Tag "biznesplan"

Leasing 0 Comments

Prawa leasingodawcy w przypadku braku płatności rat

W ogólnych warunkach umowy leasingu rozstrzygnięte są kwestie związane z opóźnieniami w płatnościach. Wysokość odsetek karnych nie może być wyższa niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Ponadto, firma udzielająca leasingu ma

Czy określenie terminu wypowiedzenia jest zgodne z prawem?

Wszystkie umowy o prace są normowane przez Kodeks Pracy. W prawie istnieje pewna nieścisłość związana z zawieraniem w porozumieniach długoterminowych zdań o dwutygodniowym czasie zerwania współpracy. Umowa na czas nieznany

Zakładam firmę 0 Comments

Charakterystyka biznesów samochodowych

Branża motoryzacyjna jest bardzo specyficzna i nie każdy jest w stanie unieść trudy posiadania takowego biznesu. Mimo problemów na wszystkich rynkach inwestowanie w taką działalność może stać się opłacalna i

Zakładam firmę 0 Comments

Pracować na własny rachunek czy dla obcego pracodawcy?

Prowadzenie własnej firmy, jak i praca na etacie, ma jedno podstawowe przeznaczenie. Uzyskanie przychodu pozwalającego na godne życie. Ponadto nie dziwi kwestia, iż osoby wybierające własny biznes są obarczone większym

Leasing 0 Comments

Korzyści wynikające z wynajmu średnioterminowego

Wynajmem średnioterminowym samochodu nazywamy produkt pośredni między wynajmem na długi czas a wynajmem krótkoterminowym. Zalety wynajmu średnioterminowego są podobne do tych, które mamy przy wynajęciu długoterminowym. Przede wszystkim, samochód jest

Pomysł na biznes 0 Comments

Jak otworzyć fitness club?

Inwestycja polegająca na założeniu biznesu w postaci fitness clubu w dzisiejszych czasach może okazać się dobrym pomysłem. Polacy coraz częściej propagują sportowe życie oparte na aktywności fizycznej. Pierwszym krokiem jest

Gospodarka 0 Comments

Jak wysoka inflacja wpływa na sytuację gospodarczą?

W ostatnim czasie utrzymuje się wzrost inflacji. Na rosnącą inflację wskazują nie tylko prognozy banków, ale także sytuacja na rynku. Kilka lat temu wskaźnik cen usług i towarów znacznie oddalił

Zakładam firmę 0 Comments

Piszemy biznesplan – charakterystyka personelu

Biznesplan, jak sama nazwa mówi, to dokument opisujący specyfikację naszej aktywności gospodarczej. Staranne napisanie biznesplanu jest bardzo istotne, ponieważ jest to unikalny dokument, na podstawie którego można mierzyć opłacalność przyszłej

Zakładam firmę 0 Comments

Jakie są etapy rozwoju systemu fanczyzowego?

Zanim zdecydujemy się na podjęcie jakiegokolwiek przedsięwzięcia, należy szczegółowo zaplanować jego poszczególne etapy. Planując system rozwoju franczyzowego, tak też powinien postępować franczyzodawca. W systemie franczyzowym, etapy jego rozwoju uzależnione są

Gospodarka 1 Comment

Czy Polsce zagraża kryzys gospodarczy?

Pakt fiskalny, do którego przystąpiła Polska, ma na celu narzucanie nam szczególnej dyscypliny finansowej i zobowiązanie do oszczędzania. Wiadomo nam wszystkim, że rozsądny człowiek powinien wydawać więcej niż zarabia. W