Postępowanie likwidacyjne spółki jawnej

Postępowanie likwidacyjne spółki jawnej

W chwili wypisania spółki jawnej z rejestru polskich działalności gospodarczych przestaje ona istnieć. Jednakże przed tym należy przeprowadzić działania mające na celu likwidacje owej aktywności gospodarczej.

Słowem ,,likwidacja” określamy działania, które mają doprowadzić do rozwiązania porozumienia udziałowców. Kroki takie mogą zostać podjęte przy aprobacie wszystkich zainteresowanych bądź zaistnieniu jednego z powodów zamknięcia działalności określonego w Kodeksie Spółek Handlowych. Charakteryzowany proces zajmuje najczęściej kilka miesięcy. Powszechnymi powodami wstrzymania aktywności spółki są zazwyczaj:

– nie osiąganie zysków przewidzianych w biznesplanie,

– wspólna decyzja udziałowców o zerwaniu współpracy,

– ogłoszenie upadłości,

– śmierć jednego z inwestorów,

– prawomocna decyzja sądu w tej kwestii.

Podczas prowadzenia likwidacji przedsiębiorstwo nadal posiada osobowość prawną i może być aktywne na polskim rynku. Jednakże o swoim statusie musi informować klientów i współpracowników.

Za poprawny przebieg opisywanego procesu odpowiadają likwidatorzy. Najczęściej są nimi sami wspólnicy. Udziałowiec niebiorący aktywnego udziału w zamknięciu działalności nie może jej reprezentować w owym czasie. Ponadto powołani wcześniej prokurenci tracą swoje uprawnienia, jeśli nie wchodzą w skład grupy likwidacyjnej.

Ewelina Uroda
www.gazetafinansowa.net

Previous Prawa konsumenta w zakresie zwrotu towaru
Next Jak zawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Jak przekształcić spółkę?

W zgodzie z funkcjonującym w Polsce prawem każda spółka handlowa może dopuścić się przekształcenia. Po dopełnieniu wszystkich formalności podejmuje zobowiązania i respektuje zgodnie ze swoim wyborem. Jak wygląda i czy

Spółki 0 Comments

Kto reprezentuje spółkę jawną?

Zgodnie z prawem spółka jawna to instytucja pozbawiona prawnych prokurentów. W związku z tym zadania te sprawują wszyscy udziałowcy. Reprezentowanie danej instytucji określa zawiązywanie umów z innymi podmiotami gospodarczymi. Udziałowcy

Spółki 0 Comments

Wszystko o spółce komandytowej

W grupie spółek osobowych ogromnym zainteresowaniem mogą poszczycić się spółki komandytowe, które zakłada się w ramach jednej firmy, składają się z kilku członków, jednak nie posiadają osobowości prawnej. Co jeszcze

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!