Skutki podatkowe zawieszenia działalności

W dzisiejszych czasach praktycznie każdego przedsiębiorcę rujnuje kryzys, ma kłopoty z terminowymi płatnościami, na koniec miesiąca wychodzi, że jest więcej wydatków niż dochodów. Nie ulega wątpliwości, że w najgorszych momentach ratuje się firmę, angażuje wszystkie oszczędności, zapożycza, byle tylko nie dopuścić do bankructwa przedsiębiorstwa. Trzeba jednak trzeźwego myślenia i racjonalnej oceny sytuacji. Wypada rozważyć zawieszenie działalności, nie można jednak zapomnieć o skutkach, jakie przynosi taka decyzja.

W chwili, gdy firma korzysta z podatku liniowego przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym, wszystkie sprzęty, towary, zasoby i dobra, które nie są użytkowane nie zostaną objęte amortyzacją (obliczenie dóbr materialnych i niematerialnych, które są w posiadaniu firmy). Do opisanej zasady trzeba się stosować w następnym miesiącu po zamieszeniu przedsiębiorstwa. Amortyzacja jest określana na dzień zawieszenia i możliwego wznowienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ważne jest to, że z momentem wstrzymania działalności nie będzie naliczany podatek z tytułu uzyskiwanego dochodu. Nie należy zapominać, że gdy firma będzie funkcjonowała przykładowo tylko przez kilka dni musi bezwzględnie rozliczać się ze zobowiązań podatkowych. Trochę inaczej jest w przypadku spółek, bowiem nie muszą one spłacać podatku. Ale taki wyjątek jest możliwy tylko wtedy, gdy udziałowcy maksymalnie do 7 dni po zgłoszeniu informacji o zawieszeniu działalności wypełnią jeszcze jeden dokument informujący o czasie, na jaki owa firma będzie wstrzymana.

Przedsiębiorcy, których okoliczności zmusiły do zawieszenia zobowiązani są do składania rocznego zeznania podatkowego w identycznym terminie jak dotychczas. Zmuszeni są, aby wziąć pod uwagę wszystkie przychody jakie uzyskali w roku ubiegłym pomijając okres, w którym działalność była zawieszona. Są jednak wydarzenia, kiedy podatek liniowy od niektórych zysków będzie wyliczany co miesiąc. Wystarczy wtedy odprowadzić podatek z tej okazji w pierwszym miesiącu lub kwartale po wznowieniu funkcjonowania firmy. Nie można zapomnieć, że księga przychodów i rozchodów musi być prowadzona zgodnie z prawdą nawet wtedy, gdy działalność jest zawieszona.

Wszyscy przedsiębiorcy mają wybór. Może rozliczać się na podstawie karty podatkowej, która w bardzo uproszczony sposób nalicza podatek w zgodzie z branżą w jakiej działa dana firma. Jeśli natomiast uzna, że zawieszenie jest konieczne, wtedy zmuszony jest do opłacenia 1/30 kwoty zysku w ciągu miesiąca za cały czas zawieszenia. Bez względu na wszystko obowiązuje przymus wypełniania wszystkich obowiązkowych deklaracji podatkowych oraz terminowe ich dostarczanie.

 

Justyna Błahut
www.gazetafinansowa.net

Previous Czy wymiana opon w samochodzie to wydatek firmowy?
Next Branża IT zatrudnia na kontraktach – na czym to polega?

Może to Ci się spodoba

Prawo podatkowe 0 Comments

Kary za niewłaściwe rozliczenia podatkowe w 2013 roku

Każdy przedsiębiorca, który kieruje firmą musi systematycznie przekazywać swoje zobowiązania podatkowe do określonych instytucji. Wedle prawa, każdy prowadzący firmę musi pamiętać, aby co miesiąc odprowadzać podatek od wynagrodzenia swoich podwładnych.

Prawo podatkowe 0 Comments

W jakich przypadkach VAT nie obowiązuje?

Zgodnie z przepisami wdrożonymi w 1993 roku istnieje podatek od towarów i usług. W teorii wszystkie firmy związane ze sprzedażą lub wykonywaniem zleconych zadań są opodatkowane. W jakich sytuacjach VAT

Prawo podatkowe 0 Comments

W jaki sposób odwołać się od interpretacji podatkowej?

Wśród wielu zobowiązań Ministerstwa Finansów wskazać można również wydawanie interpretacji podatkowych. Zwykle na podstawie wniosku podatnika weryfikuje się konkretną sytuację oraz ogłasza decyzję. Wielokrotnie nie jest w zgodzie z przekonaniami

Prawo podatkowe 0 Comments

Jaką kwotę darowizn można odliczyć w zeznaniu PIT?

Kampanie reklamowe namawiają nas do przekazania1% podatku na instytucje charytatywne. Niektórzy z nas przesyłają większe kwoty niosące pomoc najbiedniejszym. Gdy rozliczamy się w związku małżeńskim warto takie kwoty przelewać ze

Prawo podatkowe 0 Comments

Czym są dodatnie lub ujemne różnice kursowe?

Firmy, których zobowiązania lub należności wyrażone są w walutach obcych w rozrachunkach podatkowych mają obowiązek przeliczyć je na złotówki. Występujące wówczas różnice podatkowe mają wpływ na wartość podstawy podatku. Polskie

Czynności sprawdzające organów podatkowych mają ograniczyć ukrywanie dochodów przez osoby fizyczne

Czynności sprawdzające w zakresie dochodów nieujawnionych mają się przyczynić do zwalczania problemu ukrywania i nieopodatkowywania dochodów przez osoby fizyczne. Takie narzędzie umożliwia badanie stanu majątkowego podatnika bez wszczynania oficjalnych postępowań podatkowych. Czynności sprawdzające

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź