Doświadczeni komornicy – Gdańsk

Doświadczeni komornicy – Gdańsk

Komornik sądowy w Gdańsku to urzędnik państwowy działający w ramach Sądu Rejonowego, odpowiedzialny za egzekucję w cywilnych sprawach oraz wykonywanie innych zadań przewidzianych przez przepisy. Jego zakres działania obejmuje przeprowadzanie egzekucji czy wykonywanie różnych czynności takich jak sporządzanie protokołów, doręczanie dokumentów sądowych oraz innych czynności powierzonych przez przepisy prawa.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ

W Gdańsku Komornik Sądowy wykonuje swoje obowiązki na bazie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 29 sierpnia 1997 roku. Jest niezależny w wykonywaniu swoich funkcji i podlega przepisom prawa, orzecznictwu sądowemu, a także nadzorowi prezesa właściwego sądu rejonowego. Zainteresowaniem mieszkańców i wierzycieli cieszą się z różnych powodów komornicy Gdańsk na swoim terenie ma specjalistów w dziedzinie. Jednym z nich jest Mariusz Jaranowski. Pełni swoje obowiązki w Kancelarii Komorniczej Gdańsk, która znajduje się przy Al. Grunwaldzkiej 71/73 lok. nr 10. W kancelarii można uzyskać bezpośrednią poradę od komornika oraz znaleźć przydatne informacje dotyczące jego pracy. Kontakt drogą elektroniczną ułatwiają też zamieszczone informacje. Komornik Mariusz Jaranowski oferuje swoje usługi wszystkim zainteresowanym, udzielając odpowiedzi na pytania i wątpliwości w określonych dniach i godzinach. Strona internetowa kancelarii zawiera również wiele odpowiedzi na często zadawane pytania oraz dostarcza niezbędnej wiedzy o licytacjach, egzekucji komorniczej i działaniach związanych z pracą w obszarze konkretnego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Kancelaria Komornicza nr IV Mariusza Jaranowskiego zatrudnia doświadczonych pracowników, którzy zapewniają wsparcie i służą pomocą interesantom. Współpraca z rzetelnym komornikiem jest bowiem kluczowa dla odzyskania należności i można na niego liczyć w tym zakresie.

komornicy Gdańsk

Jak działa Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym?

Komornik sądowy zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych dotyczących roszczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz zabezpieczenia roszczeń. Ponadto realizuje tytuły wykonawcze, które  wynikają z odrębnych aktów prawnych i przepisów oraz tytuły egzekucyjne. Przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub gdy konieczne jest wydanie orzeczenia na żądanie sądu czy prokuratora zajmuje się sporządzaniem protokołów stanu faktycznego. Pełni również funkcję doręczyciela zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów, zażaleń i innych dokumentów, potwierdzając odbiór i datę ich doręczenia.

Jak komornik sądowy przeprowadza licytacje – Kancelaria Komornicza nr IV?

Licytacje komornicze są formą publicznej sprzedaży majątku ruchomego czy też nieruchomości zadłużonego. To część procedury egzekucyjnej. Przebiega ona w publicznym miejscu, a miejsce i czas przetargu są ogłaszane w oficjalnym obwieszczeniu i prowadzone przez komornika.

W przypadku licytacji nieruchomości zawsze ma miejsce pod nadzorem sędziego. Finalnie Sąd Rejonowy Gdańsk wydaje informację o przybyciu, a potem, po wpłaceniu pełnej kwoty nabycia, postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. Następnie przekazuje własność nabywcy, a dokument stanowi podstawę do wpisu prawa własności w katastrze nieruchomości oraz do wpisu w księdze wieczystej lub do złożenia dokumentu do zbioru dokumentów.

Previous Ponad 80 proc. seniorów nie wykupuje recept ze względu na brak pieniędzy. Rozszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków jest koniecznością
Next Wchodzi w życie ustawa o fundacji rodzinnej. Pod względem podatkowym jest to bardzo korzystne prawo

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Jak działają organizacje pozarządowe?

O organizacji pozarządowej należy mówić w odniesieniu do instytucji, które funkcjonują z własnej inicjatywy, ale chcą ratować publiczne interesy. Celem nie jest generowanie przychodów, ale pomoc w wybranej dziedzinie życia.

Wiadomości

Jak korzystać z rządowego wsparcia eksportu?

Mimo rosyjskiego embarga w 2014 roku wartość polskiego eksportu żywności zwiększyła się o 4,5 proc. do 21,3 mld euro w porównaniu do roku poprzedniego. Co więcej: według prognoz w najbliższych

Wiadomości 0 Comments

Tylko co piąta polska firma korzysta z systemów zarządzania zasobami. Branża IT liczy na więcej zamówień

Systemy ERP, służące do planowania i zarządzania zasobami firmy, są wykorzystywane przez 22 proc. przedsiębiorstw – wynika z danych GUS. Średnia dla UE to 31 proc., a w takich krajach jak Belgia czy Austria korzysta

Wiadomości 1Comments

Mariaż sztuki z biznesem – nowe wyzwania i inspiracje

Biznes i sztuka tylko z pozoru mogą nie mieć ze sobą nic wspólnego. W rzeczywistości te dwie strefy często się ze sobą przeplatają i to z korzyścią dla każdej z

Wiadomości 0 Comments

Urodzaj na rynku obligacji korporacyjnych

O sytuacji na polskim rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych, a także planach finansowania budżetu na 2015 r. rozmawiamy z Dariuszem Laskiem, dyrektorem inwestycyjnym ds. papierów dłużnych w Union Investment TFI

Wiadomości 0 Comments

Moda na pomaganie – oby tak dalej!

Moda na dobroczynność od lat jest domeną gwiazd i celebrytów, którzy chętnie się chwalą swoją charytatywną działalnością. Jest to także pewien model działań PR, które dobrze wpływają na wizerunek. My

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź