Postępowanie likwidacyjne spółki jawnej

Postępowanie likwidacyjne spółki jawnej

W chwili wypisania spółki jawnej z rejestru polskich działalności gospodarczych przestaje ona istnieć. Jednakże przed tym należy przeprowadzić działania mające na celu likwidacje owej aktywności gospodarczej.

Słowem ,,likwidacja” określamy działania, które mają doprowadzić do rozwiązania porozumienia udziałowców. Kroki takie mogą zostać podjęte przy aprobacie wszystkich zainteresowanych bądź zaistnieniu jednego z powodów zamknięcia działalności określonego w Kodeksie Spółek Handlowych. Charakteryzowany proces zajmuje najczęściej kilka miesięcy. Powszechnymi powodami wstrzymania aktywności spółki są zazwyczaj:

– nie osiąganie zysków przewidzianych w biznesplanie,

– wspólna decyzja udziałowców o zerwaniu współpracy,

– ogłoszenie upadłości,

– śmierć jednego z inwestorów,

– prawomocna decyzja sądu w tej kwestii.

Podczas prowadzenia likwidacji przedsiębiorstwo nadal posiada osobowość prawną i może być aktywne na polskim rynku. Jednakże o swoim statusie musi informować klientów i współpracowników.

Za poprawny przebieg opisywanego procesu odpowiadają likwidatorzy. Najczęściej są nimi sami wspólnicy. Udziałowiec niebiorący aktywnego udziału w zamknięciu działalności nie może jej reprezentować w owym czasie. Ponadto powołani wcześniej prokurenci tracą swoje uprawnienia, jeśli nie wchodzą w skład grupy likwidacyjnej.

Ewelina Uroda
www.gazetafinansowa.net

Previous Prawa konsumenta w zakresie zwrotu towaru
Next Jak zawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Rozliczamy koszty w spółce z o.o.

Firmy z ograniczoną odpowiedzialnością powinny stosować się do praw uiszczania podatku dochodowego od pozyskanych zysków. Podmioty korzystające z ulg z tego powodu, powinny mieć rzetelną dokumentację dla swoich przychodów. Prowadzenie

Spółki 0 Comments

Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie z działalności spółki z o.o.?

Przepisy nakładają na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek sporządzenia oprócz sprawozdania finansowego, także rocznego sprawozdania z działalności spółki, którego przygotowanie należy do zadań zarządu spółki. Sprawozdanie dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstwa i

Spółki 0 Comments

Jak przekształcić przedsiębiorstwo w spółkę z o.o.?

Z roku na rok coraz łatwiejsze staje się przekształcanie swojej działalność gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualnie na rynku jest mnóstwo firm jednoosobowych, w których to jedna osoba ponosi

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!