Poszukiwanie stóp zwrotu trwa dalej

Poszukiwanie stóp zwrotu trwa dalej

Przewidywana przez BM BNP Paribas pierwsza podwyżka stóp procentowych przez Fed w połowie 2015 roku nie powinna przynieść drastycznych zmian w stopach zwrotu. Zaostrzanie polityki w Stanach Zjednoczonych powinno odzwierciedlić się głównie w szybszym tempie wzrostu oprocentowania depozytów.

Oprocentowanie długoterminowych obligacji skarbowych powinno pozostać na niezmienionym poziomie jeszcze przez jakiś czas, z uwagi na politykę monetarną pozostałych Banków Centralnych. Prawdopodobnie wzrosną za to obserwowane poziomy zmienności. Inwestorzy powinni być świadomi zwiększonego ryzyka rosnących stóp procentowych. Ekspozycja na segment obligacji o większej wrażliwości na zmiany stóp procentowych (czyli stałokuponowych o długich terminach zapadalności) nie jest przez nas zalecana.

W rezultacie, poszukiwania inwestycji o stabilnym dochodzie na satysfakcjonującym poziomie stają się trudniejsze, niż w ostatnich latach. Stopniowo rosnące stopy procentowe mogą zmniejszyć zyski z instrumentów o stałym kuponie. Tym samym inwestorzy mogą wchodzić w bardziej ryzykowne segmenty rynku w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych. Oferują one ciekawsze rozwiązania do inwestycji w środowisku rosnących stóp.

Możliwości inwestycyjne w środowisku niskiego wzrostu gospodarczego i niskich stóp zwrotu.

Zachowanie rynków akcji w 2014 roku różniło się znacząco. Ożywienie w gospodarce amerykańskiej wpłynęło bezpośrednio na wysokie stopy zwrotu uzyskiwane na rynku akcji. Oczekiwana wielka rotacja aktywów z drogich obligacji na rynki akcyjne nie zmaterializowała się w pełni w 2014 roku, z uwagi na obawy o tempo wzrostu w globalnej gospodarce. Przewidujemy zaistnienie tego zjawiska w nadchodzącym roku, z uwagi na mniejszą niepewność odnośnie wzrostu gospodarczego oraz zaostrzenie polityki monetarnej w USA. Skala tego zjawiska nie będzie prawdopodobnie tak silna, jak można było wcześniej przypuszczać.

Wyceny akcji w dalszym ciągu są dość atrakcyjne. Pomimo, że nie są one już rekordowo tanie, inwestorzy powinni zwiększać swoje zaangażowanie w tej części portfela. Poprawa w globalnej gospodarce przełoży się na poprawę zysków przedsiębiorstw, co powinno utrzymać wyceny na umiarkowanym poziomie. Inwestorzy o profilu zrównoważonym i dynamicznym powinni w dalszym ciągu znaleźć wiele ciekawych okazji inwestycyjnych. Właściwa selekcja będzie jednak kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Wierzymy, że różnice pomiędzy polityką monetarną Fed a EBC będą prowadzić do dalszego umocnienia się dolara amerykańskiego, wywołując podział na zwycięzców i przegranych tego zjawiska. Rozbieżności monetarne i ekonomiczne w innych częściach świata mogą stworzyć okazje inwestycyjne, zwłaszcza na rynku walutowym.

Ponadto, zwiększone nakłady inwestycyjne będą niezbędne do wejścia globalnej gospodarki na kolejny bieg. W Stanach Zjednoczonych inwestycje przedsiębiorstw od dawna wspierają gospodarkę. W tym samym czasie w Europie Zachodniej i na rynkach wschodzących widać coraz wyraźniej potrzebę zwiększenia wolumenu inwestycji publicznych. To może okazać się niezbędne do uzyskania zauważalnego wzrostu gospodarczego. Polityka monetarna może być w tym względnie użyteczna jedynie w początkowej fazie, ale prawdziwy renesans gospodarczy możliwy jest dopiero po przeprowadzeniu gruntownych reform strukturalnych.

Previous Znaczące spadki na europejskich parkietach
Next Spokojna sesja na rynku ropy

Może to Ci się spodoba

Gospodarka 0 Comments

W 2021 roku tempo wzrostu polskiej gospodarki może spaść poniżej 3 proc.

Spadek tempa wzrostu gospodarczego, pogorszenie w finansach publicznych i powrót do stagnacji w inwestycjach – taki scenariusz prognozują eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego dla polskiej gospodarki do 2021 roku. Wśród głównych zagrożeń wymieniają pogorszenie koniunktury

Gospodarka 0 Comments

Polskie rolnictwo staje się coraz bardziej innowacyjne

Rosnąca konsumpcja drobiu napędza rozwój i inwestycje w polskim przemyśle drobiarskim. W 2016 roku produkcja wzrosła o 10 proc., a polski drób jest jednym z hitów eksportowych. Na innowacje technologiczne coraz częściej stawiają też

Gospodarka 0 Comments

Ochrona galerii handlowych to duże wyzwanie dla ich zarządców

Na polskim rynku jest prawie 500 centrów handlowych, a kolejne kilkadziesiąt jest w budowie. Ochrona tego typu obiektów to duże wyzwanie. Zarządcy nieruchomości i firmy ochraniające galerie handlowe muszą się mierzyć z takimi

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!