają wpływ na stan zdrowia lub mienia. Niektórzy muszą dostawać odszkodowanie za wyrządzone krzywdy, ale nie zawsze tak

Finanse osobiste 0 Comments

Polacy mają 47 mld zł długów. Program Rodzina 500 plus nie skłonił dłużników do spłaty zaległości

Zadłużenie Polaków jest coraz większe. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej, dłużnicy w 2016 roku byli winni łącznie ponad 47 mld zł. To zarówno niespłacone kredyty, jak i zaległe opłaty

Ubezpieczenia 0 Comments

W jakim celu wykupuje się ubezpieczenie autocasco?

Praktycznie każdy właściciel samochodu zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia AC, aby chronić auto przed kradzieżą, dewastacją lub uszkodzeniem. Należy jednak wiedzieć, że firma ubezpieczeniowa nie zawsze pokryje koszty wypadku lub

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź